215 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Aarhus-borgmester: ”Vandsektoren har et stort ansvar”

Mayor of Aarhus: “The water industry bears a great responsibility.”

Se endeligt program for Great Water Cities konference 2016 – Water4Growth

Vidensdeling fremmer innovation om håndtering af vand i byer

”Vand i Byer” udgiver ny bog om innovation og klimatilpasning

Ny forskning skal synliggøre værdiskabelse i klimaprojekter

Markant dansk tilstedeværelse ved IWA World Water Congress & Exhibition i Brisbane

VandTek - Viden, ideer og løsninger omsat til grøn vækst

Innovation og miljø er en del af hverdagen hos Horsens Vand

16,5 millioner kr. til at udvinde ressourcer af spildevand

DANVA vil forene, forstærke og fortælle om vandbranchen

Innovationsnetværk for klimatilpasning arbejder med nye projekter

EurEau har valgt ny præsident og nye komite-formænd

Europæiske vandforeninger mødte EU’s miljø kommissær

Miljøministeren: Vi skal satse på fremtidens vandteknologi

Kommuner og forsyninger samarbejder om klimatilpasning

Vand i Byer arbejder videre med klimatilpasning i de næste 4 år

Nyt fondsudvalg i Vandsektorens Teknologiudviklingsfond

Få ny indsigt i arbejdet med vandsektorloven

Finansiering af innovation på vandområdet

En ny vandsektorlov er det vigtigste for branchen

Effektiviseringer i vækstpakke afhænger af ny vandsektorlov

Indstilling af kandidater til Vandsektorens Teknologiudviklingsfonds fondsudvalg

Resumé af rapport om evaluering af vandsektorloven

Direktør i DANVA medlem af EU’s innovationsgruppe for vand

Miljøministeren og VTU-Fonden har udpeget fremtidens renseanlæg

Logisk at finansloven understøtter udvikling af vandteknologi

Forskere mødes til 24 timers brainstorm om spildevand

Nyt pilotpartnerskab om innovativ klimatilpasning

Vand og spildevand forventes undtaget af EU's nye koncessionsdirektiv

Fosfor partnerskaber - temadag i Vandhuset

Vandselskaber skal have bedre rammer for innovation og udvikling

Evaluering af Vandsektorloven - status og proces

25 mio. i tilskud til demonstrationsprojekter i vandsektoren

VTU-Fonden uddelte 17 mio. kr. i tilskud til 14 nye projekter inden for vandsektoren

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse med tilhørende bekendtgørelse samt lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisiko fra vandløb og søer

DANVA vil have klare regler for vandselskaberne

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

Marselisborg-renseanlæg.jpg

VUDP ansøgningsrunder

Horizon 2020_research_and_innovation_SC5_projects_2014-2018.pdf