IWA Toronto
Det er på tide at kigge frem mod IWA kongres, som afholdes 11. – 15. august 2024 i Toronto, Canada. IWAs Call for Abstracts er åbent, og deadline er den 27. oktober.

Efter den meget succesfulde IWA-kongres i København i september 2022 er det nu på tide af kigge frem mod den næste kongres, som afholdes 11. – 15. august 2024 i Toronto, Canada. IWAs Call for Abstracts er åbent, og deadline er den 27. oktober.

Overskriften for IWA-kongressen i Toronto er ”Opportunities for Innovation and Action”. Ligesom i København vil der være rig mulighed for at:

  • Bidrage til den globale vanddagsorden
  • Netværke med førende fagfolk fra den globale vandsektor, både forsyninger, virksomheder, universiteter, forskningsinstitutter og mange flere fra over 100 lande
  • Få adgang til den nyeste viden på området
  • Synliggøre dansk vandteknologi, samarbejdsformer og løsninger

Og ikke mindst vil deltagelse give stor mulighed for at kontakt til både den canadiske og amerikanske vandsektor. Der forventes stor deltagelse fra hele det amerikanske kontinent. Som i København kan man deltage med præsentationer og workshopforslag. Man kan også indsende forslag til træningsevents.

De overordnede temaer i Toronto vil være de samme som i København:

  • Water Utility Management
  • Wastewater & Resource Recovery
  • Drinking Water & Potable Reuse
  • City-Scale Planning & Operations
  • Communities, Communication & Partnerships
  • Water Resources & Large Scale Water Management

Tag et kig på de mange undertemaer i selve Call-Teksten. Der vil helt sikkert være mulighed for at få dækket næsten alle temaer i vandsektoren: www.worldwatercongress.org  
DANVA vil også i Toronto tilbyde en fælles tur, hvis der er opbakning til det. Mere information om dette kommer senere. På IWA-DKs generalforsamling d. 1. november, som afholdes hos HOFOR, vil vi endvidere drøfte, hvilke fællesaktiviteter vi fra dansk side skal bidrage med til kongressen.

Og frem for alt – husk deadline for abstracts den 27. oktober

Spørgsmål kan rettes til Miriam Feilberg mfe@danva.dk eller Helle Katrine Andersen hka@danva.dk

Se: www.worldwatercongress.org