Arbejdet i EurEau har primært fokus på interessevaretagelse i forhold til europæisk lovgivning og sekundært videndeling og fælles europæiske kampagner. Den europæiske lovgivning omhandler bl.a. Vandramme-direktivet, Drikkevandsdirektivet, Byspildevandsdirektivet, Badevands-direktivet, Miljøansvarsdirektivet og Udbudsdirektivet, der alle er implementeret som dansk lovgivning.

DANVA arbejder for at sikre, at danske forhold og synspunkter kommer i spil i EU og lægger et stort stykke arbejde i EU's politiske arbejde. DANVAs direktør Carl-Emil Larsen er vicepræsident i EurEau og var præsident i perioden 2011 - juni 2015.

DANVA deltager i dag aktivt i de tre stående kommissioner om:

  • Vandforsyning
  • Spildevand
  • Økonomi og jura

DANVAs repræsentanter

Foreningen har disse repræsentanter i EurEau:

  • EU1 Vand: Per Grønvald, Brønderslev Forsyning og Dorte Skræm, DANVA
  • EU2 Spildevand: Ole Øgelund, Vand og Affald, Svendborg og Claus Vangsgård, DANVA
  • EU3 Økonomi og jura: Søren Povlsen, HOFOR og Susanne Vangsgård, DANVA

DANVA deltager også i arbejds- og projektgrupper, der har relevans for danske forhold og dermed DANVAs medlemmer.

EU's betydning for vandet

DANVAs medlemsblad DANSKVAND sætter fokus på betydningen af det internationale arbejde. Læs DANSKVAND august 2019. I bladet er der også interview med Per Grønvald og Ole Øgelund og et overblik over EU regulering.

Drikkevandsdirektivet

EuropaParlamentet har i oktober 2018 stemt om et nyt drikkevands-direktiv. DANVA er meget tilfreds med, at der bliver sammenhæng mellem ejerskab og ansvar, fokus på risikostoffer, bedre beskyttelse af drikke-vandsressourcerne, fokus på lækagetab og krav til materialer, der kommer i kontakt med drikkevandet. Læs mere her.

Rapport fra EurEau

EurEau har udgivet en ny rapport om, hvordan de europæiske lande har organiseret vand- og spildevandsservices. Den skal gøre det nemmere for stakeholdere at forstå de forskellige modeller, de 29 EurEau lande har udviklet. Rapporten giver et enkelt men omfattende overblik over de forskellige organisationsformer i landene, og den viser forskelligheden i den europæiske vandsektor og de forskellige niveauer for regulering (EU, nationalt, regionalt, lokalt). Læs rapporten "The governance of water services in Europe" (2020-edition) her.

Hot topics fra DANVAs EurEau arbejde

Læs mere her. 

Læs mere

Besøg EurEau hjemmeside.