Vandkvalitetsnetværket arbejder med analyseprogrammer, lovgivning, analysemetoder, prøvetagning, håndtering af vandkvalitetsafvigelse, avanceret vandbehandling og præstationsprøvning af eksterne laboratorier.

Emner netværket arbejder med

  • Prøvetagning
  • Analysemetode standard og nye
  • Avanceret vandbehandling
  • Tolkning af lovgivning
  • Specielle analyseparametre (vanddyr, legionella, pesticider osv.)
  • Laboratoriesamarbejde
  • Orientering om igangværende udviklingsprojekter
  • Beredskab med fokus på prøvetagningsplaner og analyser

Aktuelle projekter netværket arbejder med

Akkreditering af feltmålinger

Antal årlige netværksmøder

4- 5 gange i alt årligt, hvoraf den ene gang vil blive afviklet i Vandhuset.

Netværkstovholder

Charlotte Schmidt, TREFOR Vand.