595 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Paradigme for foringer høringsudgave marts 2016 TIL UDSENDELSE

NST-notat_regler_medfinansiering_klima_07.02.2013

DANVA_strategi_2016-2020_Hørings-version_Marts_2016

Bilag_1_Vurdering_erhvervsøkonomiske_konsekvenser_BKG_økonomiske_rammer_for_vandselskaber

DANVA_Vejledning_97_drift_og_vedligehold_regnvandsbassiner_2016

Energismarte_Vandselskaber_Ellen_Margrethe_Basse_2014

2015_Innovativ_klimatilpasning_med_borgere_Håndbog_HYPERLINKS

Orientering+om+forbrugerklageloven+vandforsyning (2).pdf

vejledning_kvalitetssikring_juli_2014.pdf

Orientering+om+forbrugerklageloven+vandforsyning.pdf

vejledende_notat_om_reglerne_for_spildevandsforsyningsselskabers_medfinansiering_af_kommunale_og_private_projekter_vedr._tag-ogoverfladevand.pdf

Klimatilpasningsplaner+og+klimalokalplaner+(vejl.+2013_02).pdf

Lukkeprocedure_DANVA-notat_2012_final.pdf

Rapport+Branchevandforbrug+og+-spildevand.pdf

Klimasikring+i+grundejerens+afløbssystem.pdf

09-08727+Istandsættelse+af+kloakker+i+privat+fællesvej.pdf

12-13019+Forespørgsel+om+vejafvandingsanlæg.pdf

DDV-R+Integrationsmetoden+v1.0+okt+2012.pdf

2016.05.26_Referat_Generalforsamling_DANVA.pdf

2015.05.28_Referat_Generalforsamling_DANVA.pdf

2013.05.23_Referat_Generalforsamling_Aalborg_BS_HSA_final.pdf

2013_Referat_Generalforsamling_01.10.2013.pdf

VANDFORSYNINGSSAMARBEJDSVEJLEDNINGEN.pdf

Vejledning nr. 60 Plast_rapport_ver17.1.pdf

Rapport_funktionspraksis_net.pdf

Vejledning nr. 70 Servicemaalvejledning.pdf

Vejledning nr. 72 DDS.pdf

Vejledning om jordkøb og grundvandsbeskyttelse.pdf

Vejledning 75_ Miljømålslovens idefase.pdf

ATEX_vejledning_samlet.pdf

Vandsamarbejdsvejledning_samlet_200109.pdf

Vejledning nr. 82 - DANVA slamkatalog.pdf

2010.12.16-Vejledning-Administrativ håndtering af vand og kloakledninger.pdf

2011.05.06-Vejledning-okkervejledning-CF.pdf

Vejledning i vandkvalitetskontrol-22-11-11.pdf

TPublikationerRapporterStikrapportStikrapport2007FokuspAflbsstikledninger261107samletpdf.pdf

Eksplosiv_atmosfære_i_kloakker_samlet_rapport.pdf

2011_12_20-Rapport-Grønbog_Fremtidens_Vandsektor.pdf

Vejledning_om_persondata_for_vandselskaber_v._1.0_(002).pdf

2015.11.24_kommunikation_i_separeringsprojekter.pdf

Bilagsrapport_danva_samlet170316.pdf

Bilagsrapport_danva_samlet170316.pdf (1)

2016.04.05_Rapport_Vejledning_om_drift_og_vedligehold_1.1.pdf

Bejledning_om_forbrugervalg_opdateret_17.02.2017_clean.pdf

Vejledning_om_persondata_for_vandselskaber_v._1.0_(002).pdf (1)

Afklaringsprojekt+om+nedsivning+af+husspildevand.pdf

En+kogebog+for+analyser+af+klimaændringers+effekter+på+oversvømmelser+i+byer.pdf

Forbrugernes+ubevidste+forventninger+til+moderne+vand-+og+spildevandsforsyning.pdf

Slam+–+Fremtidens+renseanlægs+energiressource.pdf

NoDig_Infra_oversigt_InteresseNetværk_23092016.pdf

Drikkevandskonference_18.09.2017_DS.pdf

Brønderslev_Forsyning_Notat_håndtering_restancer+(tilrettet+14.++april+2015)+3.0.pdf

