312 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder
DSC_0005.JPG

Kommende arrangementer og møder om persondataret

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Skattemæssige regler som barriere for klimatiltag finansieret af spildevandsforsyninger

Normalregulativer for kommunale henholdsvis private vandforsyninger

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Er kirkegårde fritaget for at betale spildevandsafgift i forbindelse med vanding af kirkegårde?

Kan vandforsyningen opkræve mere i anlægsbidrag end det der fremgår af takstbladet?

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Vandrådet havde ej krav på betaling for videregivelse af aflæsninger til kommunal vandforsyning

Hvor længe skal udskiftede vandmålere opbevares, når der ikke er anført noget i regulativet?

Regeringens 25 m sprøjtefrie zoner er helt utilstrækkelige

Flere drikkevandsboringer vil blive taget ud af drift

Benchmarking og individuelle effektiviseringskrav for prisloft 2012

Ændring af Forbrugerindflydelsesbekendtgørelsen - jeres j.nr. NS-4600-0006

Industrien betaler ikke overpris for spildevandet

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

Hvor længe vil vi acceptere overskridelser af vandkvalitetskrav?

Vandselskaber skal ikke finansiere socialpolitik

DANVA har foretræde for Folketingets Miljøudvalg om klimatilpasning

DANVA vil have klare regler for vandselskaberne

Få besøg af Miljøministeriets rejsehold for klimatilpasning

Naturstyrelsens BNBO-rejsehold i fuld sving

Danmarks største forsyningsselskab er en realitet

Begrænsning af miljøfremmede stoffer i spildevand

Miljøminister: Kommissionsrapport er et kinderæg

Få styr på kloakken med tilskud fra staten

Vand og spildevand forventes undtaget af EU's nye koncessionsdirektiv

Lovbarrierer hindrer vandsektoren i at være energismart

Skatteminister afviser særregel om forsyningers medfinansiering af klimatiltag

Spildevandsforsyningernes medfinansiering af klimatiltag

Folketinget ind i sag om ekstraskat på vand

Mikroplast og andre miljøfremmede stoffer – hvor stort er problemet?

Fusioner og samarbejde mellem vandselskaber

Forligsaftalen og vejen mod en revideret vandsektorlov

Tillid til Total svækket efter afsløring

Kort introduktion til Den Transatlantiske Frihandels- og Investeringsaftale (TTIP) og relationerne til på vandsektoren

Intensivt samarbejde mellem brancheorganisationer

Kortlægning af personoplysninger og overvejelser om ressourceforbrug

Første kursist med komplet uddannelse i Forsyningsjura

Godt fagligt indhold, professionelt arrangeret og kompetente undervisere

Forsyningernes rolle ift. klima og globale bæredygtighedsmål

Danmarkshistoriens største skattesag handler om vand

Vandselskaber tjener kunder, samfund, vækst, arbejdspladser og eksport

Nyt fra medlemmerne: Ny administrerende direktør i Vandcenter Syd

Nyt spændende vandpolitisk netværk – begrænset deltagerantal - tilmeld dig nu!

DANVA udgiver vejledning nr. 100 - Vejledning om persondata for vandselskaber

Evaluering af klimatilpasningsplaner og regler for medfinansiering

Medfinansieringsordning kan sinke indsats mod oversvømmelser

Obligatoriske boringsnære beskyttelsesområder kan sikre grundvandet

Introduktion til vandforsyning Modul 1 - 2020 - LUKKET FOR TILMELDING

Installationsteknik med fokus på tilbagestrømssikring og vandmålere - 2020

Vandværker kan ikke kræve betaling for udlevering af målerdata for ejendomme i ikke-kloakerede områder

Børn og dyrs beskyttelse ved lukning for vandet