260 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Vandforsyningers og spildevandsselskabers egenproduktion af el er ikke omfattet af det nye loft over indtægter fra elproduktion

Kontant betaling fra forbrugere for vand og spildevand - begrænset mulighed for at afvise kontantbetaling

Rullende vilkår i udledningstilladelser muligt, hvis de baseres på objektivt målbare forhold

Høringssvar på udkast til forslag til lov om et loft over indtægter fra elproduktion – jeres j.nr. 2022 – 13570

VUDP slam-rapport forside IMG_0310.JPG

Rethink sludge - optimering af slamafvandingen via onlinesensorer kombineret med kamerateknologi

Kloakfoto til VUDP-rapport.jpg

Nye teknologiske metoder til kortlægning, måling og bekæmpelse af svovlbrinteproblemer i kloakker

Skattemæssige regler som barriere for klimatiltag finansieret af spildevandsforsyninger

CO2 nøgletal og energibesparelser der giver sund økonomi for spildevandssystemer

Forbrugernes ubevidste forventninger til moderne vand- og spildevandsforsyning

COLOURBOX4939732.jpg

Afløb spildevand og klima

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Efterår 2023

COLOURBOX6542461.jpg

Medlemskab af DANVA

Normalregulativer for kommunale henholdsvis private vandforsyninger

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Orientering om udmeldinger fra Forsyningssekretariatet og Naturstyrelsen om beregning af vejbidrag for afledning af vejvand

Momsmæssig behandling hos kommunen af vandselskabets finansiering af klimatiltag

cross-157492_640.png

Indrapportering af fejl og ønsker til DANVAs datamodeller

Webinar: Håndtering af PFAS - selskabernes økonomiske muligheder

Udlevering af oplysninger om betalt tilslutningsbidrag efter aktindsigtsreglerne i forbindelse med skattesag

vejledende_notat_om_reglerne_for_spildevandsforsyningsselskabers_medfinansiering_af_kommunale_og_private_projekter_vedr._tag-ogoverfladevand.pdf

Rapport+Branchevandforbrug+og+-spildevand.pdf

Vejledningsskrivelse+om+undtagelse+af+specifikke+grupper+af+ejendomme+fra+krav+om+forbedret+spildevandsrensning.pdf

2017_Landsaftale_Vand-_og_spildevandsanlæg.pdf

Rensning af Spildevand.pdf

Studietur om udnyttelse af spildevand i energiafgrøder_30.10.2017.pdf

Ringsted Forsyning Erfaren medarbejder til spildevand efterlyses.pdf

2018.06.28_Grønttorvet byretsdom_forsyningspligt og spildevand.pdf

Danva-indekstal-2018-for-drikkevand-og-spildevand.xlsx

2019_Landsaftale_Vand_og_spildevandsanlaeg.pdf

BLF_Beregn omkostningsfordelingen vandfraktioner, spildevand.docx

Særlige forhold Spildevand.xlsx

Tilladelse til udledning_Udkast vejledende udtalelse om spildevandsbetalingsloven § 2a stk. 10 henvendelse af 30.8.2018.pdf

14.09.2020_Bilag til høringssvar om spildevandsselskabers klimatilpasning.pdf

Medicinrester I Spildevand Og Vandmiljø 2021

Bilag 1 Vejledende Grænseværdi For PFAS I Spildevandsslam

2022 Vand Og Spildevandsanlaeg Endelig A5

PFAS I Spildevand Litteraturstudie DANVA

20221010 INF Fra MST Til Vand Og Spildevandsforsyninger El Og Gas

2023 Vand Og Spildevandsanlaeg 23 A5 Endelig

CO2+nøgletal+og+energibesparelser+der+giver+sund+økonomi+for+spildevandssystemer.pdf

Forbrugernes+ubevidste+forventninger+til+moderne+vand-+og+spildevandsforsyning.pdf

Optimal+udnyttelse+af+varmeenergi+fra+spildevand.pdf

Videregående+renseteknologier+for+kommunalt+spildevand.pdf

Danva-indekstal-2017-for-drikkevand-og-spildevand.xlsx

Danva-indekstal-2017-for-spildevand-og-drikkevand.xlsx

_MG_6468 Claus Christoffersen - Fredericia Spildevand & Energi A_S FOTO - Toke Hage.JPG

Danva-indekstal-2019-for-drikkevand-og-spildevand.xlsx

55 Mikroplast i spildevand Frank B Rasmussen.jpg

ENS svar 19.6.2020 spildevandsbetalingsloven.pdf

2020_Danva-indekstal-for-drikkevand-og-spildevand.xlsx

2020_Danva-indekstal-for-spildevand og drikkevand.xlsx

20210209 Final Spørgeramme Beredskabsplaner I Spildevandsforsyninger

2021 DANVA Indekstal Spildevand

2007 Spildevand POLKA Værdier EY Kommentar

Spildevand POLKA Værdier 2010 EY Kommentar

11 PAS Blødgøring Uden Kemi Og Spildevand 20211207

11 PAS Blødgøring Uden Kemi Og Spildevand 20211207Aa