228 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

”Vand i Byer” udgiver ny bog om innovation og klimatilpasning

15,3 mio. kr. til bedre ressourceudnyttelse af spildevand

16,5 millioner kr. til at udvinde ressourcer af spildevand

25 mio. i tilskud til demonstrationsprojekter i vandsektoren

AquaGlobe og Klimatorium er fyrtårnsprojekter i C2CCC klimaprojekt

Arwos vil udvikle forretningen ved at støtte fosfor-forskning

Cirkulær økonomi kræver friere reguleringsmæssige rammer

DANVA vil forene, forstærke og fortælle om vandbranchen

DANVA vil have klare regler for vandselskaberne

Den danske vandsektor på vej mod IWA 2020

Direktør i DANVA medlem af EU’s innovationsgruppe for vand

Effektiviseringer i vækstpakke afhænger af ny vandsektorlov

En ny vandsektorlov er det vigtigste for branchen

EurEau har valgt ny præsident og nye komite-formænd

Europæiske vandforeninger mødte EU’s miljø kommissær

Evaluering af Vandsektorloven - status og proces

Finansiering af innovation på vandområdet

Forskere mødes til 24 timers brainstorm om spildevand

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse med tilhørende bekendtgørelse samt lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisiko fra vandløb og søer

Forsyninger er effektive og billige i demokratisk ejerskab

Forsyninger skal forblive i demokratisk ejerskab

Fosfor partnerskaber - temadag i Vandhuset

Få ny indsigt i arbejdet med vandsektorloven

Hvor er vandet i anbefalingerne til cirkulær økonomi?

Indstilling af kandidater til Vandsektorens Teknologiudviklingsfonds fondsudvalg

Innovation og miljø er en del af hverdagen hos Horsens Vand

Innovationsnetværk for klimatilpasning arbejder med nye projekter

Kommuner og forsyninger samarbejder om klimatilpasning

Logisk at finansloven understøtter udvikling af vandteknologi

Markant dansk tilstedeværelse ved IWA World Water Congress & Exhibition i Brisbane

Mayor of Aarhus: “The water industry bears a great responsibility.”

Miljøministeren og VTU-Fonden har udpeget fremtidens renseanlæg

Miljøministeren: Vi skal satse på fremtidens vandteknologi

Ny forskning skal synliggøre værdiskabelse i klimaprojekter

Nyt fondsudvalg i Vandsektorens Teknologiudviklingsfond

Nyt fra medlemmerne: BlueKolding vandt pris for opvarmning med spildevand

Nyt fra medlemmerne: Danske virksomheder skal kortlægge Californiens grundvand

Nyt fra medlemmerne: Rejsegilde på AquaGlobe

Nyt fra medlemmerne: Aarhus Vand vil udvikle verdens bedste ressourceanlæg

Nyt pilotpartnerskab om innovativ klimatilpasning

Nyt spændende vandpolitisk netværk – begrænset deltagerantal - tilmeld dig nu!

Resumé af rapport om evaluering af vandsektorloven

Se endeligt program for Great Water Cities konference 2016 – Water4Growth

Spildevand, affald og nye produkter fra idé til projekt

Vand i Byer arbejder videre med klimatilpasning i de næste 4 år

Vand og spildevand forventes undtaget af EU's nye koncessionsdirektiv

Vandselskaber skal have bedre rammer for innovation og udvikling

VandTek - Viden, ideer og løsninger omsat til grøn vækst

Vidensdeling fremmer innovation om håndtering af vand i byer

VTU-Fonden uddelte 17 mio. kr. i tilskud til 14 nye projekter inden for vandsektoren

Marselisborg-renseanlæg.jpg

VUDP ansøgningsrunder

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

Aarhus-borgmester: ”Vandsektoren har et stort ansvar”