1146 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Kontinuert, "real time" måling af ATP og fysiske parametre i drikkevand

Høring over udkast til bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand

Grundvand-617X411

Flere drikkevandsboringer vil blive taget ud af drift

Planlægning-vandforsyning-617X411

Pesticidplan mangler beskyttelse af drikkevandsboringer

Vandbehandling-617X411

Rensning af forurenet grundvand til drikkevandsformål

Vandboring_mark_617px

Natur- og Landbrugskommissionens rapport skuffer på drikkevandsområdet

Vandkande_glas_617px

Finansloven skal være med til at beskytte drikkevandet

Planlægning-vandforsyning-617X411

Danskerne ønsker bedre beskyttelse af deres drikkevand mod gift

Drikkevand-617X411

Miljøøkonomer og minister vil beskytte drikkevandet

Traktor_sprøjtegift_617px

Sprøjtegift i stort antal drikkevandsboringer

Vandkande_glas_617px

Drikkevandet skal måles for perfluor forbindelser

Drikkevandskonference - Drikkevand for fremtiden - 2020

PM_Billund_BioRefinery skaber større miljørum til erhvervsmæssig udvikling_04.04.2016

DANVA_strategi_2016-2020_Hørings-version_Marts_2016

Temadag_25.11.2013_Politisk_fokus_separerings-projekter_FINAL

2014_Temadag_Medfinansiering_klimaprojekter_27.02.2014

Energismarte_Vandselskaber_Ellen_Margrethe_Basse_2014

2014_Rapport_Håndbog_IT-sikkerhed_forsyningsbranchen

2015_Innovativ_klimatilpasning_med_borgere_Håndbog_HYPERLINKS

Damvad-rapport_Produktivitet_DANVA_Dansk_Fjernvarme_26102016

Damvad-rapport_Vandselskabernes_direktioner_og_bestyrelser

Orientering+om+forbrugerklageloven+vandforsyning (2).pdf

vejledning_kvalitetssikring_juli_2014.pdf

Orientering+om+forbrugerklageloven+vandforsyning.pdf

Klimatilpasningsplaner+og+klimalokalplaner+(vejl.+2013_02).pdf

Rapport+Branchevandforbrug+og+-spildevand.pdf

Vejledningsskrivelse+om+undtagelse+af+specifikke+grupper+af+ejendomme+fra+krav+om+forbedret+spildevandsrensning.pdf

Høringssvar totaløkonomisk benchmarking 2018.pdf

Klimasikring+i+grundejerens+afløbssystem.pdf

2016.05.26_Referat_Generalforsamling_DANVA.pdf

2015.05.28_Referat_Generalforsamling_DANVA.pdf

2013.05.23_Referat_Generalforsamling_Aalborg_BS_HSA_final.pdf

2013_Referat_Generalforsamling_01.10.2013.pdf

2014_10_24_Rapport_Håndbog_om_IT-sikkerhed_i_forsyningsbranchen.pdf

2017_Landsaftale_Vand-_og_spildevandsanlæg.pdf

Kontrol af vandmaalere i drift.pdf

Vejledning nr. 16_samlet.pdf

VANDFORSYNINGSSAMARBEJDSVEJLEDNINGEN.pdf

DVF_vejledning_nr.21.pdf

Vandforbrugsrapport030903endeligrapport.pdf

Rapport_nr.50_Store-kloakledninger-m-bilag.pdf

Vejledning nr. 60 Plast_rapport_ver17.1.pdf

Vejledning nr. 61 Scenarie_notat_samlet_skaerm.pdf

Vejledning nr 64 loesningskatalog_2005_net.pdf

Vandstatistik 2005 Bilagsrapport Endelige udgave.pdf

Vejledning nr. 70 Servicemaalvejledning.pdf

Vejledning nr. 72 DDS.pdf

Vejledning om jordkøb og grundvandsbeskyttelse.pdf

Vejledning 75_ Miljømålslovens idefase.pdf

Vandsamarbejdsvejledning_samlet_200109.pdf

Vejledning nr. 82 - DANVA slamkatalog.pdf

2010.12.16-Vejledning-Administrativ håndtering af vand og kloakledninger.pdf

2011.05.06-Vejledning-okkervejledning-CF.pdf

Vejledning i vandkvalitetskontrol-22-11-11.pdf

2012-08.06-Vejledning-CO2-regnskab for forsyninger - en guide-DS.pdf

Eksplosiv_atmosfære_i_kloakker_samlet_rapport.pdf

Boringsoptimering_Hovedrapport_samlet.pdf

2011_12_20-Rapport-Grønbog_Fremtidens_Vandsektor.pdf

2014_10_24_Rapport_Håndbog_om_IT-sikkerhed_i_forsyningsbranchen.pdf (1)

