VANDHUSET 2016 ny facade.jpg

Vandselskabernes eget støtteprogram, VUDP (Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram), er oprettet i henhold til Vandsektorloven. VUDP er etableret med det formål at forene og forstærke vandselskaber for at fremme, udvikle og demonstrere vandteknologi og en effektiv vandsektor.

VUDP udbyder, driver og overvåger udviklingsprojekter, bidrager gennem uddelinger til finansiering af sådanne projekter, og står for offentliggørelse af resultater, erfaringsudveksling mv.

Projekterne skal bidrage til kobling mellem vandselskaberne, forskningsverdenen, industrien og rådgivende virksomheder med særligt henblik på at understøtte effektivitet og innovation i vandsektoren og det enkelte vandselskab samt eksport af vandteknologi.

Der vil være fokus på projekter, der kan videreudvikle vandselskaberne imod højere grad af bæredygtighed, kvalitet, forsyningssikkerhed og effektivitet.

Ansøgningsrunde 2019

VUDP ansøgningsrunden bliver annonceret i februar 2019. Læs mere om ansøgningsrunden her.

Projektuddelinger 2018

Der er i 2018 udvalgt syv projekter, og DANVAs bestyrelse har bevilget ialt 7,7 mio. kr. til teknologi- og demonstrationsprojekter. Læs mere her.

Projektuddelinger i 2017

Der er i 2017 udvalgt otte projekter, og DANVAs bestyrelse har bevilget ialt 7,6 mio. kr. til teknologi- og demonstrationsprojekter, der arbejder på forbedringer indenfor drikkevand, spildevand og klimatilpasning. Læs mere her.

Projektuddelinger i 2016

Der er i 2016 uddelt ca. 10 mio. kr. til støtte i form af tilskud til teknologi- og demonstrationsprojekter, der arbejder på forbedringer indenfor drikkevand, spildevand og klimatilpasning. Læs folder med projekt-resumeer og læs mere her.

VUDPs bestyrelse

DANVAs bestyrelse er bestyrelse for VUDP. Bestyrelsen vil tage stilling til VUDPs rammer, og hvilke ansøgninger, der får tilsagn. Se DANVAs bestyrelse.

Den daglige drift og administration varetages af DANVAs sekretariat. Sekretariatet administrerer VUDPs midler samt laver opfølgning på projekterne og varetager udbetaling af tilskud.

Vurderingspanel

Til VUDP er der tilknyttet et vurderingspanel, der fungerer på frivillig basis og uden vederlag. Vurderingspanelet vurderer ansøgningerne og indstiller udvalgte ansøgninger til tilsagn til DANVAs bestyrelse. Endvidere skal vurderingspanelet rådgive bestyrelsen om VUDPs tematiseringer, alternative finansieringskilder og mulige initiativer inden for VUDPs formål.

Vurderingspanelets medlemmer vurderer ansøgningen ud fra, i hvor høj grad den opfylder hvert af de kriterier, som der er blevet lagt for ansøgningsrunden.

Panelet sammensat af en række udvalgte fagfolk og repræsentanter fra forsyninger, forskningsverdenen og Dansk Miljøteknologi.

Repræsentanter fra VUDP bidragere:
- Formand Michael Brandt, Administrerende direktør, Fors A/S
- Claus Møller Pedersen, Afdelingschef, Aarhus Vand A/S
- Helle Strandbæk, Produktionschef, Aalborg Forsyning
- Per Holm, Direktør BlueKolding

Repræsentant fra forskningsverdenen:
- Marianne Thomsen, Professor, Aarhus Universitet
- Hans Jørgen Henriksen, Seniorrådgiver GEUS

Udpeget af Dansk Miljøteknologi:
- Jørgen Magner, Dansk Miljøteknologi

Michael Brandt er valgt som formand for panelet.

Læs Vurderingspanelets fortrolighedserklæring.

Teknologiudvikling

Se oversigt over projekter i både Danmark, Norge, Sverige og Finland her.

Økonomi

Bidrag til VUDP er besluttet i fællesskab af vandselskaberne på DANVA’s generalforsamling den 26. Maj 2016 og opkræves sideordnet med det ordinære kontingent.

I 2017 er det frivilligt for vandselskaber at indbetale til VUDP. Det er endvidere muligt for vandselskaber at indbetale mere end de fastsatte takster på 1,1 øre pr. kbm. vandmængde. Vandselskaber, der ikke er medlemmer af DANVA kan vælge at indbetale til VUDP og kan derved få mulighed for at søge om midler.

SKAT

Den 9. maj 2017 blev der vedtaget et lovforslag, gældende fra 2016, som efter DANVAs (og EY’s) bedste overbevisning medfører, at man som uddelingsmodtager kun skal beskattes af 80% af det tilskud, som man har modtaget af VUDP. Uddelinger, der strækker sig over flere indkomstår, medregnes i den skattepligtige indkomst, når de enkelte rater udbetales.
Der skal således tilbageføres 20% af det beløb, som er modtaget fra VUDP, når den skattepligtige indkomst opgøres.
Forslag til tekst i bilag til selvangivelsen: ”Skattefri andel af tilskud fra VUDP (20%)”
Hvis I, eller jeres revisor, har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte René Lønne Ventzel på rene.ventzel@dk.ey.com eller +45 25 29 65 63.

Vil du vide mere?

Kontakt Tanja Nielsen på telefon 8793 3568, mobil 2035 1971 eller tn@danva.dk

Giv gerne feedback på denne artikel
DANVA arbejder hele tiden på at gøre det endnu bedre for dig. Derfor ville vi blive glade, hvis du ville give os feedback på denne artikel - enten ved at klikke på ikonerne nederst eller ved at skrive en mail til lf@danva.dk.

Tak for hjælpen.

Fandt du det du søgte?