1194 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Skattemæssige regler som barriere for klimatiltag finansieret af spildevandsforsyninger

CO2 nøgletal og energibesparelser der giver sund økonomi for spildevandssystemer

Forbrugernes ubevidste forventninger til moderne vand- og spildevandsforsyning

Supplerende tilslutningsbidrag i landzone for bolig- og erhvervsejendomme tilsluttet andet/privat spildevandsanlæg

Opkrævning af supplerende tilslutningsbidrag for spildevandskloakeret erhvervsejendom der omdannes til boligformål

Er kirkegårde fritaget for at betale spildevandsafgift i forbindelse med vanding af kirkegårde?

Betaling for måleraflæsninger til beregning af spildevandsafgifter for ejendomme ikke tilsluttet kloaknettet

Spildevandsforsyningens erstatningsansvar for skader på sommerhuse udløst af ulovlig tilledt overfladevand

Spildevandsforsyningens pligt til at undersøge private grunde

Renseanlæg-617X411

Industrien betaler ikke overpris for spildevandet

Hacker-617X411

Hackere truer med at ramme danske spildevandsanlæg

Klimatilpasning-179X110

Forslag til Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Klima-617X411

Spildevandsselskabers medfinansiering af kommunale klimatilpasningsprojekter – kommende regler

Klimatilpasning-179X110

Høring af udkast til bekendtgørelse om spildevandsforsynings-selskabers medfinansiering af kommunale og private projekter, ændring af spildevandsbekendtgørelsen og revideret lånebekendtgørelse, jeres j. nr. NST-4400-00018

Lovgivning-Vandsektorlov-617X411

Regeringens nye model for spildevandsbetaling skal opkvalificeres

Lovgivning-617X411

Effektiviseringer på spildevand kan få alvorlige konsekvenser

Klimatilpasning-179X110

DANVA høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. – jeres j. nr. NST- 4400-00021

EU_Parlamentet_Bruxelles_617px

Vand og spildevand forventes undtaget af EU's nye koncessionsdirektiv

Klimatilpasning-179X110

Udkast til ny bekendtgørelse om spildevandsafledningsbidrag (trappemodel) - jeres j.nr. NST-44000-00021

Efterklaringstank_617px

Forskere mødes til 24 timers brainstorm om spildevand

Renseanlaeg_617px

Høring af udkast til revideret spildevandsbekendtgørelse

Klimatilpasning-179X110

Udkast til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Slam_rådnetanke_617x411px

Turbo på udvinding af værdifuldt stof fra spildevand

Efterklaringstank_617px

BIOFOS skal rense spildevand fra 1,2 mio. indbyggere i hovedstadsområdet

Klimapark_Skt_Jørgens_Sø_617px

Spildevandsforsyningernes medfinansiering af klimatiltag

Efterklaringstank_617px

Forhøjelse af afgiften på spildevand pr. 1. oktober 2014

Åbent_land_Gudenå_617px

Lovforslag om finansiering af spildevandsrensning er sendt i høring

Efterklaringstank_617px

Vandsektoren er begejstret for nye regler om særligt forurenet spildevand

Hænder_på_tastatur_617px

PULS digital indberetning af analyseresultater fra spildevandsselskaber

NORDIWA_Bergen_NWWC_2015_617px

Call for abstracts til nordisk spildevandskonference i Norge

Vandboring_mark_617px

Landsaftale om vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord

Efterklaringstank_617px

Optimal udnyttelse af spildevand og udvikling af ny teknologi

Målerdata_617px

Bornholms Spildevand og DANVA fik medhold i sag om betaling for målerdata

Brenderup_renseanlæg_617px

Middelfart Spildevand og VandCenter Syd arbejder sammen om et moderne renseanlæg

Frredericia-spildevand

Trappemodel betyder dyrere spildevand for flere virksomheder i Fredericia

Efterklaringstank_617px

16,5 millioner kr. til at udvinde ressourcer af spildevand

Avista - Horsens Vand 617

Nyt fra medlemmerne: Renset kølervæske fjerner kvælstof fra spildevandet

Aros_regnbuer_617x410px

Call for abstracts til NORDIWA nordisk spildevandskonference

bcb9d8_Vejle_Spildevands_nye_bestyrelse_farve. 617jpg

Nyt fra medlemmerne: Ny bestyrelsesformand i Vejle Spildevand

Vandspild 617

Nyt fra medlemmerne: Drastisk reduktion af vandspild i Lemvig Vand og Spildevand

tre ting.520

Opråb fra landets spildevandsselskaber: Toilettet er ikke en skraldespand!

hjortkær

Nye perspektiver i genvinding af fosfor fra spildevandsslam

fosfor

Stor variation af effekt af fosfor fra spildevand

Efterklaringstank_617px

15,3 mio. kr. til bedre ressourceudnyttelse af spildevand

Renseanlæg_stockfoto_617px

Spildevand, affald og nye produkter fra idé til projekt

c483ce_Spildevandsmagasin_under_Vigerslevparken.617jpg

Nyt fra medlemmerne: Vær med, når vi starter pumperne og åbner til Danmarks længste spildevandsbassin

BlueKolding_design_award_617px

Nyt fra medlemmerne: BlueKolding vandt pris for opvarmning med spildevand

Spildevandstilladelser-617X411

Begrænsning af miljøfremmede stoffer i spildevand

Atrium_Vandhuset_617px

Informationsmøder om trappemodel ved betaling af spildevand

Aaby_renseanlæg_617px

Vejledende notat om særbidrag for særligt forurenet spildevand

Efterklaringstank_617px

Invitation til PCP-møde om spildevand og ressourcer

Spildevandsforsyningens erstatningsansvar for skader på sommerhuse udløst af ulovlig tilledt overfladevand

Klimatilpasning-179X110

Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne – Fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav for prisloftet 2013

Fredericia_Renseanlæg_617px

Hvad betyder klimaforandringerne for vandforsyning, spildevandsrensning og afløbssystemer?

