Bestyrelsen DANVA Maj 2022 Web

Bestyrelsen består af 15 medlemmer, hvoraf de 8 er fra valggruppe 1 (bestyrelsesrepræsentanter) og de 7 er fra valggruppe 2 (selskabsrepræsentanter). Formanden er valgt direkte af generalforsamlingen.

Ellen Hvid Baggrund Web

Ellen Trane Nørby

Sønderborg Forsyning A/S

Formand

Carsten N Hvid Baggrund Web

Carsten Nystrup

Novafos

Næstformand

Birgitte Mogensen_DANVA bestyrelsesmedlem.jpg

Birgitte Mogensen

VandCenter Syd

Medlem af bestyrelsen

Carsten Hvid Baggrund Webjpg

Carsten Rasmussen

Fors A/S

Medlem af bestyrelsen

Henrik Hvid Baggrund Web

Henrik Plougmann Olsen

HOFOR

Medlem af bestyrelsen

Jens B Hvid Baggrund Web

Jens Bastrup

Silkeborg Forsyning

Medlem af bestyrelsen

Jesper Hvid Baggrund Web

Jesper Frost Rasmussen

DIN Forsyning

Medlem af bestyrelsen

Jørgen Hvid Baggrund Web

Jørgen Suhr

Hillerød Forsyning

Medlem af bestyrelsen

Jørn Hvid Baggrund Web

Jørn Pedersen

BlueKolding

Medlem af bestyrelsen

Karina Hvid Baggrund Web

Karina Topp

Aarhus Vand

Medlem af bestyrelsen

Lars NH Hvid Baggrund Web

Lars Nørgård Holmegaard

Lemvig Vand og Spildevand

Medlem af bestyrelsen

Line Hvid Baggrund Web

Line Hollesen

KLAR Forsyning

Medlem af bestyrelsen

Lone L Hvid Baggrund Web

Lone Loklindt

Frederiksberg Forsyning

Medlem af bestyrelsen

Ole Hvid Baggrund Web

Ole Steensberg Øgelund

Vand og Affald, Svendborg

Medlem af bestyrelsen

Thomas MN Hvid Baggrund Web

Thomas Møller Nielsen

Halsnæs Forsyning A/S

Medlem af bestyrelsen