740 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Kontinuert, "real time" måling af ATP og fysiske parametre i drikkevand

Høring over udkast til bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand

Grundvand-617X411

Flere drikkevandsboringer vil blive taget ud af drift

Planlægning-vandforsyning-617X411

Pesticidplan mangler beskyttelse af drikkevandsboringer

Vandbehandling-617X411

Rensning af forurenet grundvand til drikkevandsformål

Vandboring_mark_617px

Natur- og Landbrugskommissionens rapport skuffer på drikkevandsområdet

Vandkande_glas_617px

Finansloven skal være med til at beskytte drikkevandet

Planlægning-vandforsyning-617X411

Danskerne ønsker bedre beskyttelse af deres drikkevand mod gift

Drikkevand-617X411

Miljøøkonomer og minister vil beskytte drikkevandet

Traktor_sprøjtegift_617px

Sprøjtegift i stort antal drikkevandsboringer

Vandkande_glas_617px

Drikkevandet skal måles for perfluor forbindelser

Drikkevandskonference - Drikkevand for fremtiden - 2020

Grundvand-Drikkevand.jpg

Drikkevandskonference_18.09.2017_DS.pdf

Kontinuert+”real+time”+måling+af+ATP+og+fysiske+parametre++i+drikkevand+.pdf

4.3+Fra_Grundvandskortlægning_til+drikkevandsproduktion_Anders_Edsen_Orbicon.pdf

11.2+Undersøgelse+af+lækage+på+større+drikkevandsledninger.pdf

2_2016_01_26+Drikkevandssensorer+LORA+(1).pdf

Referat_Spor+1_Vandindvinding_og_behandling_drikkevand.pdf

drikkevandsforurening.jpg

Danva-indekstal-2017-for-drikkevand-og-spildevand.xlsx

Danva-indekstal-2017-for-spildevand-og-drikkevand.xlsx

drikkevandssikkerhed.png

Vandhane og drikkevand COLOURBOX17046411.jpg

drikkevandsopetato modul 3 COLOURBOX10498622 (1).jpg

figurforslag drikkevandsvejledningen.pptx

2017.11.27_Bilag_Tekstforslag drikkevandsvejled.docx

følgebrev udkast til vejledning drikkevand.docx

Akutte+drikkevandsforureninger+-+en+praktisk+guide.pdf

Vejledning+i+sikring+af+drikkevandskvalitet+(DDS).pdf

Forbrugerinformation+om+drikkevand.pdf

Hurtigmetoder+til+screening+for+coliforme+bakterier+og+e-coli+i+drikkevand.pdf

Evaluering+af+håndteringen+af+forureningen+af+drikkevandet+fra+Vandværket+Lyngen+i+Køge+Kommune.pdf

Vejledning+om+håndtering+af+overskridelser+af+de+mikrobiologiske+drikkevandsparametre_+vejledning+nr+4.pdf

drikkevandsopetato modul 3 COLOURBOX10498622 (1).jpg

Danva-indekstal-2018-for-drikkevand-og-spildevand.xlsx

danva-pit-model_drikkevand.xlsx

Pressemeddelelse_Aarhus går ind i kampen for det rene drikkevand.pdf

drikkevand.jpg

BL- beskrivelse_Hvad driver driftsomk. på drikkevand.docx

6 Drikkevands-debat Dorte Skræm.jpg

Danva-indekstal-2019-for-drikkevand-og-spildevand.xlsx

Verdensmålene – fra hvorfor til hvordan

COLOURBOX1000338.jpg

Jordforureningsloven

Marselisborg-renseanlæg.jpg

VUDP ansøgningsrunder

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

COLOURBOX8666427.jpg

Ledelsessystemer

Grundvand-617X411

Regeringens 25 m sprøjtefrie zoner er helt utilstrækkelige

Klimatilpasning-179X110

Høring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Renseanlæg-617X411

Industrien betaler ikke overpris for spildevandet

Vækst-og-innovantion-vtuf-617X411

VTU-Fonden støtter udviklingsprojekter i vandsektoren med 20 mio. kr.

Lovgivning-617X411

Alvorlige fejl i ny kvalitets-, miljø- og energibenchmarking

Klimatilpasning-179X110

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

Pige_drikker_vand_617px

Hvor længe vil vi acceptere overskridelser af vandkvalitetskrav?

Grundvand-617X411

Naturstyrelsens BNBO-rejsehold i fuld sving

Grundvand-617X411

Natur- og Landbrugskommissionen overdriver pladskrav for BNBO

Klimatilpasning-179X110

Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg (ledelsessystemer)

Vækst-og-innovation-Vandtek-617X411

VTU-Fonden uddelte 17 mio. kr. i tilskud til 14 nye projekter inden for vandsektoren