LETT_Offentlighedsloven_og_forsyningsselskaber_2014.pdf

201606-Datatilsynets+12+spørgsmål-opstart (1).pdf

DI+ITEK+Vejledning+om+persondataforordningen+med+bilag.pdf

HORTEN+slides+Persondataret+DANVA+oktober+2016.pdf

Bilag-4-Databehandleraftale-10-3-2017.pdf

Vejledning_om_persondata_for_vandselskaber_v._1.0_(002).pdf

NST_Undersøgelse_hjælpemuligheder_2012.pdf

Program_Mikroplast_26.09.2017.pdf

Affordability+notat.pdf

Frihandelsaftale+TTIP.pdf

Affald+som+ressource+Morten+Carlsbæk_DAKOFA.pdf

VARGA+projektet+Jeanette+Madsen_EnviDan.pdf

Præsentation+af+kodeks+for+god+selskabsledelse+i+kommunale+forsyningsselskaber+ved+CEL.pdf

God+selskabsledelse+i+praksis+-direktionsperspektiv+John+Hartvig+Mølgaard.pdf

TREFOR_Partnerskab_og_værdiskabende_grundvandsbeskyttelse.pdf

Lars_Chr._Lilleholt_tale_DANVA_årsmøde_2017.pdf

0.1+Dansk+Vandkonference+2016+Intro+CEL.pdf

1.2+Byudvikling+i+OSD+områder+det+muliges+kunst.pdf

5.5+Energieffektivisering+på+renseanlæg.pdf

9.2+Miljøfremmendes+toffer+-+Artur+Mielczarek.pdf

12.1+Skrift31_serviceniveau+for+vand+på+terræn_bpa091116_2.pdf

13.1+Håndbog+i+behandling+af+bio-pulp+fra+KOD+på+kommunale+rådnetanke.pdf

DANVA+Temadag+om+Fremtidens+renseanlæg+-+ild+og+jord_+Anita+Rye+Ottosen.pdf

2016.06.21+Fremtidens+renseanlæg+-+workshop+6+-+energibalancer-DANVA.pdf

2016.06.21+Fremtidens+renseanlæg+-+workshop+6+-+KOD+håndtering+-+Envidan.pdf

Lars_Therkildsens_Nytårstale_12.01.2016.pdf

Carl-Emil_Larsen_DANVA_Strategi_12.01.2016.pdf

Referat_Spor+1_Vandindvinding_og_behandling_drikkevand.pdf

Referat_spor_5_Fra_energineutral_til_klimaneutral.pdf

Miljøfremmede+stoffer+regler+og+de+nationale+myndigheders1.pdf

Oplæg+Danva+10-3-15_DTI_Fischer+OPDATERET.pdf

Mærkning+og+krav+til+forsyningsrør+ved+Sten+Kloppenborg.pdf

Erfaringer+med+branchefinansieret+klagenævn+-+Mathilde+Øelund+Jensen.pdf

Færdig BOG KODEKS .pdf

SVANA-400-00054_Vandkvalitetsbek_Høringsvar_DANVA.pdf

LETT_Offentlighedsloven_og_forsyningsselskaber_2014.pdf

consolidated_eur-lex.europa.pdf

Program mikroplast red.pdf

2017-07-03_DANSKVAND_2017_3_SELSKABER.pdf

Studietur om udnyttelse af spildevand i energiafgrøder_30.10.2017.pdf

Program mikroplast 14-09-2017.pdf

HORTEN+slides+Persondataret+DANVA+oktober+2016 (1).pdf

2016-04-21_DANVA_strategi_2016-2020.pdf

Bilag 1 DANVA kommentarer indsat i høringsudkastet.pdf

Bilag 2 DANVA kommentarer samlet.pdf

Birthe+Boisen+Workshop+persondata+den+14.+november+2016+hos+DANVA+powerpoint.pdf

2.++oplæg+Finn+Asmussen+HOFOR_DANVA_14-11-2016_02.pdf

2016.04.20_Artikel_Persondatalovgivning+kort+intr.pdf

Eksempel fra KOMBIT - Udkast til krav om compliance med persondatalovgiv....pdf

DANVA Arrangementsoversigt 2018 Web.pdf

2018 DANVA Arrangementsoversigt Web.pdf

Dombog_udskrift_B0882002.pdf

Dombog_udskrift_B010700M.pdf

Konference Vejafvanding 03.05.2018.pdf

Konference - uvedkommende vand 12.04.2018.pdf

Helhedsorienteret+beredsskabsplanlægning.pdf

Vejledning+i+opklaring+af+fødevare-+og+vandbårne+sygdomsudbrud.pdf

Vejledning+i+sikring+af+drikkevandskvalitet+(DDS).pdf

Vejledning+i+vandkvalitetskontrol-22-11-11.pdf

Vejledning+om+håndtering+af+overskridelser+af+de+mikrobiologiske+drikkevandsparametre_+vejledning+nr+4.pdf

