612 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

DANVA_strategi_2016-2020_Hørings-version_Marts_2016

DANVA Bestyrelseskursus_Formand-næstformands_rolle_flyer

Energismarte_Vandselskaber_Ellen_Margrethe_Basse_2014

2015_Simple_udbudsmodeller_Kort_ version_2_print

2015_Innovativ_klimatilpasning_med_borgere_Håndbog_HYPERLINKS

vejledning_kvalitetssikring_juli_2014.pdf

Klimatilpasningsplaner+og+klimalokalplaner+(vejl.+2013_02).pdf

09-08727+Istandsættelse+af+kloakker+i+privat+fællesvej.pdf

2017.05.18_Referat_DANVA+generalforsamling.pdf

2016.05.26_Referat_Generalforsamling_DANVA.pdf

2015.05.28_Referat_Generalforsamling_DANVA.pdf

2013.05.23_Referat_Generalforsamling_Aalborg_BS_HSA_final.pdf

2013_Referat_Generalforsamling_01.10.2013.pdf

DANVA_vedtægter_2016.pdf

DANVAs_medlemsydelser_NYT_Sidedokument_gældende_fra_31.+december_2015.pdf

Kontingentstruktur_NYT_Sidedokument_gældende_fra_31.december_2015.pdf

DANVA+vedtægter+2014.pdf

Kontingentstruktur+Sidedokument+final.pdf

Sidedokument+DANVAs+medlemsydelser+april+2015.pdf

2017_Landsaftale_Vand-_og_spildevandsanlæg.pdf

Nr.1_Fysiske_aktiver.pdf

StandardvedtaegtPrivate.pdf

Kontrol af vandmaalere i drift.pdf

Vejledning nr. 16_samlet.pdf

VANDFORSYNINGSSAMARBEJDSVEJLEDNINGEN.pdf

DVF_vejledning_nr.21.pdf

Rapport_nr.50_Store-kloakledninger-m-bilag.pdf

Vejledning nr. 60 Plast_rapport_ver17.1.pdf

Vejledning nr. 61 Scenarie_notat_samlet_skaerm.pdf

Rapport_funktionspraksis_net.pdf

Vejledning nr. 69Endelig_kontoplan_vejledning_20130606.pdf

Vejledning nr. 70 Servicemaalvejledning.pdf

Vejledning 75_ Miljømålslovens idefase.pdf

Vandsamarbejdsvejledning_samlet_200109.pdf

Vejledning nr. 82 - DANVA slamkatalog.pdf

2010.12.16-Vejledning-Administrativ håndtering af vand og kloakledninger.pdf

Boringsoptimering_Hovedrapport_samlet.pdf

2011_12_20-Rapport-Grønbog_Fremtidens_Vandsektor.pdf

Vejledning_om_persondata_for_vandselskaber_v._1.0_(002).pdf

2015.15.15-Vejledning-Overvejelser_ved_samarbejder_m.m.ny_pdf.pdf

2015.11.24_kommunikation_i_separeringsprojekter.pdf

Bejledning_om_forbrugervalg_opdateret_17.02.2017_clean.pdf

Vejledning_om_persondata_for_vandselskaber_v._1.0_(002).pdf (1)

