2024 06 20 Dronefoto 2 Horsens Centralrenseanlæg Maj 2024 Samn
Foto: Samn.

Samn Forsyning ApS har taget et skridt fremad i deres rejse mod bæredygtighed ved at integrere solcelleanlæg på nøje udvalgte lokationer. Dette initiativ er en del af virksomhedens bredere mål om at nedsætte strømforbruget og minimere CO2-udslip.

Med det klare mål at reducere strømforbruget og skære ned på CO2-udslippet har Samn Forsyning installeret solcellepaneler på tre nøje udvalgte lokationer i Horsens for at udnytte de lokale forhold optimalt.

Solcellerne skal primært producere el til de enkelte anlægs eget forbrug og et 438 kWp stort solcelleanlæg er opsat på Horsens Central Renseanlæg, et 83 kWp anlæg på Rugballegård Vandværk og et 92 kWp anlæg på Højballegård Vandværk.

- Anlæggene spænder vidt i størrelse og kapacitet, men deler det fælles mål om at maksimere energiudbyttet og minimere miljøpåvirkningen. Andreas Boesen, bestyrelsesformand for Samn Forsyning, udtrykker det således: Vores investering i solenergi er ikke bare en økonomisk beslutning; det er et bevis på vores forpligtelse over for miljøbeskyttelse og bæredygtig udvikling.

- Samlet vil disse anlæg årligt producere omkring 580.000 kWh, hvilket vil dække betydelige dele af energiforbruget på vores anlæg i Horsens. Dette initiativ er afgørende for vores strategi om at opnå en mere miljøvenlig og økonomisk holdbar drift tilføjer Andreas Boesen.

Investeringen på ca. 6,7 millioner kroner forventes at betale sig selv tilbage inden for 10-12 år, afhængig af udviklingen i elpriserne. Det er et kraftfuldt skridt fremad, som demonstrerer, hvordan moderne teknologi kan gå hånd i hånd med miljømæssig ansvarlighed.

-I 2023 satte Samn Forsyning sig et ambitiøst mål, kaldet "Jagten på 1 mio. kilowatt", som nu er nået med stor succes. Blandt disse bidrag var solceller en afgørende faktor i jagten. Men resultatet er også en hyldest til den samlede indsats fra alle ansatte, hvis innovative ideer og forbedringer, herunder overgang til LED-belysning og opgraderinger af pumpeanlæg, har bidraget til at spare 656.000 kWh. Med disse nye solcelleanlæg, er Samn Forsyning ikke bare med til at forme fremtidens energimarked, det illustrerer, hvordan vi alle kan bidrage til en mere bæredygtig verden pointerer Andreas Boesen.