342 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder
COLOURBOX12621413.jpg

DANVAs vedtægter og tilhørende dokumenter

COLOURBOX6542461.jpg

Medlemskab af DANVA

Klimatilpasning-179X110

Selskabsskatteloven – Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber – begrænsning i at fremføre underskud

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Skattemæssige regler som barriere for klimatiltag finansieret af spildevandsforsyninger

Mulighed for klagesag over de nye rammer for 2018-2019

Fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag for offentlig ejendom for vand anvendt til vanding

Klimatilpasning-179X110

Høring af vejledning om tilknyttede aktiviteter, jnr. BLS 400-00100

Grundvand-617X411

Flere drikkevandsboringer vil blive taget ud af drift

Klimatilpasning-179X110

Høring af udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 1403 om biobrændstoffers bæredygtighed

Klimatilpasning-179X110

Ændring af Forbrugerindflydelsesbekendtgørelsen - jeres j.nr. NS-4600-0006

Lovgivning-617X411

Alvorlige fejl i ny kvalitets-, miljø- og energibenchmarking

Klimatilpasning-179X110

Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Klimalokalplaner og forenkling af loven)

Klimatilpasning-179X110

Forslag til ændring af prislofts-bekendtgørelsen

Klimatilpasning-179X110

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

Klimatilpasning-179X110

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk

Lovgivning-617X411

DANVA vil have klare regler for vandselskaberne

Klimatilpasning-179X110

Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne – Fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav for prisloftet 2013

Klimatilpasning-179X110

Høring af bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål og tilhørende vejledning

Vækst-og-innovation-Vandtek-617X411

Hvordan kan dansk vandteknologi blive den næste eksportsucces i Kina?

Grundvand-617X411

Natur- og Landbrugskommissionen overdriver pladskrav for BNBO

Klimatilpasning-179X110

Forslag til Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Vinder-EGP-2012-617X411

Martin Lidegaard overrakte DANVAs Energi Pris 2012 til Vandcenter Syd

Klima-617X411

Spildevandsselskabers medfinansiering af kommunale klimatilpasningsprojekter – kommende regler

Klimatilpasning-179X110

Høring af Forslag til Kommissionsdirektiver om optagelse af aktivstoffer

Klimatilpasning-179X110

Høring af udkast til bekendtgørelse om spildevandsforsynings-selskabers medfinansiering af kommunale og private projekter, ændring af spildevandsbekendtgørelsen og revideret lånebekendtgørelse, jeres j. nr. NST-4400-00018

Spildevandstilladelser-617X411

Begrænsning af miljøfremmede stoffer i spildevand

Lovgivning-617X411

Evaluering af Vandsektorloven - status og proces

RabalderParken-617X411

Rabalder Parken har vundet Bæredygtig Beton Prisen

Klimatilpasning-179X110

DANVA høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. – jeres j. nr. NST- 4400-00021

EU_Parlamentet_Bruxelles_617px

Vand og spildevand forventes undtaget af EU's nye koncessionsdirektiv

Klimatilpasning-179X110

Udkast til ny bekendtgørelse om spildevandsafledningsbidrag (trappemodel) - jeres j.nr. NST-44000-00021

Klimatilpasning-179X110

Udkast til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Vandkande_glas_617px

DANVAs foretræde for Folketingets miljøudvalg om ny vandforsyningslov

Trappemodel_mønter_617px

Opgørelse – uretmæssig rabat på vandafledningsbidraget (trappemodellen)

Salen_Deltagere_fra_siden_617px

En ny vandsektorlov er det vigtigste for branchen

Folkemøde_2013_Colourbox_617x411px

DANVA er igen aktiv på Folkemødet på Bornholm

Klimapark_Skt_Jørgens_Sø_617px

Spildevandsforsyningernes medfinansiering af klimatiltag

Penge_sedler_mønter_617px

Næste skridt i skattesagen afventer bestyrelsesmøde

Åbent_land_Gudenå_617px

Lovforslag om finansiering af spildevandsrensning er sendt i høring

Susan_Munster_Pause_617px

Fusioner og samarbejde mellem vandselskaber

EurEau_LOGO_617px

EurEau har valgt ny præsident og nye komite-formænd

YWP_Glade_unge_617x411px

Water Camp i Vandhuset skal styrke rekruttering

Lovgivning-617X411

Forsyningsministerium favner forsyningssektorens udfordringer

POLKA-617X411

Status på vandsektorens skattemæssige udfordringer

Jordkloden_617px

Kort introduktion til Den Transatlantiske Frihandels- og Investeringsaftale (TTIP) og relationerne til på vandsektoren

Gruppefoto_Kursuslokale_alle_617px

DANVA vil forene, forstærke og fortælle om vandbranchen

København_IWA_ansøgning_617px

5.000 vandeksperter fra hele verden på vej til København

Kim og Carl-Emil og Jacob 617px

Intensivt samarbejde mellem brancheorganisationer

1

Klimatilpasning forvandlede sump til populær bypark

Aros_regnbuer_617x410px

Se endeligt program for Great Water Cities konference 2016 – Water4Growth

Aros-Jacob-Bundsgaard-WEF-01.11.16-617px

Aarhus-borgmester: ”Vandsektoren har et stort ansvar”

Folkemødet_Bornholm_617px

Forsyningsforeninger får fælles telt på Folkemødet

De 3 direktører DANVA Fjernvarmen og Affald 617 px

Forsyningsforeninger får fælles telt på Folkemødet

Professionel_bestyrelse_617x411px

Referencegruppe til kodeks for god selskabsledelse fundet

Thyborøn_617px

Fire projekter er udvalgt til samarbejde om klimatilpasning

viforsynerDKweb 617

Forsyninger skal forblive i demokratisk ejerskab

LT_lancering_15.03.2017_617px

Forsyninger er effektive og billige i demokratisk ejerskab