65 , 72
kr. pr. m3 baseret på en gennemsnitsfamilie
1 , 4
Vandprisens andel
af husholdningsudgifter i %
3 . 300
Antal ansatte i vandselskaber
8 , 4
Vandselskabernes bidrag
til BNP i mia. kr.