319 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder
DSC_0005.JPG

Kommende arrangementer og møder om persondataret

Lovgivning+Forsyningstræf+hos+Danva+2017.pdf

COLOURBOX1258724 vand.jpg

Normalregulativer for kommunale henholdsvis private vandforsyninger

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Skattemæssige regler som barriere for klimatiltag finansieret af spildevandsforsyninger

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Er kirkegårde fritaget for at betale spildevandsafgift i forbindelse med vanding af kirkegårde?

Kan vandforsyningen opkræve mere i anlægsbidrag end det der fremgår af takstbladet?

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Vandrådet havde ej krav på betaling for videregivelse af aflæsninger til kommunal vandforsyning

Hvor længe skal udskiftede vandmålere opbevares, når der ikke er anført noget i regulativet?

Grundvand-617X411

Regeringens 25 m sprøjtefrie zoner er helt utilstrækkelige

Grundvand-617X411

Flere drikkevandsboringer vil blive taget ud af drift

Klimatilpasning-179X110

Benchmarking og individuelle effektiviseringskrav for prisloft 2012

Klimatilpasning-179X110

Ændring af Forbrugerindflydelsesbekendtgørelsen - jeres j.nr. NS-4600-0006

Renseanlæg-617X411

Industrien betaler ikke overpris for spildevandet

Klimatilpasning-179X110

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

Pige_drikker_vand_617px

Hvor længe vil vi acceptere overskridelser af vandkvalitetskrav?

Planlægning-spildevand-617X411

Vandselskaber skal ikke finansiere socialpolitik

Lovgivning-617X411

DANVA har foretræde for Folketingets Miljøudvalg om klimatilpasning

Lovgivning-617X411

DANVA vil have klare regler for vandselskaberne

Klima-617X411

Få besøg af Miljøministeriets rejsehold for klimatilpasning

Grundvand-617X411

Naturstyrelsens BNBO-rejsehold i fuld sving

Planlægning-vandforsyning-617X411

Danmarks største forsyningsselskab er en realitet

Spildevandstilladelser-617X411

Begrænsning af miljøfremmede stoffer i spildevand

Drikkevand-Grundvand-617X411

Miljøminister: Kommissionsrapport er et kinderæg

Penge_sedler_mønter_617px

Få styr på kloakken med tilskud fra staten

EU_Parlamentet_Bruxelles_617px

Vand og spildevand forventes undtaget af EU's nye koncessionsdirektiv

Marselisborg_efterklaringstank_617px

Lovbarrierer hindrer vandsektoren i at være energismart

Klima-Betalingsregler-617X411

Skatteminister afviser særregel om forsyningers medfinansiering af klimatiltag

Klimapark_Skt_Jørgens_Sø_617px

Spildevandsforsyningernes medfinansiering af klimatiltag

Christiansborg_617px

Folketinget ind i sag om ekstraskat på vand

Cajsa_Stockholm_Auditoriet_617px

Mikroplast og andre miljøfremmede stoffer – hvor stort er problemet?

Susan_Munster_Pause_617px

Fusioner og samarbejde mellem vandselskaber

Foreningen-Vandhuset-617X411

Forligsaftalen og vejen mod en revideret vandsektorlov

Skiftergas_Boretån_fracking_tegning_617px

Tillid til Total svækket efter afsløring

Jordkloden_617px

Kort introduktion til Den Transatlantiske Frihandels- og Investeringsaftale (TTIP) og relationerne til på vandsektoren

Kim og Carl-Emil og Jacob 617px

Intensivt samarbejde mellem brancheorganisationer

EU-parlament-520X284-Medlmesnyt-uge-27

Kortlægning af personoplysninger og overvejelser om ressourceforbrug

Forsyningsjura_Louise_overrækker_diplom_617px

Første kursist med komplet uddannelse i Forsyningsjura

Forsyningsjura-5

Godt fagligt indhold, professionelt arrangeret og kompetente undervisere

Board Room session Brisbane 617px

Forsyningernes rolle ift. klima og globale bæredygtighedsmål

Justitia_vægt_617px

Danmarkshistoriens største skattesag handler om vand

vandselskaber

Vandselskaber tjener kunder, samfund, vækst, arbejdspladser og eksport

Aftale_Håndtryk_617px

Nyt fra medlemmerne: Ny administrerende direktør i Vandcenter Syd

IDA_Mødecenter_617px

Nyt spændende vandpolitisk netværk – begrænset deltagerantal - tilmeld dig nu!

COLOURBOX9823086 617

DANVA udgiver vejledning nr. 100 - Vejledning om persondata for vandselskaber

Klima-Betalingsregler-617X411

Evaluering af klimatilpasningsplaner og regler for medfinansiering

Aarsmøde

Vandbranchen mødes til DANVA Årsmøde i Aarhus

Sessioner_Årsmøde_2016_617px

Årsmøde i flere spor - vælg mellem syv sessioner

Carl-Emil _Larsen_2016_pressefoto_617px

Medfinansieringsordning kan sinke indsats mod oversvømmelser

Vandkande_glas_617px

Obligatoriske boringsnære beskyttelsesområder kan sikre grundvandet

Vandværker kan ikke kræve betaling for udlevering af målerdata for ejendomme i ikke-kloakerede områder

Børn og dyrs beskyttelse ved lukning for vandet