2015.15.15-Vejledning-Overvejelser_ved_samarbejder_m.m.ny_pdf.pdf

Bilagsrapport_danva_samlet170316.pdf

Bilagsrapport_danva_samlet170316.pdf (1)

Bejledning_om_forbrugervalg_opdateret_17.02.2017_clean.pdf

Afklaringsprojekt+om+nedsivning+af+husspildevand.pdf

Energi+CO2+og+samlet+miljøregnskab+for+afløb+og+renseanlæg.pdf

Energirigtig+og+sikker+vandforsyning+Del+1+og+Del+2.pdf

Forbrugernes+ubevidste+forventninger+til+moderne+vand-+og+spildevandsforsyning.pdf

Kontinuert+”real+time”+måling+af+ATP+og+fysiske+parametre++i+drikkevand+.pdf

Videregående+renseteknologier+for+kommunalt+spildevand.pdf

damvad-rapport_produktivitet_danva_dansk_fjernvarme_26102016 (1).pdf

damvad-rapport_vandselskabernes_direktioner_og_bestyrelser (1).pdf

NoDig_Infra_oversigt_InteresseNetværk_23092016.pdf

Drikkevandskonference_18.09.2017_DS.pdf

VUDP_Ansøgningsvejledning_2017_fase+_1.pdf

damvad_vandsektorens_samfundsbidrag_2016 (3).pdf

Opsamling fra grupperne_IWA_HCC 27 april 2017.pdf

SUMMARY_Opsamling fra HCC_mødet 27 april 2017.pdf

IWA_Host_Country_Committee_Kick_off_27._april_2016_HKA_presentation.pdf

Affordability+notat.pdf

Frihandelsaftale+TTIP.pdf

Præsentation+af+kodeks+for+god+selskabsledelse+i+kommunale+forsyningsselskaber+ved+CEL.pdf

TREFOR_Partnerskab_og_værdiskabende_grundvandsbeskyttelse.pdf

Lars_Chr._Lilleholt_tale_DANVA_årsmøde_2017.pdf

Danva+20170202+Desinfektion+med+UV+-+Anvendelser.pdf

0.1+Dansk+Vandkonference+2016+Intro+CEL.pdf

0.4+HOFOR++Vand+og+sundhed_071116b+PDF.pdf

1.2+Byudvikling+i+OSD+områder+det+muliges+kunst.pdf

1.5+Integrering+af+ferskvandspåvirkninger+i+livscyklusvurdering.pdf

4.1+Thisted+Vand_DV-konverence+2016_CTH.pdf

4.3+Fra_Grundvandskortlægning_til+drikkevandsproduktion_Anders_Edsen_Orbicon.pdf

8.1+Sammenhængen+mellem+aktiviteten+af+metal+oksiderende+bakterier.pdf

8.2+Udfordringer+med+koagulering+og+UF+membran.pdf

8.4+Wagner_et_al_DVK_2016_nitrifikation_sporstoffer.pdf

8.5+blødgøring+frederiksberg+9-11-16.pdf

14.2+Danmarks+første+centrale+sekundavandsanlæg.pdf

14.3+Realtidsstyret+driftsoptimering+af+vandforsyning+-+Dansk+Vandkonference+2016.pdf

9.2+Miljøfremmendes+toffer+-+Artur+Mielczarek.pdf

Oplæg+DANVA+VSL+Performance+Benchmarking+joannes+gaard.pdf

2016_PP_Præsentation+vedr.+overvejelser+ved+indgåelse+af+samarbejde+eller+overtagelse+-+Forsyningstræf+2016_Energi++Forsyning.pdf

