Loven, der har til formål at sikre åbenhed hos myndigheder m.v., fastsætter regler om borgernes aktindsigt i offentlige dokumenter.

Offentlighedsloven

Bekendtgørelser