sikkerhed1.jpg

Vandselskabers IT-systemer skal sikres

Det er vigtigt at arbejde målrettet, præventivt og effektivt med IT- og cybersikkerhed - også i vandsektoren. 

En række kritiske forsyningsselskaber har været ramt af cyberangreb og truslerne og trusselsbilledet ændres hele tiden. De IT-kriminelle bliver stadigt mere sofistikerede, og efterhånden som større og større del af vores liv bliver digitaliseret, øges antallet af mulige trusler.

Medarbejderne i vandselskaberne arbejder i hverdagen på flere måder med at forbedre IT- og cybersikkerheden, som er en vigtig del af arbejdet med at sikre forsyningssikkerheden og vandselskaber. DANVA vil gerne bidrage til, at vandselskaberne får mere, aktuel og bedre viden og forståelse for de trusler og sårbarheder, de står over for - så selskaberne kan opbygge og fastholde en passende stærk beskyttelse og arbejde effektivt med IT- og cybersikkerhed.

Hvis du har forslag til hjemmesider, gode råd, erfaringer mv. og vil høre du vil mere om IT- og cybersikkerhed er du meget velkommen til at kontakte Peter Mortensen pm@danva.dk

Grundlæggende anbefaling

DANVA anbefaler at vandselskaberne følger Center for Cybersikkerheds vejledninger og trusselsadvarsler. Center for Cybersikkerhed er som national IT-sikkerhedsmyndighed det nationale kompetencecenter på cybersikkerhedsområdet. Vi anbefaler også at DANVAs medlemmer og bruger og overholder Statens tekniske minimumskrav for IT-sikkerhed. Statens tekniske minimumskrav for IT-sikkerhed.

Cybersikkerhed i selskabet og i bestyrelsen:

For at få Cyber- og informationssikkerheden forankret i selskaberne - få den på dagsordenen - anbefaler DANVA kraftigt at bruge Center for Cybersikkerheds anbefalinger i vejledningen Cybersikkerhed i bestyrelser.

Awareness - det er vigtigt at have alle med for at sikre selskabet

DANVA har indgået et samarbejde med CyberPilot, for at øge viden og awareness om Cyber- og informationssikkerhed i de danske vand- og spildevandforsyninger.

I har mulighed for at træne jeres medarbejdere til fordelagtige medlemspriser. 

  • www.danva.dk/awareness (CyberPilot) - her kan du læse om CyberPilots awareness-løsning - prøve løsningen og tilmelde dig.

Cyberforsikring

I en del tilfælde kan det være en fordel for vandselskaberne at tegne en cyberforsikring hvor selskaberne også kan få hjælp i forbindelse med cyberangreb. Derfor anbefaler vi vores medlemmer at undersøge om der skal tegnes en cyberforsikring. 

Læs mere om Center for Cybersikkerhed og IT- og cybersikkerhed her:

 

Center for Cybersikkerhed:

www.cfcs.dk – Publikationer, klik her

  • DANVA anbefaler blandt andet ’Cybersikkerhed der virker’, klik her
  • IT-sikkerhed på rejsen, klik her
  • Cybersikkerhed i bestyrelser, klik her

Sikkerdigital.dk:

På sikkerdigital.dk kan borgere, virksomheder og myndigheder finde viden, vejledning og konkrete værktøjer til en sikker digital hverdag.

Sikkerdigital.dk er skabt ud fra et ønske om at højne kendskabet til cybertruslerne og kontinuerlig forbedre bevidstheden om hvordan de imødegås med sikker adfærd.

www.sikkerdigital.dk/virksomhed
- Sikkerhedstjek, Privacykompasset mm.

Sikkerkollega.dk

www.sikkerkollega.dk 

'SikkerKollega – lad dig ikke narre' er et gratis læringsspil om sikkerhed på danske arbejdspladser - målrettet dig som medarbejder og kollega.

Humor mod hacking

www.humormodhacking.dk

Humor mod hacking kampagnen bruges af 250.000 medarbejdere i mere end 70 lande med film, quiz og nudging.
Enkel og let forståelig awareness for medarbejdere - om informationssikkerhed, cyberkriminalitet, persondata og GDPR.

Politiets efterretningstjeneste:

Truslen fra bevidste og ubevidste insidere

Tænk sikkerhed når du ansætter

 

DANVA IT- og cybersikkerhedspanel

For at forbedre vores nuværende produkter og service har vi 2020 etableret et IT- og cybersikkerhedspanel. 

 

DANVA Netværk for IT-sikkerhed

DANVA’s Netværk for IT-sikkerhed er DANVAs medlemmers samlingspunkt vedrørende praktisk IT-sikkerhed. Netværket kan hjælpe medlemmerne med gode råd omkring IT Sikkerhed i både SCADA- og administrative systemer, IT-sikkerhed i forbindelse med leverandører, IT-sikkerhed i forbindelse med den nye Persondataforordning, risikovurderinger, awareness blandt medarbejderne etc.

Netværket har blandet andet været med til at udvikle Sikkerhedsanalyse til vandselskaber, Læs NetDesigns beskrivelse her

og anbefaler Awareness-løsning fra CyberPilot til vandselskaber:

 

Netværket har også udarbejdet Håndbog om IT-sikkerheden i forsyningsbranchen og bidraget med artikler i DANSKVAND om IT- og cybersikkerhed.

Artikler om Cybersikkerhed og sikkerhed:
Sammen kan vi modstå cyberangreb v. Carl-Emil Larsen, DANVA, DANSKVAND, Oktober 2018, klik her 
7 gode råd til styrket IT-sikkerhed v. Martin Damsgaard, SYDDJURS SPILDEVAND, DANSKVAND, Oktober 2018, klik her 

 

 

Håndbog om IT-sikkerhed i forsyningsbranchen DANVA Vejledning Nr. 94

Klik her for at læse vejledningen.