Figur Fosfor Vivianit

med henblik på effektiv genindvinding.

I en fremtid, hvor der bliver brug for at udnytte og recirkulere alle ressourcer, vil det være nødvendigt at fange og genbruge fosforen og ikke blot rense for det.

Den praksis, der forfølges i dag, er typisk at binde fosforen i slammet til metaller og derefter udbringe det på landbrugsjord. Der kan være tvivl om, hvor værdifuld denne løsning er. Et er sikkert, det er en dyr løsning for forsyningerne. Der er derfor stor fokus på at høste fosforen og dermed producere et værdifuldt produkt. Indtil nu har den kommercielle løsning været at udvinde struvit på renseanlæg.

Med projektet: Kemisk kortlægning af fosforressourcerne med henblik på effektiv fosforgenindvinding åbnes der op for en helt ny tilgang til udfordringerne. Projektet vil med anvendelse af avancerede analyse-metoder finde ud af, hvor og på hvilken form fosforen er til stede i vores spildevandsanlæg.

Projektet vil undersøge flere anlæg og samtidig søge at afdække, hvilke teknologiske muligheder der findes eller er under udvikling i forhold til en effektiv genindvinding af fosfor. Tilgangen vil være meget på linje med minedrift – hvilke råstoffer findes der i slammet, og hvordan får vi det bedst udnyttet.

Projektets output

Projektet vil åbne op for nye teknologiske tiltag for en mere effektiv udnyttelse. Hvis det meste af fosforen er bundet til calcium, kan det blive svært at opnå succesfuld struvit-indvinding.
Der vil blive taget analyse-teknologier i brug, der ikke tidligere er anvendt målrettet på renseanlæg, og det vil give ny indsigt i mulighederne for en fremtidig forbedret udnyttelse af fosfor, som en livsvigtig ressource for samfundet.
Med projektet vil der blive skabt ny og væsentlig mere detaljeret viden om mulighederne for effektiv fosfor-udnyttelse, samt bidrage til nye erkendelser og hermed sikre bedre investeringer for forsyningerne i fremtiden.

FAKTA

Projektejer: Vandcenter Syd A/S 

Samarbejdspartnere: Syddansk Universitet, Billund Vand & Energi, DIN Forsyning Spildevand A/S 

Kategori: Spildevand 

Tildelt beløb: 1.099.620 kr. 

Projektsum (inkl. egenfinansiering): 1.567.344 kr. 

Kontaktperson: Per Henrik Nielsen, Vandcenter Syd A/S, 29 69 24 23, phn@vandcenter.dk