Arbejdet i EurEau har primært fokus på interessevaretagelse i forhold til europæisk lovgivning og sekundært videndeling og fælles europæiske kampagner. Den europæiske lovgivning omhandler bl.a. Vandramme-direktivet, Drikkevandsdirektivet, Byspildevandsdirektivet, Badevands-direktivet, Miljøansvarsdirektivet og Udbudsdirektivet, der alle er implementeret som dansk lovgivning.

DANVA arbejder for at sikre, at danske forhold og synspunkter kommer i spil i EU og lægger et stort stykke arbejde i EU's politiske arbejde. DANVAs direktør Carl-Emil Larsen er vicepræsident i EurEau og var præsident i perioden 2011 - juni 2015.

DANVA deltager i dag aktivt i de tre stående kommissioner om:

  • Vandforsyning
  • Spildevand
  • Økonomi og jura

DANVAs repræsentanter

Foreningen har disse repræsentanter i EurEau:

  • EU1 Vand: Per Grønvald, Brønderslev Forsyning og Dorte Skræm, DANVA
  • EU2 Spildevand: Ole Øgelund, Vand og Affald, Svendborg og Helle Kayerød, DANVA
  • EU3 Økonomi og jura: Søren Povlsen, HOFOR og Susanne Vangsgård, DANVA

DANVA deltager også i arbejds- og projektgrupper, der har relevans for danske forhold og dermed DANVAs medlemmer.

EU's betydning for vandet

DANVAs medlemsblad DANSKVAND sætter fokus på betydningen af det internationale arbejde. Læs DANSKVAND august 2019. I bladet er der også interview med Per Grønvald og Ole Øgelund og et overblik over EU regulering.

Drikkevandsdirektivet

EuropaParlamentet har i oktober 2018 stemt om et nyt drikkevands-direktiv. DANVA er meget tilfreds med, at der bliver sammenhæng mellem ejerskab og ansvar, fokus på risikostoffer, bedre beskyttelse af drikke-vandsressourcerne, fokus på lækagetab og krav til materialer, der kommer i kontakt med drikkevandet. Læs mere her.

Rapport fra EurEau

EurEau har udgivet en rapport om, hvordan de europæiske lande har organiseret vand- og spildevandsservices. Den skal gøre det nemmere for stakeholdere at forstå de forskellige modeller, de 29 EurEau lande har udviklet. Rapporten giver et enkelt men omfattende overblik over de forskellige organisationsformer i landene, og den viser forskelligheden i den europæiske vandsektor og de forskellige niveauer for regulering (EU, nationalt, regionalt, lokalt). Læs rapporten "The governance of water services in Europe" her.

Hot topics fra DANVAs EurEau arbejde

Læs mere her. 

Læs mere

Besøg EurEau hjemmeside.