144 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Høringssvar vedr: Indberetningsvejledning til benchmarking – Drikkevand og Indberetningsvejledning til økonomiske rammer (Januar 2023)

Opkrævning af vandafledningsbidrag på baggrund af et (delvist) estimat af mængden af afledt vand

Vandforsyningers og spildevandsselskabers egenproduktion af el er ikke omfattet af det nye loft over indtægter fra elproduktion

Rullende vilkår i udledningstilladelser muligt, hvis de baseres på objektivt målbare forhold

Normalregulativer for kommunale henholdsvis private vandforsyninger

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning