1199 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

CO2 nøgletal og energibesparelser der giver sund økonomi for spildevandssystemer

Skattemæssige regler som barriere for klimatiltag finansieret af spildevandsforsyninger

Forbrugernes ubevidste forventninger til moderne vand- og spildevandsforsyning

Er kirkegårde fritaget for at betale spildevandsafgift i forbindelse med vanding af kirkegårde?

Betaling for måleraflæsninger til beregning af spildevandsafgifter for ejendomme ikke tilsluttet kloaknettet

Spildevandsforsyningens pligt til at undersøge private grunde

Supplerende tilslutningsbidrag i landzone for bolig- og erhvervsejendomme tilsluttet andet/privat spildevandsanlæg

Opkrævning af supplerende tilslutningsbidrag for spildevandskloakeret erhvervsejendom der omdannes til boligformål

Spildevandsforsyningens erstatningsansvar for skader på sommerhuse udløst af ulovlig tilledt overfladevand

Industrien betaler ikke overpris for spildevandet

Hackere truer med at ramme danske spildevandsanlæg

Forslag til Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Spildevandsselskabers medfinansiering af kommunale klimatilpasningsprojekter – kommende regler

Høring af udkast til bekendtgørelse om spildevandsforsynings-selskabers medfinansiering af kommunale og private projekter, ændring af spildevandsbekendtgørelsen og revideret lånebekendtgørelse, jeres j. nr. NST-4400-00018

Begrænsning af miljøfremmede stoffer i spildevand

Regeringens nye model for spildevandsbetaling skal opkvalificeres

Effektiviseringer på spildevand kan få alvorlige konsekvenser

DANVA høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. – jeres j. nr. NST- 4400-00021

Vand og spildevand forventes undtaget af EU's nye koncessionsdirektiv

Udkast til ny bekendtgørelse om spildevandsafledningsbidrag (trappemodel) - jeres j.nr. NST-44000-00021

Forskere mødes til 24 timers brainstorm om spildevand

Høring af udkast til revideret spildevandsbekendtgørelse

Informationsmøder om trappemodel ved betaling af spildevand

Udkast til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Turbo på udvinding af værdifuldt stof fra spildevand

BIOFOS skal rense spildevand fra 1,2 mio. indbyggere i hovedstadsområdet

Spildevandsforsyningernes medfinansiering af klimatiltag

Forhøjelse af afgiften på spildevand pr. 1. oktober 2014

Lovforslag om finansiering af spildevandsrensning er sendt i høring

Vandsektoren er begejstret for nye regler om særligt forurenet spildevand

Vejledende notat om særbidrag for særligt forurenet spildevand

PULS digital indberetning af analyseresultater fra spildevandsselskaber

Call for abstracts til nordisk spildevandskonference i Norge

Landsaftale om vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord

Optimal udnyttelse af spildevand og udvikling af ny teknologi

Bornholms Spildevand og DANVA fik medhold i sag om betaling for målerdata

Middelfart Spildevand og VandCenter Syd arbejder sammen om et moderne renseanlæg

Invitation til PCP-møde om spildevand og ressourcer

Trappemodel betyder dyrere spildevand for flere virksomheder i Fredericia

16,5 millioner kr. til at udvinde ressourcer af spildevand

Nyt fra medlemmerne: Renset kølervæske fjerner kvælstof fra spildevandet

Call for abstracts til NORDIWA nordisk spildevandskonference

Nyt fra medlemmerne: Ny bestyrelsesformand i Vejle Spildevand

Nyt fra medlemmerne: Drastisk reduktion af vandspild i Lemvig Vand og Spildevand

Opråb fra landets spildevandsselskaber: Toilettet er ikke en skraldespand!

Nye perspektiver i genvinding af fosfor fra spildevandsslam

Stor variation af effekt af fosfor fra spildevand

15,3 mio. kr. til bedre ressourceudnyttelse af spildevand

Spildevand, affald og nye produkter fra idé til projekt

Nyt fra medlemmerne: Vær med, når vi starter pumperne og åbner til Danmarks længste spildevandsbassin

Nyt fra medlemmerne: BlueKolding vandt pris for opvarmning med spildevand

Spildevandsforsyningens erstatningsansvar for skader på sommerhuse udløst af ulovlig tilledt overfladevand

Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne – Fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav for prisloftet 2013

Hvad betyder klimaforandringerne for vandforsyning, spildevandsrensning og afløbssystemer?

