Miljøoplysningsloven gennemfører Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2003/4/EF om fri adgang til miljøoplysninger, der er optrykt som bilag 1 til loven.

Miljømålsloven

Dette er den konsoliderede udgave af hovedloven. Det vil sige, at vedtagne ændringslove – frem til datoen for lovbekendtgørelsen - er indskrevet i hovedloven. Eventuelle relevante ændringslove med ikrafttrædelse efter lovbekendtgørelsen fremgår herunder.

  • Lov om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og lov om aktindsigt i miljøoplysninger (LOV nr. 668 af 08/06/2017).

Bekendtgørelser

  • Bekendtgørelse om betaling for aktindsigt i miljøoplysninger, der ikke udleveres på papir, inden for Miljøministeriets område (BEK nr. 1431 af 13/12/2006).
  • Bekendtgørelse om betaling for aktindsigt i miljøoplysninger, der ikke udleveres på papir, inden for Transport- og Energiministeriets område (BEK nr. 939 af 10/10/2005).
  • Bekendtgørelse om aktiv formidling af miljøoplysninger (BEK nr. 415 af 13/05/2005).

Vejledninger