2_2016_01_26+Drikkevandssensorer+LORA+(1).pdf

3_Albrechtsen+Sensorer+-+SEMIVA+projektet+v3+(1).pdf

4_Albrechtsen+Sensorer+-+Forskerverdenen+v2.pdf

Lars_Therkildsens_Nytårstale_12.01.2016.pdf

Carl-Emil_Larsen_DANVA_Strategi_12.01.2016.pdf

2016.DANVA+aktiviteter_Carl-Emil_Larsens_tale.pdf

Referat_Spor+1_Vandindvinding_og_behandling_drikkevand.pdf

_10.11.15_Hans-Martin_Friis_Møller_Verdens_bedste_regulering.pdf

NY+Igangsættelse+og+gennemførelse+af+fusionsprocessen+-+Jesper+Frost+NY.pdf

Miljøfremmede+stoffer+regler+og+de+nationale+myndigheders1.pdf

Caroline+Kragelund+Teknologisk+institut_temadag_DANVA.pdf

Danva+Forsyningstræf+Forurenings+Kalundborg+opdateret.pdf

Opholdstider+i+vandledninger+ved+Charlotte+Hansen.pdf

Mærkning+og+krav+til+forsyningsrør+ved+Sten+Kloppenborg.pdf

5_+Albrechtsen_Fremtidens_udfordringer.pdf

8_Rensning_aktiv_kul_Hjørring_Vandselskab.pdf

4_Renseeffekt_regnvandsbassiner_Thorkild_Hvitved_Jacobsen.pdf

Ledelsesrum+til+at+reagere+effektivt+og+proffesionelt+på+krav+fra+kunder+og+myndighed.pdf

Hvorledes+sikres+innovation+på+tværs+af+vandsektoren+-+Jacob+Larsen.pdf

HOFOR_Vandkemiker_Advertisement_138374.pdf

SVANA-400-00054_Vandkvalitetsbek_Høringsvar_DANVA.pdf

Bilag_SVANA-400-00054_DANVA_Høringssvar.pdf

Bilag_SVANA-400-00054_DANVA_Høringssvar.pdf

2017-07-03_DANSKVAND_2017_3_SELSKABER.pdf

Program Dansk Vandkonference 2017.pdf

170820 Fundingoversigt.pdf

Program Dansk Vandkonference 2017.pdf (1)

Ministerbrev ang. dispensationer til pesticider.pdf

DANVA POWERPOINT Regionalmøder 2017_public.pdf

3 2014_10_24_Rapport_Håndbog+om+IT-sikkerhed+i+forsyningsbranchen.pdf

Dansk Vandkonference 2017 program opdateret 1 nov.pdf

Brev til Miljøministeren_22.09.2017.pdf

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsens svar 09.10.2017.pdf

2016-04-21_DANVA_strategi_2016-2020.pdf

Bilag 1 DANVA kommentarer indsat i høringsudkastet.pdf

Forsyningstræf program 2018.pdf

Program Vandforum 2018 ny.pdf

Julebrev 2017.pdf

DANVA Arrangementsoversigt 2018 Web.pdf

2018 DANVA Arrangementsoversigt Web.pdf

Dombog_udskrift_B0882002.pdf

Dombog_udskrift_B010700M.pdf

Fundingoversigt_DANVA_opdateret.pdf

Skabelon_indtaling_radio_start_vandforurening-1.pdf

Skabelon+indtaling+telefonsystem+start+vandforurening.pdf

Akutte+drikkevandsforureninger+-+en+praktisk+guide.pdf

Vejledning+i+opklaring+af+fødevare-+og+vandbårne+sygdomsudbrud.pdf

Planlægning+af+beredsskab+for+vandforsyning_+vejledning+8.pdf

Vejledning+i+sikring+af+drikkevandskvalitet+(DDS).pdf

Kildesporing.pdf

Krav+til+mikrobiologisk+vandkvalitet+(generel).pdf

Vejledning+i+vandkvalitetskontrol-22-11-11.pdf

Forbrugerinformation+om+drikkevand.pdf

Test+af+mikrobiologiske+hurtigmetoder.pdf

Hurtigmetoder+til+screening+for+coliforme+bakterier+og+e-coli+i+drikkevand.pdf

Ledningsnetberegninger+KE.pdf

UV-anlæg+til+akutte+beredskabssituationer_web.pdf

Evaluering+af+håndteringen+af+forureningen+af+drikkevandet+fra+Vandværket+Lyngen+i+Køge+Kommune.pdf