Seminar 23.02.2018_Cirkulære vandsystem i landbrugsområder.pdf

Vejledning tømningsordninger samlet.pdf

Konference_3.maj_2018_Vandafledning.pdf

Program Konference Vand på og under fremtidens veje.pdf

20180606-Forespørgsel-e-Boks-Digitalstyrelsen.pdf

2018.05.24_Referat_DANVA_Generalforsamling.pdf

20180608-Respons til SKM-ekstraordinær afskrivning-medlemsundersøgelse-final.pdf

201805106-DANVA-ekstraordinær afskrivning-medlemmerinf mm-final.pdf

2018.06.28_Grønttorvet byretsdom_forsyningspligt og spildevand.pdf

20180703 Vejledning om persondata for vandskaber v. 2.samlet pdf.pdf

Program - Økonomisk regulering - Bliv opdateret.pdf

Økonomisk regulering - Grundlæggende kursus - 2 dags kursus.pdf

A4-Landskab - Vandsektoren og Verdensmålene_v9b.pdf

DANVA-brev_til_MIM_Afregning_23.10.2013.pdf

LETT-notat_Inhabilitet_2007.pdf

NOTAT_Inhabilitet_Energi-Miljø_Brønderslev.pdf

Betænkning_Styringsmæssige_relationer.pdf

51-18[1].pdf

Aftale_oekonomisk-regulering-af-vandsektoren-2018.pdf

2006_Line _Maagaard artikel om imple af nitratdirektiv og VRD.pdf

20181204-FINAL-DANVA notat-kryptering af mail med forbrugsdata.pdf

2018.11.30_Brev_SAU_Restancer forsyninger.pdf

Afslag fra Datatilsynet.pdf

193301Program.pdf

Program.pdf

Administrationspraksis for regnvandsbassiner og udledningstilladelser - Final.pdf

2014_06.25_Notat_Systematisering af natur- og miljø (indsendt til MIM.pdf

2017_Lovkompas_Ekspertpanelets rapport.pdf

2019.02.27_Høringssvar_Ekspertpanelets anbefalinger.pdf

2014012 Redegørelse om fremtidig struktur for natur og miljølovgivningen - Endelig version.pdf

2018.02.27_Høringssvar_ekspertpanelets anbefalinger.pdf

danva_vandforum-program-24-april-2019.pdf

danva_vandforum-program-24-april-2019 opt 1 marts.pdf

danva_vandforum-program-24-april-2019 opt 11 marts.pdf

Bilagsrapport_Drift_vedligehold_Regnvandsbassiner_FINAL.pdf

Program 1. oktober 2019.pdf

danva_vandforum-program-24-april-2019 opt 20 marts.pdf

2019_DTU Sektorudviklingsrapport om vandteknologi.pdf

Program 01-10-2019.pdf

VUPD Projekter 2018.pdf

Vandforum 2019 program.pdf

Procedure for vurdering af korrosionshastighed af betonoverflader_Vejledning.pdf

Vejledning 104_Administrationspraksis-for-regnvandsbassiner-og-udledningstilladelser-2. udgave.pdf

23 anbefalinger til bedre styring af aktiver.pdf

23 anbefalinger til bedre styring af aktiver_final.pdf

LAR_Forskningsbaseret anvisning_UnderrapportVUDP_ID_nr_82.2016 teknisk rapport.pdf

2018_VUPD Projekter_folder_Weboptimeret.pdf

DANVA Sikkerhedsanalyse 2019.pdf

Grundvandsseminar 30.9-1.10 2019.pdf

Program Grundvandsseminar 2019.pdf

DSC_0005.JPG

Kommende arrangementer og møder om persondataret

LOVGIVNING - VAND

LOVGIVNING - SPILDEVAND

Lovgivning+Forsyningstræf+hos+Danva+2017.pdf

COLOURBOX1258724 vand.jpg

Normalregulativer for kommunale henholdsvis private vandforsyninger

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Skattemæssige regler som barriere for klimatiltag finansieret af spildevandsforsyninger

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Er kirkegårde fritaget for at betale spildevandsafgift i forbindelse med vanding af kirkegårde?

Kan vandforsyningen opkræve mere i anlægsbidrag end det der fremgår af takstbladet?

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Vandrådet havde ej krav på betaling for videregivelse af aflæsninger til kommunal vandforsyning

Hvor længe skal udskiftede vandmålere opbevares, når der ikke er anført noget i regulativet?

