Carl-Emil-2018.jpg

Carl-Emil Larsen

Direktør

T: +45 87 93 35 05

M: +45 20 33 85 15

cel@danva.dk
full_P9Q5163.jpg

Helle Katrine Andersen

Afdelingschef

Medlemsservice og eksterne aktiviteter

T: +45 87 93 35 14

M: +45 30 27 50 42

hka@danva.dk
full_P9Q5206.jpg

Irena Bille

Afdelingschef

Administration

T: +45 87 93 35 06

ib@danva.dk
full_P9Q5071.jpg

Lars Fischer

Afdelingschef

Projekter og personale i "Formidling" herunder IT.

T: +45 87 93 35 63

M: +45 51 26 51 87

lf@danva.dk
full_P9Q5061.jpg

Karsten Bjørno

Kommunikationschef

Public Affairs

T: +45 87 93 35 75

M: +45 20 14 35 42

kbj@danva.dk
full_P9Q5019.jpg

Kristian Friis

Chefkonsulent

Netværk

T: +45 87 93 35 15

M: +45 40 54 15 38

kf@danva.dk
full_P9Q5528.jpg

Hannah Scheel Andersen

Konsulent

DANVAs vedtægter, klagesager, vandsektorloven, juridiske medlemshenvendelser.

T: +45 87 93 35 62

hsa@danva.dk
full_P9Q5354.jpg

Louise Andersen

Konsulent

Kursusleder, drift og udvikling af arrangementer.

T: +45 87 93 35 64

M: +45 24 84 52 11

la@danva.dk
full_P9Q5586.jpg

Malene Bisgaard Andersen

Administrationsmedarbejder

T: +45 87 93 35 72

ma@danva.dk
2017_Helle_Benjaminsen_NY_Beskaaret_sorthvid_FB.jpg

Helle Benjaminsen

Kursussekretær

Administration af arrangementer og DANSKVAND abonnementer.

T: +45 87 93 35 61

hb@danva.dk
full_P9Q9407.jpg

Niels Vinderslev Bjerregaard

Seniorkonsulent

Benchmarking & Benchlearning, Klimatilpasning, Regnvandshåndtering samt Procesdesign og – facilitering.

T: +45 87 93 35 04

nvb@danva.dk
full_P9Q4928.jpg

Flemming Brandstrup

Trykker og fotograf

T: +45 87 93 35 09

fb@danva.dk
full_P9Q4905.jpg

Gitte Brixensen

Controller

T: +45 87 93 35 12

gb@danva.dk
full_P9Q5306.jpg

Lars Gadegaard Christensen

Seniorkonsulent

Digitalisering og anvendelse af data i vandselskaberne herunder kontakt til SDFE. DANVAs datamodeller og persondataloven.

T: +45 87 93 35 69

M: +45 42 55 60 65

lgc@danva.dk
full_P9Q4782.jpg

Edyta Christiansen

Direktionssekretær

T: +45 87 93 35 03

ec@danva.dk
full_P9Q5237.jpg

Jes Eriksen

IT konsulent

T: +45 87 93 35 76

je@danva.dk
full_P9Q5804.jpg

Miriam Feilberg

Seniorkonsulent

Vandvision, vækst og eksport, IWA, integreret vandforvaltning.

T: +45 87 93 35 01

M: +45 22 44 14 52

mfe@danva.dk
2018_Inge_Hald_nyt_foto.jpg

Inge Hald

Redaktør

M: + 45 24 98 24 56

ih@danva.dk
full_P9Q4630.jpg

Bertel Ifversen

Seniorkonsulent

Økonomisk regulering, Asset management, Økonomiforum, Statistik og Analyse, Benchmarking.

T: +45 87 93 35 67

bi@danva.DK
full_P9Q4867.jpg

Johannes Jönsson

Konsulent

Økonomiske regulering, Benchmarking, Statistik og Analyse.

T: +45 87 93 35 74

jj@danva.dk
Helle_Kayerød.jpg

Helle Kayerød

Konsulent

Kurser og temadage, spildevand, ressourceudnyttelse, NORDIWA, netværk, procesledelse og facilitering.

T: +45 87 93 35 11

M: +45 24 94 63 60

hkr@danva.dk
full_P9Q9389.jpg

Niels Knudsen

Konsulent

T: +45 87 93 35 18

nk@danva.dk
full_P9Q5314.jpg

Peter Mortensen

Projektleder

Cybersikkerhed, Statistik og Analyser, Benchmarking, BESSY, Asset Management.

T: +45 87 93 35 02

pm@danva.dk
Lone_Moelgaard_2017.jpg (4)

Lone Mølgaard

Kursussekretær

Sekretariatsopgaver for EnviNa

T: +45 87 93 35 35

M: +45 30 30 80 73

lm@danva.dk
full_P9Q5620.jpg

Tanja Nielsen

Konsulent

VUDP, VTUF, Teknologiudvikling i vandsektoren, fundraising.

T: +45 87 93 35 68

M: +45 20 35 19 71

tn@danva.dk
2018_Britt_Cramer_Dalen_SH_medvaeg.JPG

Britt Cramer Dalén

Konsulent

Kursusleder, drift og udvikling af arrangementer.

T: +45 87 93 35 66

M: +45 40 24 31 88

bd@danva.dk
full_P9Q5241.jpg

Jens Plesner

Konsulent

Betalingsregler spildevand, energilovgivning, afgifter, juridiske medlemshenvendelser.

T: +45 87 93 35 60

jpl@danva.dk
full_P9Q4642.jpg

Birgitte Skjøtt

Kommunikationsmedarbejder

T: +45 87 93 35 13

M: +45 50 90 33 91

bs@danva.dk
full_P9Q4750.jpg

Dorte Skræm

Konsulent

Kurser og temadage, DDS, vandforsyning, vandkvalitet, vandplaner, udvikling, procesledelse og facilitering.

T: +45 87 93 35 71

M: +45 51 33 92 87

ds@danva.dk
full_P9Q4814.jpg

Else Sømod

Bogholder

T: +45 87 93 35 16

es@danva.dk
full_P9Q5519.jpg

Thomas Sørensen

Seniorkonsulent

Benchmarking, Statistik og Analyser, datamodeller (DANVAND).

T: +45 87 93 35 65

ts@danva.dk
full_P9Q4738.jpg

Claus Vangsgård

Seniorkonsulent

BNBO, dyrkningsaftaler, pesticider, vandplaner.

T: +45 87 93 35 07

cv@danva.dk
full_P9Q5486.jpg

Susanne Vangsgård

Chefkonsulent

Høringer, Skat, juridiske medlemshenvendelser, EurEau.

T: +45 87 93 35 10

sv@danva.dk

Giv gerne feedback på denne artikel
DANVA arbejder hele tiden på at gøre det endnu bedre for dig. Derfor ville vi blive glade, hvis du ville give os feedback på denne artikel - enten ved at klikke på ikonerne nederst eller ved at skrive en mail til lf@danva.dk.

Tak for hjælpen.

Fandt du det du søgte?