DANVA har udpeget en række medlemmer til at repræsentere foreningen i eksterne udvalg og arbejdsgrupper.

Herunder kan du se en oversigt over de medlemmer, der repræsenterer DANVA.

Arbejdsgrupper

Kontrolording for ledningsrenovering: Kenn Lange, Ikast Brande Spildevand, og Per Hallager, VandCenter Syd.

Kontrolordning for styret gennemboring og gennempresning: Michael Lilja Weien, TREFOR Vand.

DTVK. Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning: Bo Laden, Aalborg Forsyning og Morten Aaby Nielsen, Vesthimmerlands Forsyning. 

TIK certificeringsudvalg (Teknologisk Instituts Kontrolinstans): Charlotte Jersborg, KLAR Forsyning. 

Betonindustriens kontrolordning: Erik Haahr Møller Meyer, Energi Viborg.

Miljøstyrelsen: Styregruppe referencelaboratorium for kemiske målinger: Ulla Brinkmann Trettenes, VandCenter Syd

Miljøstyrelsen: Styregruppe referencelaboratorium for mikrobiologiske miljømålinger: Ulla Brinkmann Trettenes, VandCenter Syd

IDA Spildevandskomite, plenarforsamling: Robert Schmidt, Vejle Spildevand.

Dialogmøder med Forsyningssekretariatet: Indtægtsramme, koordination og udvikling: 

 • Mads Bayer, Aarhus Vand
 • Lars Holmegaard, Lemvig Vand
 • Hans-Martin Friis Møller, Kalundborg Forsyning
 • Erik Hansen, NFS, Nyborg
 • Søren Povlsen, HOFOR
 • Torkil Neergard, Brønderslev Forsyning
 • Esge Homilius, Provas
 • Carl-Emil Larsen og Bertel Ifversen, DANVA

Forbrugerklagenævnet: Ango Winther, Aarhus Vand og DANVAs bestyrelse

DWF. Danish Water Forum: Anders Bækgaard, æresmedlem i DANVA

EurEua - den europæiske vandforening: 

 • Kommission 1. Vand: Per Grønvald, Skanderborg Forsyning
 • Kommission 2. Spildevand: Ole Øgelund, Svendborg Forsyningsservice
 • Kommission 3. Økonomim og ledelse: Søren Povlsen, HOFOR

EurEau PFAS arbejdsgruppe: Karin Randrup Christensen, HOFOR

Arbejds- og koordinationsgruppe til den fremtidige grundvandskortlægning. Miljøstyrelsen: Anne Scherfig Kruse, HOFOR og Claus Vangsgård, DANVA.

Standardisering vand og afløb. DS S315 og P17: Henning Espersen.

Horizon Europes referencegruppe: Dines Thornberg, BIOFOS

Skovrejsning - Advisory Board: Troels Kærgaard Bjerre, VandCenter Syd. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet: Elizabeth Steenberg, HOFOR og Bente Willumsen, Regionernes Videnscenter for Miljø og Ressourcer.

DS/S-314 (Dansk Standards udvalg om vandforsyning): Ole Øgelund, Svendborg Forsyningsservice A/S

Miljøstyrelsens vandpanel: pesticidarbejdsgruppen: Martin Mortensen, Aalborg Forsyning A/S

Yderligere information

Kontakt Carl-Emil Larsen eller Edyta Christiansen på ec@danva.dk