COLOURBOX540867.jpg

Endvidere kan det oplyses, at regler og vejledningsmateriale med tilknytning til tilsynet, der udføres af Forsyningssekretariatet, findes på www.kfst.dk/Vandtilsyn

Vandsektorloven

Dette er den konsoliderede udgave af hovedloven vedtaget af Folketinget og de vedtagne ændringslove frem til datoen for denne lovbekendtgørelse

Ændringslove

Konseksvensloven

Loven er historisk i dag, da alle de berørte love sidenhen er blevet opdateret – og dermed fået nye ”identitetsnumre”.

Afståelsesloven

Bekendtgørelser

Cirkulære

Vejledninger og Skrivelser