_DSC3879.jpg

Sekretariatet

DANVAs sekretariat er karakteriseret ved faglige, kompetente medarbejdere, der med stort engagement deltager i drift og udvikling af foreningen. Arbejdet udføres med respekt for hinanden og arbejdsopgaverne. På de interne linjer ønsker vi en tryg arbejdsplads, hvor der tages hensyn til forskelligheden blandt kollegerne. Sekretariatet fremstår som troværdigt internt såvel som eksternt blandt medlemmer og samarbejdspartnere.