3716 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Høring om udkast til ændring af bekendtgørelse om forlængelse af gyldigheden af VA-godkendelser.

Orientering om udmeldinger fra Forsyningssekretariatet og Naturstyrelsen om beregning af vejbidrag for afledning af vejvand

Forbrugernes ubevidste forventninger til moderne vand- og spildevandsforsyning

Er kirkegårde fritaget for at betale spildevandsafgift i forbindelse med vanding af kirkegårde?

Kan vandspild fradrages i afgiftsgrundlaget, når det er forårsaget af fejl på installation i målerbrønd?

Udlevering af oplysninger om betalt tilslutningsbidrag efter aktindsigtsreglerne i forbindelse med skattesag

Klimatilpasning-179X110

Ændring af Forbrugerindflydelsesbekendtgørelsen - jeres j.nr. NS-4600-0006

Klimatilpasning-179X110

Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Klimalokalplaner og forenkling af loven)

Klimatilpasning-179X110

Forslag til ændring af prislofts-bekendtgørelsen

Klima-617X411

DANVA deltager i nyt nationalt forum for klimatilpasning

Klimatilpasning-179X110

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk

Lovgivning-617X411

DANVA har foretræde for Folketingets Miljøudvalg om klimatilpasning

Klimatilpasning-179X110

Forslag til ændring af miljøbeskyttelsesloven

Klimatilpasning-179X110

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse med tilhørende bekendtgørelse samt lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisiko fra vandløb og søer

Klimatilpasning-179X110

Forslag til Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Klimatilpasning-179X110

Høring af Forslag til Kommissionsdirektiver om optagelse af aktivstoffer

Planlægning-vandforsyning-617X411

Danmarks største forsyningsselskab er en realitet

Vandbehandling-617X411

Rensning af forurenet grundvand til drikkevandsformål

Ida_Auken_Frederiksberg_617px

Frederiksberg Forsyning har fået klimafunktion

Hacker_617px

Falske mails vil lokke penge fra forsyningskunder

Klimatilpasning-179X110

DANVA høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. – jeres j. nr. NST- 4400-00021