NORDIWA_programkomite_KBH_april2017_617px

Programkomitemøde om NORDIWA nordisk spildevandskonference

COLOURBOX4939732.jpg

Afløb spildevand og klima

Vejledning nr. 1: Registrering af fysiske aktiver på det kommunale vand- og spildevandsområde

Anmodning om tilbagebetaling af for meget betalt spildevand

vejledende_notat_om_reglerne_for_spildevandsforsyningsselskabers_medfinansiering_af_kommunale_og_private_projekter_vedr._tag-ogoverfladevand.pdf

Rapport+Branchevandforbrug+og+-spildevand.pdf

Vejledningsskrivelse+om+undtagelse+af+specifikke+grupper+af+ejendomme+fra+krav+om+forbedret+spildevandsrensning.pdf

Afløb-Spildevand.jpg

2017_Landsaftale_Vand-_og_spildevandsanlæg.pdf

Rensning af Spildevand.pdf

CO2+nøgletal+og+energibesparelser+der+giver+sund+økonomi+for+spildevandssystemer.pdf

Forbrugernes+ubevidste+forventninger+til+moderne+vand-+og+spildevandsforsyning.pdf

Optimal+udnyttelse+af+varmeenergi+fra+spildevand.pdf

Videregående+renseteknologier+for+kommunalt+spildevand.pdf

Eksponering+for+norovirus+blandt+gruppe+af+spildevandsarbejdere+på+Rensenanlæg+Lynetten.pdf

3.4+fra+11+til+et+renseanlæg+centralisering+af+spildevandsrensning.pptx.pdf

16.5+Spildevand+opvarmer+boliger+i+Kolding.pdf

Udnyttelse+af+spildevand+som+ressource+og+energibesparende+løsninger.pdf

Roskilde+Udnyttelse+af+spildevand+som+ressource+og+energibesparende+løsninger.pdf

Baun+-+DANVA+nano+i+spildevand+Marts+2015.pdf

Rene_Jorgensen_Randers_Spildevand.jpg

Studietur om udnyttelse af spildevand i energiafgrøder_30.10.2017.pdf

Danva-indekstal-2017-for-drikkevand-og-spildevand.xlsx

Danva-indekstal-2017-for-spildevand-og-drikkevand.xlsx

_MG_6464 Claus Christoffersen - Fredericia Spildevand & Energi A_S FOTO - Toke Hage.JPG

Ozonering spildevand.jpg

LOGO-Syddjurs-Spildevand-186-px.jpg

Ringsted Forsyning Erfaren medarbejder til spildevand efterlyses.pdf

Hedensted_Spildevand_LOGO_185x58px.jpg

2018_Landsaftale_Vand- og spildevandsanlæg.pdf

2018.06.28_Grønttorvet byretsdom_forsyningspligt og spildevand.pdf

Danva-indekstal-2018-for-drikkevand-og-spildevand.xlsx

DANVA PIT-Model_Spildevand.xlsx

Rebild Forsyning Vand og Spildevand logo_m_tekst.jpg

2019_Landsaftale_Vand_og_spildevandsanlaeg.pdf

_mg_6464-claus-christoffersen-fredericia-spildevand-energi-a_s-foto-toke-hage.jpg

Nyborg-industri-spildevand.jpg

BLF_Beregn omkostningsfordelingen vandfraktioner, spildevand.docx

Særlige forhold Spildevand.xlsx

_MG_6468 Claus Christoffersen - Fredericia Spildevand & Energi A_S FOTO - Toke Hage.JPG

Danva-indekstal-2019-for-drikkevand-og-spildevand.xlsx

COLOURBOX6542461.jpg

Medlemskab af DANVA

Verdensmålene – fra hvorfor til hvordan

Klimatilpasning-179X110

Selskabsskatteloven – Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber – begrænsning i at fremføre underskud

Lovgivning-Vandsektorlov-617X411

Ingen modregning af vandselskabers energiproduktion

COLOURBOX1258724 vand.jpg

Normalregulativer for kommunale henholdsvis private vandforsyninger

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Orientering om udmeldinger fra Forsyningssekretariatet og Naturstyrelsen om beregning af vejbidrag for afledning af vejvand

Momsmæssig behandling hos kommunen af vandselskabets finansiering af klimatiltag

Mulighed for klagesag over de nye rammer for 2018-2019

VUDP slam-rapport forside IMG_0310.JPG

Rethink sludge - optimering af slamafvandingen via onlinesensorer kombineret med kamerateknologi

Kloakfoto til VUDP-rapport.jpg

Nye teknologiske metoder til kortlægning, måling og bekæmpelse af svovlbrinteproblemer i kloakker

Marselisborg-renseanlæg.jpg

VUDP ansøgningsrunder