DANVA 29 behandlet.jpg

Indekseringssatsen, som de af generalforsamlingen for 2024 fastsatte portionspriser og kontingentpriser indekseres med ved kontingentopkrævningen, er beregnet til 3,19%.

Indekseringen, og hvorledes denne beregnes, er beskrevet i sidedokumentet ”kontingentstruktur”, som fastsætter de overordnede retningslinjer for kontingentberegning og kontingentbetaling i DANVA jf. vedtægternes § 14 stk. 2.

Beregningen af indekseringsatsen for 2024 ses nedenfor:

Undergrupper, prisudvikling Vægtning Reg. procent Pris. reg. procent
Lønudvikling kommunalt og regionalt ansatte 50,00% 2,80% 1,40%
Nettoprisindekset juni-juni 37,50% 3,50% 1.31%
Den kommunale pris- og lønudvikling 12,50%    
- øvrige varer og anskaffelser 6,25% 2,63% 0,16%
- øvrige tjenesteydelser 6,25% 5,10% 0,32%
I alt 100,00%   3,19%