Grundvand-617X411

Regeringens 25 m sprøjtefrie zoner er helt utilstrækkelige

Grundvand-617X411

Flere drikkevandsboringer vil blive taget ud af drift

Klimatilpasning-179X110

Benchmarking og individuelle effektiviseringskrav for prisloft 2012

Klimatilpasning-179X110

Ændring af Forbrugerindflydelsesbekendtgørelsen - jeres j.nr. NS-4600-0006

Renseanlæg-617X411

Industrien betaler ikke overpris for spildevandet

Klimatilpasning-179X110

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

Pige_drikker_vand_617px

Hvor længe vil vi acceptere overskridelser af vandkvalitetskrav?

Planlægning-spildevand-617X411

Vandselskaber skal ikke finansiere socialpolitik

Lovgivning-617X411

DANVA har foretræde for Folketingets Miljøudvalg om klimatilpasning

Lovgivning-617X411

DANVA vil have klare regler for vandselskaberne

Klima-617X411

Få besøg af Miljøministeriets rejsehold for klimatilpasning

Grundvand-617X411

Naturstyrelsens BNBO-rejsehold i fuld sving

Planlægning-vandforsyning-617X411

Danmarks største forsyningsselskab er en realitet

Spildevandstilladelser-617X411

Begrænsning af miljøfremmede stoffer i spildevand

Drikkevand-Grundvand-617X411

Miljøminister: Kommissionsrapport er et kinderæg

Penge_sedler_mønter_617px

Få styr på kloakken med tilskud fra staten

EU_Parlamentet_Bruxelles_617px

Vand og spildevand forventes undtaget af EU's nye koncessionsdirektiv

Marselisborg_efterklaringstank_617px

Lovbarrierer hindrer vandsektoren i at være energismart

Klima-Betalingsregler-617X411

Skatteminister afviser særregel om forsyningers medfinansiering af klimatiltag

Klimapark_Skt_Jørgens_Sø_617px

Spildevandsforsyningernes medfinansiering af klimatiltag

Christiansborg_617px

Folketinget ind i sag om ekstraskat på vand

Cajsa_Stockholm_Auditoriet_617px

Mikroplast og andre miljøfremmede stoffer – hvor stort er problemet?

Susan_Munster_Pause_617px

Fusioner og samarbejde mellem vandselskaber

Foreningen-Vandhuset-617X411

Forligsaftalen og vejen mod en revideret vandsektorlov

Skiftergas_Boretån_fracking_tegning_617px

Tillid til Total svækket efter afsløring

Jordkloden_617px

Kort introduktion til Den Transatlantiske Frihandels- og Investeringsaftale (TTIP) og relationerne til på vandsektoren

Kim og Carl-Emil og Jacob 617px

Intensivt samarbejde mellem brancheorganisationer

EU-parlament-520X284-Medlmesnyt-uge-27

Kortlægning af personoplysninger og overvejelser om ressourceforbrug

Forsyningsjura_Louise_overrækker_diplom_617px

Første kursist med komplet uddannelse i Forsyningsjura

Forsyningsjura-5

Godt fagligt indhold, professionelt arrangeret og kompetente undervisere

Board Room session Brisbane 617px

Forsyningernes rolle ift. klima og globale bæredygtighedsmål

Justitia_vægt_617px

Danmarkshistoriens største skattesag handler om vand

vandselskaber

Vandselskaber tjener kunder, samfund, vækst, arbejdspladser og eksport

Aftale_Håndtryk_617px

Nyt fra medlemmerne: Ny administrerende direktør i Vandcenter Syd

IDA_Mødecenter_617px

Nyt spændende vandpolitisk netværk – begrænset deltagerantal - tilmeld dig nu!

COLOURBOX9823086 617

DANVA udgiver vejledning nr. 100 - Vejledning om persondata for vandselskaber

Klima-Betalingsregler-617X411

Evaluering af klimatilpasningsplaner og regler for medfinansiering

Aarsmøde

Vandbranchen mødes til DANVA Årsmøde i Aarhus

Sessioner_Årsmøde_2016_617px

Årsmøde i flere spor - vælg mellem syv sessioner

Carl-Emil _Larsen_2016_pressefoto_617px

Medfinansieringsordning kan sinke indsats mod oversvømmelser

Vandkande_glas_617px

Obligatoriske boringsnære beskyttelsesområder kan sikre grundvandet

Installationsteknik med fokus på tilbagestrømssikring og vandmålere - 2019

Konference – Vejvand og klimatilpasning 2019

Vandværker kan ikke kræve betaling for udlevering af målerdata for ejendomme i ikke-kloakerede områder

Børn og dyrs beskyttelse ved lukning for vandet