Mikrobiel+forurening+og+kloring+i+vandforsyninger+2008.pdf

Vejledning+om+håndtering+af+overskridelser+af+de+mikrobiologiske+drikkevandsparametre_+vejledning+nr+4.pdf

2018_Program Vandforum_24.04..pdf

Vejledning tømningsordninger samlet.pdf

Program Vandforum 2018 ny.pdf

PM Grand Opening_AquaGlobe.pdf

Betragtninger om skatteforhold i vandsektoren.pdf

Vandforum 2018 Endeligt program.pdf

Vandforum program 2018 opdateret den 19 marts.pdf

2018_Landsaftale_Vand- og spildevandsanlæg.pdf

Vandforum program opdateret den 17 april 2018.pdf

Vandforum program opdateret den 18. april 2018.pdf

Vandforum program 2018.pdf

Vandforum program 2018.pdf (1)

DANSKVAND nr. 3 2018_Forsider.pdf

2018.05.24_Referat_DANVA_Generalforsamling.pdf

Toksikologisk vurdering af DMS.pdf

Program - Økonomisk regulering - Bliv opdateret.pdf

DANVA_Regnvandsbassiner_designguide_2018_FINAL.pdf

danva_regnvandsbassiner_designguide_2018_final.pdf (1)

vejledning-i-indberetning-til-benchmarking.pdf

Dansk Vand Konference 2018 Program.pdf

Regionalmøder september 2018 public.pdf

Vejledning nr. 95 Overvejelser ved samarbejder m.m.samlet v.2 pdf.pdf

A4-Landskab - Vandsektoren og Verdensmålene_v9b.pdf

DAMVAD Rapport_endelig.pdf

Vandsektorens-vaerdi-for-samfundet.pdf

Dansk Vand Konference 2018 Program opdateret.pdf

VUPD Projekter 2017.pdf

2006_Line _Maagaard artikel om imple af nitratdirektiv og VRD.pdf

Vandforum programskitse 2019_temaer.pdf

Nytårstaffel 2019 LAT-tale.pdf

2019-01-10-Pressemeddelelse-Arbejdet med kunstig intelligens sikrer DANVAs initiativpris.pdf

Tillægsaftale til Pesticidstrategien.pdf

Faktabilag_HOFOR_pm_jan19.pdf

Forsyningstræf 2019 Roskilde program.pdf

2795235_Danva Vandforum program 2019_print.pdf

2019 VUDP ansøgningsvejledning fase 1.pdf

2019 VUDP ansøgningsvejledning fase 1_Final.pdf

2014_06.25_Notat_Systematisering af natur- og miljø (indsendt til MIM.pdf

2017_Lovkompas_Ekspertpanelets rapport.pdf

2014012 Redegørelse om fremtidig struktur for natur og miljølovgivningen - Endelig version.pdf

DANVA_Vandforum program 24. april 2019_print.pdf

danva_vandforum-program-24-april-2019.pdf

danva_vandforum-program-24-april-2019 opt 1 marts.pdf

GEUS-notat_DMS_og_triazol.pdf

14_02_19_Vejl_Risikovurdering og analyseprogrammer.pdf

danva_vandforum-program-24-april-2019 opt 11 marts.pdf

Forsyningstræf 2019 Roskilde program.pdf

Bilagsrapport_Drift_vedligehold_Regnvandsbassiner_FINAL.pdf

HOFOR Verdens Vanddag 2019.pdf

danva_vandforum-program-24-april-2019 opt 20 marts.pdf

Pressemeddelelse_Aarhus går ind i kampen for det rene drikkevand.pdf

2019_Landsaftale_Vand_og_spildevandsanlaeg.pdf

2019_DTU Sektorudviklingsrapport om vandteknologi.pdf

program til hjemmeside 2019-04-03.pdf

VUPD Projekter 2018.pdf

VUPD Projekter 2017-redigeret.pdf

Vandforum 2019 program.pdf

Svovlbrinte håndbogen version 23-04-2019.pdf

The water industry and the UN SDGs_FINAL_ENGLISH.pdf

Svovlbrinte håndbogen v. 1.2 maj 2019.pdf

MOF Orientering om fund i vandværk af nedbrydningsproduktet chlorothalonil-amidsulfonsyre.pdf

