759 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Kontinuert, "real time" måling af ATP og fysiske parametre i drikkevand

Høring over udkast til bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand

Flere drikkevandsboringer vil blive taget ud af drift

Pesticidplan mangler beskyttelse af drikkevandsboringer

Rensning af forurenet grundvand til drikkevandsformål

Natur- og Landbrugskommissionens rapport skuffer på drikkevandsområdet

Finansloven skal være med til at beskytte drikkevandet

Danskerne ønsker bedre beskyttelse af deres drikkevand mod gift

Miljøøkonomer og minister vil beskytte drikkevandet

Sprøjtegift i stort antal drikkevandsboringer

Drikkevandet skal måles for perfluor forbindelser

Drikkevandskonference - Drikkevand for fremtiden - 2020 - AFLYST

Grundvand-Drikkevand.jpg

Drikkevandskonference_18.09.2017_DS.pdf

Kontinuert+”real+time”+måling+af+ATP+og+fysiske+parametre++i+drikkevand+.pdf

drikkevandsforurening.jpg

Danva-indekstal-2017-for-drikkevand-og-spildevand.xlsx

Danva-indekstal-2017-for-spildevand-og-drikkevand.xlsx

drikkevandssikkerhed.png

Vandhane og drikkevand COLOURBOX17046411.jpg

drikkevandsopetato modul 3 COLOURBOX10498622 (1).jpg

figurforslag drikkevandsvejledningen.pptx

2017.11.27_Bilag_Tekstforslag drikkevandsvejled.docx

følgebrev udkast til vejledning drikkevand.docx

Akutte+drikkevandsforureninger+-+en+praktisk+guide.pdf

Vejledning+i+sikring+af+drikkevandskvalitet+(DDS).pdf

Forbrugerinformation+om+drikkevand.pdf

Hurtigmetoder+til+screening+for+coliforme+bakterier+og+e-coli+i+drikkevand.pdf

Evaluering+af+håndteringen+af+forureningen+af+drikkevandet+fra+Vandværket+Lyngen+i+Køge+Kommune.pdf

Vejledning+om+håndtering+af+overskridelser+af+de+mikrobiologiske+drikkevandsparametre_+vejledning+nr+4.pdf

drikkevandsopetato modul 3 COLOURBOX10498622 (1).jpg

Danva-indekstal-2018-for-drikkevand-og-spildevand.xlsx

danva-pit-model_drikkevand.xlsx

Pressemeddelelse_Aarhus går ind i kampen for det rene drikkevand.pdf

drikkevand.jpg

BL- beskrivelse_Hvad driver driftsomk. på drikkevand.docx

6 Drikkevands-debat Dorte Skræm.jpg

Danva-indekstal-2019-for-drikkevand-og-spildevand.xlsx

Drikkevandsoperatørforum Program 2019.pdf

DANVAs database med Særlige forhold Drikkevand.xlsx

Forside verdensmål.JPG

Verdensmålene – fra hvorfor til hvordan

COLOURBOX1000338.jpg

Jordforureningsloven

vandhuset-2016-ny-facade.jpg

DANVA følger corona anbefalinger og udskyder alle arrangementer i marts og april

Marselisborg-renseanlæg.jpg

VUDP ansøgningsrunder

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

COLOURBOX8666427.jpg

Ledelsessystemer

Regeringens 25 m sprøjtefrie zoner er helt utilstrækkelige

Høring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Industrien betaler ikke overpris for spildevandet

VTU-Fonden støtter udviklingsprojekter i vandsektoren med 20 mio. kr.

Alvorlige fejl i ny kvalitets-, miljø- og energibenchmarking

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

Hvor længe vil vi acceptere overskridelser af vandkvalitetskrav?

Naturstyrelsens BNBO-rejsehold i fuld sving

Natur- og Landbrugskommissionen overdriver pladskrav for BNBO

Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg (ledelsessystemer)

VTU-Fonden uddelte 17 mio. kr. i tilskud til 14 nye projekter inden for vandsektoren

Danmarks største forsyningsselskab er en realitet

25 mio. i tilskud til demonstrationsprojekter i vandsektoren

Begrænsning af miljøfremmede stoffer i spildevand

Strategisk samarbejde mellem Aarhus Vand og Grundfos

Vandselskaber skal have bedre rammer for innovation og udvikling

Miljøminister: Kommissionsrapport er et kinderæg

Hurtigt forbud mod sprøjtegift glæder vandsektoren

Krav om skærpet tilsyn med erhverv ved grundvandsmagasiner

Forbyd brug af sprøjtegift til tvangsmodning af korn

Logisk at finansloven understøtter udvikling af vandteknologi

Turbo på udvinding af værdifuldt stof fra spildevand

Fosforprojekt gavner både vandselskaber, dansk landbrug og resten af verden