Afklaringsprojekt+om+nedsivning+af+husspildevand.pdf

DI+ITEK+Vejledning+om+persondataforordningen+med+bilag.pdf

VUDP_Revisionsinstruks_under_300.000.pdf

Vejledning_om_persondata_for_vandselskaber_v._1.0_(002).pdf

NST_Undersøgelse_hjælpemuligheder_2012.pdf

Final+Bid+Copenhagen_reduced+version_IWA+WWCE+2020.pdf

Opsummering_Grupper_IWA+Kick-off+møde+27.+april+2016+i+Odense.pdf

IWA nationalkomite 2017_opdateret juli.pdf

Frihandelsaftale+TTIP.pdf

2016+VEDTÆGT+Nationalkomiteen.pdf

IWA_nationalkomite_2017_opdateret.pdf

Affald+som+ressource+Morten+Carlsbæk_DAKOFA.pdf

Lars+Gadegaard+Persondataindlæg+på+forsyningstræf+Comwell+Roskilde+20170202.pdf

6.2+Enter+Middelfart+ClimateLab+-+Exit+Utopia.pdf

Lars_Therkildsens_Nytårstale_12.01.2016.pdf

Carl-Emil_Larsen_DANVA_Strategi_12.01.2016.pdf

2016.DANVA+aktiviteter_Carl-Emil_Larsens_tale.pdf

Rammer+for+vandområdeplaner+ved+Susanne+Vangsgaard.pdf

Kommunikation+og+Borgerinddragelse_2015_2.pdf

10_Solrød+Vandværk+a.m.b.a._kalkknusning.pdf

Færdig BOG KODEKS .pdf

IWA_DK_nationalkomite_2017_opdateret.pdf

Årets Offentlige Bestyrelseskonference 2017 Viden og debat om det stærkeste bestyrelseshold.pdf

IWA nationalkomite 2017.pdf

consolidated_eur-lex.europa.pdf

2017-07-03_DANSKVAND_2017_3_SELSKABER.pdf

Spørgeramme - survey ift berostillede sager 2017.pdf

170820 Fundingoversigt.pdf

DANVA POWERPOINT Regionalmøder 2017_public.pdf

Nyt tilsyn for forsyningssektoren.pdf

Flyer_TV+og+Brøndrapport+3.0.1.pdf

Flyer_Kabler+fremmedrør+og+flader+1.0.pdf

Flyer_Brudregistrering+1.0.pdf

Flyer_TV+og+Brøndrapport+3.0.pdf

3 Flyer_Danvand+2.0.pdf (1)

3 Flyer_Danvand+2.0.pdf

Flyer_Dandas+3.0.pdf

Flyer_Fælles+kernemodel+2.0.pdf

Flyer_TV+og+Brøndrapport+3.0.1.pdf

DANVA - Vandselskabers bidrag til lokal udvikling.pdf

DANVA rapport Vandselskabers bidrag til lokal udvikling.pdf

Klimaprisen 2017 Låsby Søpark 310817.pdf

Bilag 2 Indstilling vedr. forslag til revision af DANVAs kontingentstruktur.pdf

Bilag 2.1_ Sidedokument kontingentstruktur 2017.pdf

Bilag 2.2 Sidedokument kontingentstruktur oktober 2017 med markering af rettelser.pdf

2016-04-21_DANVA_strategi_2016-2020.pdf

Bilag 1 DANVA kommentarer indsat i høringsudkastet.pdf

Bilag 2 DANVA kommentarer samlet.pdf

2016.04.20_Artikel_Persondatalovgivning+kort+intr.pdf

Julebrev 2017.pdf

Dombog_udskrift_B0882002.pdf

Dombog_udskrift_B010700M.pdf

Fundingoversigt_DANVA_opdateret.pdf

Notat_Elementer i Tokyo_Sammenhæng med stand.pdf

Planlægning+af+beredsskab+for+vandforsyning_+vejledning+8.pdf

Forbrugerinformation+om+drikkevand.pdf

Hurtigmetoder+til+screening+for+coliforme+bakterier+og+e-coli+i+drikkevand.pdf

Mikrobiel+forurening+og+kloring+i+vandforsyninger+2008.pdf

2018 IWA DK nationalkomite.pdf (1)

Sidedokument valgregulativ.pdf

Forretningsorden_for_generalforsamlinger_2016 (2).pdf

Bestyrelsesarbejdet i DANVA.pdf

Proces for formands- og bestyrelsesvalg til DANVA 2018.pdf

2018_Landsaftale_Vand- og spildevandsanlæg.pdf

Ilse_Korsvang_Præsentation IWA Stormøde 25042018.pdf

Notat § 34.pdf

Dagsorden for generalforsamlingen den 24.05.2018.pdf

20180606-Forespørgsel-e-Boks-Digitalstyrelsen.pdf

2018.05.24_Referat_DANVA_Generalforsamling.pdf

2018 IWA DK nationalkomite.pdf (2)

20180608-Respons til SKM-ekstraordinær afskrivning-medlemsundersøgelse-final.pdf

201805106-DANVA-ekstraordinær afskrivning-medlemmerinf mm-final.pdf

20180703 Vejledning om persondata for vandskaber v. 2.samlet pdf.pdf

DANVA_Regnvandsbassiner_designguide_2018_FINAL.pdf

danva_regnvandsbassiner_designguide_2018_final.pdf (1)