Brev fra Miljøstyrelsen vedr. krav om obligatorisk kontrol for chlorothalonil-amidsulfonsyre 23. april 2019.pdf

AP3 Teknisk rapport _UDP 88.2016 Energi- og emissionsoptimering.pdf

LAR Slutrapport_VUDP_ID_nr_82.2016.pdf

LAR Slutrapport_VUDP_ID_nr_82.2016.pdf (1)

AP 3 Teknisk rapport VUDP 88.2016 Energi- og emissionsoptimering ved anvendelse.pdf

VUDP 88.2016 Energi- og emissionsoptimering Slutrapport.pdf

2017 VUPD Projekter_folder_Weboptimeret.pdf

2018_VUPD Projekter_folder_Weboptimeret.pdf

Notat prisudvikling NK_JJ.pdf

Program til åbning af Smart Water Lab Aalborg 20. juni 2019.pdf

Bactiquant Temadag 19. juni 2019.pdf

Bactiquant Temadag 19. juni 2019.pdf

Brev fra Miljøstyrelsen om ny vurdering af sundhedsmæssig risiko fra perfluoroctansulfonat og perfluoroctansyre 17. juni 2019.pdf

Underskrevet referat generalforsamling 2019.pdf

2019-Referat-DANVA_generalforsamling_underskrevet.pdf

2019.07.02 Fundingoversigt.pdf

Grundvandsseminar 30.9-1.10 2019.pdf

Program Grundvandsseminar 2019.pdf

Skema_Aktuel EU regulering.pdf

VUDP svolbrinte ID nr 81_2016 Slutrapport.pdf

Rethink sludge VUDP Slutrapport ID 1170 2017.pdf

drikkevand og spildevand december 2016

Grundvand-Drikkevand.jpg

Drikkevand

Drikkevandskonference_18.09.2017_DS.pdf

Kontinuert+”real+time”+måling+af+ATP+og+fysiske+parametre++i+drikkevand+.pdf

4.3+Fra_Grundvandskortlægning_til+drikkevandsproduktion_Anders_Edsen_Orbicon.pdf

11.2+Undersøgelse+af+lækage+på+større+drikkevandsledninger.pdf

2_2016_01_26+Drikkevandssensorer+LORA+(1).pdf

Referat_Spor+1_Vandindvinding_og_behandling_drikkevand.pdf

drikkevandsforurening.jpg

Drikkevandskonference 18.09.2017

Danva-indekstal-2017-for-drikkevand-og-spildevand.xlsx

Danva-indekstal-2017-for-spildevand-og-drikkevand.xlsx

Drikkevand

drikkevandssikkerhed.png

Vandhane og drikkevand COLOURBOX17046411.jpg

drikkevandsopetato modul 3 COLOURBOX10498622 (1).jpg

figurforslag drikkevandsvejledningen.pptx

2017.11.27_Bilag_Tekstforslag drikkevandsvejled.docx

følgebrev udkast til vejledning drikkevand.docx

Akutte+drikkevandsforureninger+-+en+praktisk+guide.pdf

Vejledning+i+sikring+af+drikkevandskvalitet+(DDS).pdf

Forbrugerinformation+om+drikkevand.pdf

Hurtigmetoder+til+screening+for+coliforme+bakterier+og+e-coli+i+drikkevand.pdf

Evaluering+af+håndteringen+af+forureningen+af+drikkevandet+fra+Vandværket+Lyngen+i+Køge+Kommune.pdf

Vejledning+om+håndtering+af+overskridelser+af+de+mikrobiologiske+drikkevandsparametre_+vejledning+nr+4.pdf

drikkevandsopetato modul 3 COLOURBOX10498622 (1).jpg

Danva-indekstal-2018-for-drikkevand-og-spildevand.xlsx

danva-pit-model_drikkevand.xlsx

Pressemeddelelse_Aarhus går ind i kampen for det rene drikkevand.pdf

Tillid til drikkevandet

drikkevand.jpg

BL- beskrivelse_Hvad driver driftsomk. på drikkevand.docx

6 Drikkevands-debat Dorte Skræm.jpg

Danva-indekstal-2019-for-drikkevand-og-spildevand.xlsx

COLOURBOX1000338.jpg

Jordforureningsloven