EU_Parlamentet_Bruxelles_617px

Vand og spildevand forventes undtaget af EU's nye koncessionsdirektiv

Stemmeseddel_617px

Valg til Sønderborg Forsynings bestyrelse gik over forventning

Efterklaringstank_617px

Forskere mødes til 24 timers brainstorm om spildevand

Traktor_sprøjtegift_617px

Forbyd brug af sprøjtegift til tvangsmodning af korn

Efterklaringstank_617px

Forslag til fremtidens energiproducerende renseanlæg

Vandkande_glas_617px

DANVAs foretræde for Folketingets miljøudvalg om ny vandforsyningslov

Pengesedler_på_tørresnor_617px

Esbjerg og Varde Forsyning vil danne fælles driftsselskab

Klima-Betalingsregler-617X411

Skatteminister afviser særregel om forsyningers medfinansiering af klimatiltag

Efterklaringstank_617px

Forhøjelse af afgiften på spildevand pr. 1. oktober 2014

Holbæk_Årets_offentlige_bestyrelse_617px

Holbæk Forsyning A/S har årets bedste bestyrelse

Efterklaringstank_617px

Vandsektoren er begejstret for nye regler om særligt forurenet spildevand

Aaby_renseanlæg_617px

Vejledende notat om særbidrag for særligt forurenet spildevand

3_mennesker_Rabalderparken_sol_617px

Kommuner og forsyninger samarbejder om klimatilpasning

Vandkande_glas_617px

Drikkevandet skal måles for perfluor forbindelser

Christiansborg_617px

Skattebetaling på vand fortsætter efter forlig

Foreningen-Vandhuset-617X411

Forligsaftalen og vejen mod en revideret vandsektorlov

Lovgivning-Vandsektorlov-617X411

Hurtigt overblik over ny forligsaftale om revision af vandsektorloven

EurEau_LOGO_617px

EurEau har valgt ny præsident og nye komite-formænd

Lovgivning-617X411

Forsyningsministerium favner forsyningssektorens udfordringer

Drikkevand-Grundvand-617X411

Forbyd brug af sprøjtegift til tvangsmodning af korn

Gruppefoto_Kursuslokale_alle_617px

DANVA vil forene, forstærke og fortælle om vandbranchen

Drikkevand-Grundvand-617X411

GEUS giver et retvisende billede af udviklingen i forureningen af grundvandet

Drikkevands-Aftapning_617px

Forringelse af ordning kan medføre forurenet hanevand

Traktor_sprøjtegift_617px

Forbyd brug af sprøjtegift til tvangsmodning af afgrøder

Forsyningsjura_Louise_overrækker_diplom_617px

Første kursist med komplet uddannelse i Forsyningsjura

Beregning_lommeregner_617px

Løfter i forsyningsstrategi er ti fugle på taget af et luftkastel

1

Klimatilpasning forvandlede sump til populær bypark

5

Nyt projekt vil styrke samarbejdet mellem kommuner og forsyningsselskaber

Board Room session Brisbane 617px

Forsyningernes rolle ift. klima og globale bæredygtighedsmål

Folkemødet_Bornholm_617px

Forsyningsforeninger får fælles telt på Folkemødet

De 3 direktører DANVA Fjernvarmen og Affald 617 px

Forsyningsforeninger får fælles telt på Folkemødet

Horsens Vand - facaden

Nyt fra medlemmerne: Nyt vandselskab i Odder og Horsens hedder Samn Forsyning

forsyning ballerup

Forsyning Ballerup kan nu måle forsyningssikkerheden

Rene_Hansen_617

Nyt fra medlemmerne: Ansatte i Samn Forsyning ApS ser mange fordele ved nyt selskab

Gødning_hvid_617px

Verdens fosfor ressourcer er ved at slippe op – men der er håb forude

tema

Verdens fosforressourcer er ved at slippe op - men der er håb forude

LT_lancering_15.03.2017_617px

Forsyninger er effektive og billige i demokratisk ejerskab

DANVA_Vandhuset_2016_617px

DANVA begærer aktindsigt i Forsyningssekretariatets data

arwos

Arwos vil udvikle forretningen ved at støtte fosfor-forskning

BSE2 617

Nyt fra medlemmerne: Ny administrerende direktør til Assens Forsyning A/S

CEL617jpg

Stor tilfredshed med Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber

Målerdata_617px

Nyt fra medlemmerne: SK Forsynings kunder får det nemmere

IMG_20170608_110756 520

Nyt fra medlemmerne: Badevandet i Skanderborg sø bliver en ren fornøjelse

Vandkande_glas_617px

Hurtigt forbud mod sprøjtegift glæder vandsektoren

3

Ny forskning skal synliggøre værdiskabelse i klimaprojekter

viforsynerDKweb 617

Forsyninger skal forblive i demokratisk ejerskab

Slusen_ved_omlbsn617

Nyt fra medlemmerne: Nyt prognoseværktøj kan forudsige oversvømmelser i Vejle

Vejledning 92 Acceptkriterier - Vurdering af nye og fornyede ledninger ved TV-inspektion

Paradigme for foringer høringsudgave marts 2016 TIL UDSENDELSE

Main-priorities-for-water-under-the-Juncker-Commission-2014-2019

Orientering om forbrugerklageloven og standardvedtægten 24.9.2015

Bekendtgørelsesændringer_Økonomiske_rammer_sept.2016_høringsversion1

Høringsbrev_Økonomiske_rammer_Tilknyttet_virksomhed_12.09.20161

PM_Billund_BioRefinery skaber større miljørum til erhvervsmæssig udvikling_04.04.2016

Aarhus_Vand_PM_Fremtidens_energiproducerende_renseanlæg_06.11.2013

NST-notat_regler_medfinansiering_klima_07.02.2013