1110X582 Spotlighton Wwd2024 (1)
Billede: UN-Water. Fejringen af Verdens Vanddag den 22. marts sætter i år fokus på vand som et redskab for fred gennem global handling og samarbejde.

Fejringen af Vandets dag den 22. marts sætter i år fokus på vand som et redskab for fred gennem global handling og samarbejde.

Adgang til vand er en menneskeret. Alligevel lever 2,2 milliarder mennesker uden adgang til sikkert drikkevand, hvilket har ødelæggende konsekvenser for deres liv og samfundet som helhed.

Sikker adgang til vand understøtter en bæredygtig udvikling ikke mindst, fordi det er centralt i tilpasningen til klimaforandringer, ved at være et bindeled mellem klima, samfund og miljø. Uden en sikker vandforvaltning vil der sandsynligvis være øget konkurrence om vand mellem sektorer og en eskalering af forskellige typer vandkriser, hvilket udløser nødsituationer i en række vandafhængige sektorer.

Hvad er Vandets dag?

Den årlige markering af  Vandets dag er en påmindelse om vandets betydning for både menneskeheden og planeten. Gennem globalt samarbejde og fælles anstrengelser i kampen mod vandkriser fremmer man fred og sikrer man en bæredygtig fremtid for alle. Vandetds dag fejrer vand og inspirerer til handling for at tackle den globale vandkrise. Et centralt fokus for Vandets dag er mål 6 i verdensmålene for bæredygtig udvikling: vand og sanitet for alle inden 2030.

Temaet for 2024: Vand for fred

Årets tema fremhæver det essentielle budskab om, hvordan vand ikke kun er en væsentlig ressource for livet, men også et kraftfuldt værktøj for at fremme fred. FN’s globale kampagne sigter således mod at fremhæve, hvordan verden kan samles omkring bæredygtig vandforvaltning som et middel til at forebygge konflikter og samarbejde om fælles udfordringer.

Hvad sker der på Vandets dag?

I optakten til den 22. marts har FN lanceret en global kommunikationskampagne med inspiration til begivenheder og en række generiske kommunikationsmaterialer. På selve dagen frigives FN's seneste vandudviklingsrapport med titlen "Vand for velstand og fred". Rapporten, som er offentliggjort af UNESCO på vegne af UN-Water, tilbyder politiske anbefalinger til beslutningstagere og er koordineret af UNESCO's Verdensvandvurderingsprogram. Rapporten er central i anstrengelserne for at vejlede fremtidens vandforvaltning og fremme en fredelig og bæredygtig udnyttelse af vandressourcer.

Udover den globale kampagne fejrer FN også dagen med et event på UNESCO's hovedkvarter i Paris i Frankrig. Eventet byder på taler fra politikere, embedsmænd og eksperter samt kulturelle aktiviteter, der arbejder med konceptet ‘vand og fred’.

Hvem er ansvarlig for Vandets dag?

Vandets dag ledes af UN-Water. I 2024 er opgavegruppen koordineret af FN's Økonomiske Kommission for Europa (UNECE) og FN's Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur (UNESCO).

Hvad sker der i Danmark på Vandets dag? 

 • Musikelskere i Danmark kan nyde Vandets dag den 22. marts ved at gå ind på P2 og lytte til musik, knyttet til det smukkeste vand-sted lytterne kender. Er det en sø, en flod eller et hav?
  Slå lyttelapperne ud og lab tonerne i dig. https://www.dr.dk/lyd/p2/hej-p2-758665572000

 • I forbindelse med FN’s mærkedag Vandets dag den 22. marts opfordrer Vandværkerne i Aarhus haveejerne til at droppe sprøjtegift i haven.

 • Silkeborg Forsyning har stort arrangement på Hvinningdal Vandværk den 22. marts med omkring 300 skolebørn først på dagen. Og så åbent hus i eftermiddag for alle.
  https://www.silkeborgforsyning.dk/nyheder/karl-ejner-har-passet-p%C3%A5-vores-grundvand-siden-berlinmurens-fald

 • For 6 vandsamarbejder har HOFOR sammen med Novafos, Hillerød Forsyning og Ringsted Forsyning udarbejdet kampagnen Vant til vand til lancering i morgen på Vandets Dag. 

 • Kalundborg Forsyning markerer igen Vandets dag, ved at invitere hele byen. Gaden pyntes med flag og balloner, der er motionsløb for alle, dørene åbnes til Vandtårnet, hvor den smukke udsigt kan nydes, vandbaren er åben og tørsten kan slukkes med dejlig koldt vand. Sidst men ikke mindst uddeler Kalundborg Forsyning drikkedunke med vand i.

 • Aalborg Forsyning inviterer 5. klasser fra hele Aalborg Kommune til at deltage i en spændende dag på Vandteknisk Museum.

 • Samn Forsyning lancerer et vendespil. Herudover har de udviklet et subsite til hjemmesiden med fokus på mere Viden Om vand

 • Assens Forsyning inviterer kommunens 3., 4. og 5. klasser til VANDløb rundt om Forsyningsparken, hvor børnene quizzer sig igennem 6 aktivitetsposter, som alle handler om VAND.