DANVA har udpeget en række medlemmer til at repræsentere foreningen i eksterne udvalg og arbejdsgrupper.

Herunder kan du se en oversigt over de medlemmer, der repræsenterer DANVA.

Arbejdsgrupper

Arbejds- og koordinationsgruppe til den fremtidige grundvandskortlægning. Miljøstyrelsen: Anne Scherfig Kruse, HOFOR og Claus Vangsgård, DANVA

Betonindustriens kontrolordning: Erik Haahr Møller Meyer, Energi Viborg

Dansk Standard: Standardiseringsudvalget S315 Afløbsteknik: Jesper Primdahl, Billund Vand & Energi A/S

Dialogmøder med Forsyningssekretariatet: Indtægtsramme, koordination og udvikling: 

 • Mads Bayer, Aarhus Vand
 • Lars Holmegaard, Lemvig Vand
 • Hans-Martin Friis Møller, Kalundborg Forsyning
 • Erik Hansen, NFS, Nyborg
 • Søren Povlsen, HOFOR
 • Torkil Neergard, Brønderslev Forsyning
 • Esge Homilius, Provas
 • Carl-Emil Larsen og Bertel Ifversen, DANVA

DTVK. Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning: Bo Laden, Aalborg Forsyning og Morten Aaby Nielsen, Vesthimmerlands Forsyning

DWF. Danish Water Forum: Lars Nørgård Holmegaard, Lemvig Vand A/S

EurEua - den europæiske vandforening: 

 • Kommission 1. Vand: Per Grønvald, Skanderborg Forsyning
 • Kommission 2. Spildevand: Ole Øgelund, Svendborg Forsyningsservice
 • Kommission 3. Økonomim og ledelse: Søren Povlsen, HOFOR

EurEau PFAS arbejdsgruppe: Karin Randrup Christensen, HOFOR

IDA Spildevandskomite, plenarforsamling: Christian Lerche, KLAR Forsyning

Kontrolording for ledningsrenovering: Kenn Lange, Ikast Brande Spildevand, og Per Hallager, VandCenter Syd

Kontrolordning for styret gennemboring og gennempresning: Michael Lilja Weien, TREFOR Vand

Miljøministeriet: Følgegruppe for Skovplan (FL22): Troels Kærgaard Bjerre, VandCenter Syd as

Miljøstyrelsen: Den Danske Klimaskovfonds rådgivende udvalg: Anne Scherfig, HOFOR

Miljøstyrelsen: Styregruppe referencelaboratorium for kemiske målinger: Ulla Brinkmann Trettenes, VandCenter Syd

Miljøstyrelsen: Styregruppe referencelaboratorium for mikrobiologiske miljømålinger: Ulla Brinkmann Trettenes, VandCenter Syd

Miljøstyrelsens vandpanel: Pesticidarbejdsgruppen: Martin Mortensen, Aalborg Forsyning

Miljø- og Fødevareklagenævn:

 • Elizabeth Steenberg, HOFOR, Bente Willumsen, Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer

Standardisering P17: Henning Espersen

Styregruppen for AquaPlexus projektet ”The new technology to ensure high quality groundwater and drinking water for the future”: Lone Tolstrup Karlby, HOFOR A/S

TIK certificeringsudvalg (Teknologisk Instituts Kontrolinstans): Charlotte Jersborg, KLAR Forsyning

Insta-Cert WG1, Ditte Ekman Strecker, Novafos A/S

Yderligere information

Kontakt Carl-Emil Larsen eller Edyta Christiansen på ec@danva.dk