Vejledning nr. 95 Overvejelser ved samarbejder m.m.samlet v.2 pdf.pdf

20181010-Medlemsnyhed om afkøbstilbud-final.pdf

DANVA-brev_til_MIM_Afregning_23.10.2013.pdf

Inhabilitet_DANVA_anbefalinger_2010.pdf

LETT-notat_Inhabilitet_2007.pdf

NOTAT_Inhabilitet_Energi-Miljø_Brønderslev.pdf

Betænkning_Styringsmæssige_relationer.pdf

2018 IWA DK nationalkomite.pdf (3)

2018 IWA DK nationalkomite.pdf (4)

2018 IWA DK nationalkomite.pdf (5)

Nytårstaffel 2019 LAT-tale.pdf

Sidedokument kontingentstruktur 2017.pdf

DANVA og Danske Vandværker Vejledning om konsekvenserne af skattesagerne.pdf

2019.02.27_Høringssvar_Ekspertpanelets anbefalinger.pdf

2018.02.27_Høringssvar_ekspertpanelets anbefalinger.pdf

2019 IWA DK nationalkomite.pdf (1)

Pressemeddelelse_Aarhus går ind i kampen for det rene drikkevand.pdf

2019_Landsaftale_Vand_og_spildevandsanlaeg.pdf

2019_DTU Sektorudviklingsrapport om vandteknologi.pdf

De frie grunddata set fra et forsyningsperspektiv v. 0.99.pdf

2019_De frie grunddata set fra et forsyningsperspektiv.pdf

Indstilling vedr. opgørelse af vandsektorens skattesag og disponering af overskydende midler .pdf

Svovlbrinte håndbogen version 23-04-2019.pdf

Svovlbrinte håndbogen v. 1.2 maj 2019.pdf

vudp_revisionsinstruks_under_300000.pdf

De frie grunddata set fra et forsyningsperspektiv v. 0.99.pdf (1)

De frie grunddata set fra et forsyningsperspektiv v. 1.0.pdf

DANVA Sikkerhedsanalyse 2019.pdf

Udbudskonference_20.06.2019_program.pdf

Underskrevet referat generalforsamling 2019.pdf

2019-Referat-DANVA_generalforsamling_underskrevet.pdf

Horizon 2020_research_and_innovation_SC5_projects_2014-2018.pdf

2019.07.02 Fundingoversigt.pdf

2019 IWA DK nationalkomite.pdf (2)

VUDP svolbrinte ID nr 81_2016 Slutrapport.pdf

Forening

COLOURBOX6542461.jpg

Medlemskab af DANVA

Klimatilpasning-179X110

Selskabsskatteloven – Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber – begrænsning i at fremføre underskud

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Skattemæssige regler som barriere for klimatiltag finansieret af spildevandsforsyninger

DANVAs vedtægter og tilhørende dokumenter

Mulighed for klagesag over de nye rammer for 2018-2019

Fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag for offentlig ejendom for vand anvendt til vanding

Klimatilpasning-179X110

Høring af vejledning om tilknyttede aktiviteter, jnr. BLS 400-00100

Grundvand-617X411

Flere drikkevandsboringer vil blive taget ud af drift

Klimatilpasning-179X110

Høring af udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 1403 om biobrændstoffers bæredygtighed

Klimatilpasning-179X110

Ændring af Forbrugerindflydelsesbekendtgørelsen - jeres j.nr. NS-4600-0006

Lovgivning-617X411

Alvorlige fejl i ny kvalitets-, miljø- og energibenchmarking

Klimatilpasning-179X110

Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Klimalokalplaner og forenkling af loven)

Klimatilpasning-179X110

Forslag til ændring af prislofts-bekendtgørelsen

Klimatilpasning-179X110

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

Klimatilpasning-179X110

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk

Lovgivning-617X411

DANVA vil have klare regler for vandselskaberne

Klimatilpasning-179X110

Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne – Fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav for prisloftet 2013

Klimatilpasning-179X110

Høring af bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål og tilhørende vejledning

Vækst-og-innovation-Vandtek-617X411

Hvordan kan dansk vandteknologi blive den næste eksportsucces i Kina?