Programkomitemøde om NORDIWA nordisk spildevandskonference

COLOURBOX4939732.jpg

Afløb spildevand og klima

Vejledning nr. 1: Registrering af fysiske aktiver på det kommunale vand- og spildevandsområde

Anmodning om tilbagebetaling af for meget betalt spildevand

vejledende_notat_om_reglerne_for_spildevandsforsyningsselskabers_medfinansiering_af_kommunale_og_private_projekter_vedr._tag-ogoverfladevand.pdf

Rapport+Branchevandforbrug+og+-spildevand.pdf

Vejledningsskrivelse+om+undtagelse+af+specifikke+grupper+af+ejendomme+fra+krav+om+forbedret+spildevandsrensning.pdf

Afløb-Spildevand.jpg

2017_Landsaftale_Vand-_og_spildevandsanlæg.pdf

Rensning af Spildevand.pdf

CO2+nøgletal+og+energibesparelser+der+giver+sund+økonomi+for+spildevandssystemer.pdf

Forbrugernes+ubevidste+forventninger+til+moderne+vand-+og+spildevandsforsyning.pdf

Optimal+udnyttelse+af+varmeenergi+fra+spildevand.pdf

Videregående+renseteknologier+for+kommunalt+spildevand.pdf

Rene_Jorgensen_Randers_Spildevand.jpg

Studietur om udnyttelse af spildevand i energiafgrøder_30.10.2017.pdf

Danva-indekstal-2017-for-drikkevand-og-spildevand.xlsx

Danva-indekstal-2017-for-spildevand-og-drikkevand.xlsx

_MG_6464 Claus Christoffersen - Fredericia Spildevand & Energi A_S FOTO - Toke Hage.JPG

Ozonering spildevand.jpg

LOGO-Syddjurs-Spildevand-186-px.jpg

Ringsted Forsyning Erfaren medarbejder til spildevand efterlyses.pdf

Hedensted_Spildevand_LOGO_185x58px.jpg

2018_Landsaftale_Vand- og spildevandsanlæg.pdf

2018.06.28_Grønttorvet byretsdom_forsyningspligt og spildevand.pdf

Danva-indekstal-2018-for-drikkevand-og-spildevand.xlsx

DANVA PIT-Model_Spildevand.xlsx

Rebild Forsyning Vand og Spildevand logo_m_tekst.jpg

2019_Landsaftale_Vand_og_spildevandsanlaeg.pdf

Nyborg-industri-spildevand.jpg

BLF_Beregn omkostningsfordelingen vandfraktioner, spildevand.docx

Særlige forhold Spildevand.xlsx

_MG_6468 Claus Christoffersen - Fredericia Spildevand & Energi A_S FOTO - Toke Hage.JPG

Danva-indekstal-2019-for-drikkevand-og-spildevand.xlsx

Fredericia Spildevand og Energi Firmafoto 2019 - Anlæg med Lillebælt.jpg

Tilladelse til udledning_Udkast vejledende udtalelse om spildevandsbetalingsloven § 2a stk. 10 henvendelse af 30.8.2018.pdf

Vejle Spildevand Logo jobannonce.jpg

55 Mikroplast i spildevand Frank B Rasmussen.jpg

COLOURBOX6542461.jpg

Medlemskab af DANVA

Forside verdensmål.JPG

Verdensmålene – fra hvorfor til hvordan

Selskabsskatteloven – Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber – begrænsning i at fremføre underskud

Ingen modregning af vandselskabers energiproduktion

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Orientering om udmeldinger fra Forsyningssekretariatet og Naturstyrelsen om beregning af vejbidrag for afledning af vejvand

Momsmæssig behandling hos kommunen af vandselskabets finansiering af klimatiltag

Kloakfoto til VUDP-rapport.jpg

Nye teknologiske metoder til kortlægning, måling og bekæmpelse af svovlbrinteproblemer i kloakker

Normalregulativer for kommunale henholdsvis private vandforsyninger

VUDP slam-rapport forside IMG_0310.JPG

Rethink sludge - optimering af slamafvandingen via onlinesensorer kombineret med kamerateknologi

Fredericia Spildevand og Energi Firmafoto 2019 - Anlæg med Lillebælt.jpg

Tilmeld dig IWA Nutrient Recovery & Removal Conference inden den 15. marts

Marselisborg-renseanlæg.jpg

VUDP ansøgningsrunder