324 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder
COLOURBOX6542461.jpg

Medlemskab af DANVA

Selskabsskatteloven – Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber – begrænsning i at fremføre underskud

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Skattemæssige regler som barriere for klimatiltag finansieret af spildevandsforsyninger

COLOURBOX12621413.jpg

DANVAs vedtægter og tilhørende dokumenter

Fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag for offentlig ejendom for vand anvendt til vanding

Høring af vejledning om tilknyttede aktiviteter, jnr. BLS 400-00100

Flere drikkevandsboringer vil blive taget ud af drift

Høring af udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 1403 om biobrændstoffers bæredygtighed

Ændring af Forbrugerindflydelsesbekendtgørelsen - jeres j.nr. NS-4600-0006

Alvorlige fejl i ny kvalitets-, miljø- og energibenchmarking

Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Klimalokalplaner og forenkling af loven)

Forslag til ændring af prislofts-bekendtgørelsen

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk

DANVA vil have klare regler for vandselskaberne

Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne – Fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav for prisloftet 2013

Høring af bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål og tilhørende vejledning

Hvordan kan dansk vandteknologi blive den næste eksportsucces i Kina?

Natur- og Landbrugskommissionen overdriver pladskrav for BNBO

Forslag til Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Martin Lidegaard overrakte DANVAs Energi Pris 2012 til Vandcenter Syd

Spildevandsselskabers medfinansiering af kommunale klimatilpasningsprojekter – kommende regler

Høring af Forslag til Kommissionsdirektiver om optagelse af aktivstoffer

Høring af udkast til bekendtgørelse om spildevandsforsynings-selskabers medfinansiering af kommunale og private projekter, ændring af spildevandsbekendtgørelsen og revideret lånebekendtgørelse, jeres j. nr. NST-4400-00018

Begrænsning af miljøfremmede stoffer i spildevand

Evaluering af Vandsektorloven - status og proces

Rabalder Parken har vundet Bæredygtig Beton Prisen

DANVA høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. – jeres j. nr. NST- 4400-00021

Vand og spildevand forventes undtaget af EU's nye koncessionsdirektiv

Udkast til ny bekendtgørelse om spildevandsafledningsbidrag (trappemodel) - jeres j.nr. NST-44000-00021

Udkast til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

DANVAs foretræde for Folketingets miljøudvalg om ny vandforsyningslov

Opgørelse – uretmæssig rabat på vandafledningsbidraget (trappemodellen)

En ny vandsektorlov er det vigtigste for branchen

DANVA er igen aktiv på Folkemødet på Bornholm

Spildevandsforsyningernes medfinansiering af klimatiltag

Næste skridt i skattesagen afventer bestyrelsesmøde

Lovforslag om finansiering af spildevandsrensning er sendt i høring

Fusioner og samarbejde mellem vandselskaber

EurEau har valgt ny præsident og nye komite-formænd

Water Camp i Vandhuset skal styrke rekruttering

Forsyningsministerium favner forsyningssektorens udfordringer

Status på vandsektorens skattemæssige udfordringer

Kort introduktion til Den Transatlantiske Frihandels- og Investeringsaftale (TTIP) og relationerne til på vandsektoren

DANVA vil forene, forstærke og fortælle om vandbranchen

5.000 vandeksperter fra hele verden på vej til København

Intensivt samarbejde mellem brancheorganisationer

Klimatilpasning forvandlede sump til populær bypark

Se endeligt program for Great Water Cities konference 2016 – Water4Growth

Aarhus-borgmester: ”Vandsektoren har et stort ansvar”

Forsyningsforeninger får fælles telt på Folkemødet

Forsyningsforeninger får fælles telt på Folkemødet

Referencegruppe til kodeks for god selskabsledelse fundet

Fire projekter er udvalgt til samarbejde om klimatilpasning

Forsyninger skal forblive i demokratisk ejerskab

Forsyninger er effektive og billige i demokratisk ejerskab