Grundvand-617X411

Natur- og Landbrugskommissionen overdriver pladskrav for BNBO

Klimatilpasning-179X110

Forslag til Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Vinder-EGP-2012-617X411

Martin Lidegaard overrakte DANVAs Energi Pris 2012 til Vandcenter Syd

Klima-617X411

Spildevandsselskabers medfinansiering af kommunale klimatilpasningsprojekter – kommende regler

Klimatilpasning-179X110

Høring af Forslag til Kommissionsdirektiver om optagelse af aktivstoffer

Klimatilpasning-179X110

Høring af udkast til bekendtgørelse om spildevandsforsynings-selskabers medfinansiering af kommunale og private projekter, ændring af spildevandsbekendtgørelsen og revideret lånebekendtgørelse, jeres j. nr. NST-4400-00018

Spildevandstilladelser-617X411

Begrænsning af miljøfremmede stoffer i spildevand

Lovgivning-617X411

Evaluering af Vandsektorloven - status og proces

RabalderParken-617X411

Rabalder Parken har vundet Bæredygtig Beton Prisen

Klimatilpasning-179X110

DANVA høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. – jeres j. nr. NST- 4400-00021

EU_Parlamentet_Bruxelles_617px

Vand og spildevand forventes undtaget af EU's nye koncessionsdirektiv

Klimatilpasning-179X110

Udkast til ny bekendtgørelse om spildevandsafledningsbidrag (trappemodel) - jeres j.nr. NST-44000-00021

Klimatilpasning-179X110

Udkast til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Vandkande_glas_617px

DANVAs foretræde for Folketingets miljøudvalg om ny vandforsyningslov

Trappemodel_mønter_617px

Opgørelse – uretmæssig rabat på vandafledningsbidraget (trappemodellen)

Salen_Deltagere_fra_siden_617px

En ny vandsektorlov er det vigtigste for branchen

Folkemøde_2013_Colourbox_617x411px

DANVA er igen aktiv på Folkemødet på Bornholm

Klimapark_Skt_Jørgens_Sø_617px

Spildevandsforsyningernes medfinansiering af klimatiltag

Penge_sedler_mønter_617px

Næste skridt i skattesagen afventer bestyrelsesmøde

Åbent_land_Gudenå_617px

Lovforslag om finansiering af spildevandsrensning er sendt i høring

Susan_Munster_Pause_617px

Fusioner og samarbejde mellem vandselskaber

EurEau_LOGO_617px

EurEau har valgt ny præsident og nye komite-formænd

YWP_Glade_unge_617x411px

Water Camp i Vandhuset skal styrke rekruttering

Lovgivning-617X411

Forsyningsministerium favner forsyningssektorens udfordringer

POLKA-617X411

Status på vandsektorens skattemæssige udfordringer

Jordkloden_617px

Kort introduktion til Den Transatlantiske Frihandels- og Investeringsaftale (TTIP) og relationerne til på vandsektoren

Gruppefoto_Kursuslokale_alle_617px

DANVA vil forene, forstærke og fortælle om vandbranchen

København_IWA_ansøgning_617px

5.000 vandeksperter fra hele verden på vej til København

Kim og Carl-Emil og Jacob 617px

Intensivt samarbejde mellem brancheorganisationer

1

Klimatilpasning forvandlede sump til populær bypark

Aros_regnbuer_617x410px

Se endeligt program for Great Water Cities konference 2016 – Water4Growth

Aros-Jacob-Bundsgaard-WEF-01.11.16-617px

Aarhus-borgmester: ”Vandsektoren har et stort ansvar”

Folkemødet_Bornholm_617px

Forsyningsforeninger får fælles telt på Folkemødet

De 3 direktører DANVA Fjernvarmen og Affald 617 px

Forsyningsforeninger får fælles telt på Folkemødet

Professionel_bestyrelse_617x411px

Referencegruppe til kodeks for god selskabsledelse fundet

Thyborøn_617px

Fire projekter er udvalgt til samarbejde om klimatilpasning

viforsynerDKweb 617

Forsyninger skal forblive i demokratisk ejerskab

LT_lancering_15.03.2017_617px

Forsyninger er effektive og billige i demokratisk ejerskab