COLOURBOX540867.jpg

Vandsektorloven

Dette er den konsoliderede udgave af hovedloven. Det vil sige, at vedtagne ændringslove – frem til datoen for lovbekendtgørelsen - er indskrevet i hovedloven. Eventuelle relevante ændringslove med ikrafttrædelse efter lovbekendtgørelsen fremgår herunder.

Endvidere kan det oplyses, at regler og vejledningsmateriale med tilknytning til tilsynet, der udføres af Forsyningssekretariatet, findes på www.kfst.dk/Vandtilsyn.

Ændringslove

Kun relevant fsva. den ændring, der følger af § 1, nr. 25, idet denne ikke er indarbejdet i lovbekendtgørelsen.

Konseksvensloven

Loven er historisk i dag, da alle de berørte love sidenhen er blevet opdateret – og dermed fået nye ”identitetsnumre”.

Afståelsesloven

Bekendtgørelser

Cirkulære

Vejledninger og Skrivelser