950 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Høringssvar på forslag til Lov om ændring af lov om gasforsyning, lov om Energinet og lov om elforsyning (regulering af brint, omorganisering af Energinet og CO2-lagring m.v.) – jeres j. nr. 2021-15965

Høringssvar på ændring af vandsektorloven, vandforsyningsloven, spildevandsbetalingsloven m.v. og bekendtgørelsesudkast med hensyn til styrkelse af kontrol med takster, regulativer og vedtægter – jeres j. nr. 2022-16977

Håndvask

Konsekvenser af afgørelse om spildevandsselskabers forsyningspligt

VUDP slam-rapport forside IMG_0310.JPG

Rethink sludge - optimering af slamafvandingen via onlinesensorer kombineret med kamerateknologi

Kloakfoto til VUDP-rapport.jpg

Nye teknologiske metoder til kortlægning, måling og bekæmpelse af svovlbrinteproblemer i kloakker

DANVA på Folkemøde med minister og bonderøv

Nyt fra medlemmerne: Nyt prognoseværktøj kan forudsige oversvømmelser i Vejle

Nyt fra medlemmerne: Badevandet i Skanderborg sø bliver en ren fornøjelse

Nyt fra medlemmerne: Billund BioRefinery viser vejen frem i fyrtårnsprojekt for miljø og eksport

Hvor er vandet i anbefalingerne til cirkulær økonomi?

Cirkulær økonomi kræver friere reguleringsmæssige rammer

Hvordan tiltrækker vi unge til vandbranchen?

Nyt fra medlemmerne: Bedre service i en cirkulær økonomi

Medfinansieringsordning kan sinke indsats mod oversvømmelser

DANVA efterlyser bevis for påstand om overinvestering

Nyt fra medlemmerne: Rigtige mænd graver ikke huller

Nyt fra medlemmerne: BlueKolding vandt pris for opvarmning med spildevand

Nyt fra medlemmerne: Vær med, når vi starter pumperne og åbner til Danmarks længste spildevandsbassin

Nyt fra medlemmerne: Ny administrerende direktør til Assens Forsyning A/S

Programkomitemøde om NORDIWA nordisk spildevandskonference

Ambitiøse og visionære globale mål, der gælder for alle

Spildevand, affald og nye produkter fra idé til projekt

AquaGlobe og Klimatorium er fyrtårnsprojekter i C2CCC klimaprojekt

15,3 mio. kr. til bedre ressourceudnyttelse af spildevand

DANVA udgiver vejledning nr. 100 - Vejledning om persondata for vandselskaber

Nye perspektiver i genvinding af fosfor fra spildevandsslam

Stor variation af effekt af fosfor fra spildevand

Ny proces for genanvendelse af fosfor viser lovende takter

Struvia – et robust og billigt alternativt til bæredygtig fosforgenvinding

Arwos vil udvikle forretningen ved at støtte fosfor-forskning

Opråb fra landets spildevandsselskaber: Toilettet er ikke en skraldespand!

Hvad betyder klimaforandringerne for vandforsyning, spildevandsrensning og afløbssystemer?

Nyt fra medlemmerne: Drastisk reduktion af vandspild i Lemvig Vand og Spildevand

Nyt fra medlemmerne: Aarhus Vand vil udvikle verdens bedste ressourceanlæg

Forsyninger skal forblive i demokratisk ejerskab

Forsyninger er effektive og billige i demokratisk ejerskab

Nyt fra medlemmerne: Det kan stadig betale sig at betale

Verdens fosforressourcer er ved at slippe op - men der er håb forude

Nyt fra medlemmerne: Ny bestyrelsesformand i Vejle Spildevand

Nyt fra medlemmerne: Workshop viser vejen til fremtidens renseanlæg

Call for abstracts til NORDIWA nordisk spildevandskonference

Fire projekter er udvalgt til samarbejde om klimatilpasning

Verdens fosfor ressourcer er ved at slippe op – men der er håb forude

Nyt fra medlemmerne: Esbjerg og Varde rykker tættere sammen med fuld fusion

Nyt fra medlemmerne: Ansatte i Samn Forsyning ApS ser mange fordele ved nyt selskab

Nyt fra medlemmerne: Vandsektorlov sinker sommerhuskloakering

Nyt fra medlemmerne: Vandsektorlovens nye regulering stopper planer om fælles renseanlæg på Nordfyn

Nyt fra medlemmerne: Renset kølervæske fjerner kvælstof fra spildevandet

Nyt fra medlemmerne: Aarhus Vand leverer knowhow til energiproducerende renseanlæg i USA

Nyt fra medlemmerne: Nyt vandselskab i Odder og Horsens hedder Samn Forsyning

Dansk renseanlæg får igen international opmærksomhed

Startskuddet til en ny æra i branchen med DANVAs nye datamodeller

Vandselskaber tjener kunder, samfund, vækst, arbejdspladser og eksport

Right2Water kampagnens betydning for den danske vandsektor

Danmarkshistoriens største skattesag handler om vand

Aarhus-borgmester: ”Vandsektoren har et stort ansvar”

Forsyningernes rolle ift. klima og globale bæredygtighedsmål

Godt fagligt indhold, professionelt arrangeret og kompetente undervisere

Markant dansk tilstedeværelse ved IWA World Water Congress & Exhibition i Brisbane

VandTek - Viden, ideer og løsninger omsat til grøn vækst

Første kursist med komplet uddannelse i Forsyningsjura

Gæld bør ikke eftergives - vandforsyninger bør kunne inddrive

Hospitalsspildevand - fra miljøproblem til ny vandressource

Effektiviseringspotentiale i ny rapport er pustet op

Vandselskaber understøtter lokal vækst i hele Danmark

Innovation og miljø er en del af hverdagen hos Horsens Vand

16,5 millioner kr. til at udvinde ressourcer af spildevand

Trappemodel betyder dyrere spildevand for flere virksomheder i Fredericia

Derfor er pris en dårlig indikator for effektivitet

Interaktiv grafik: Det arbejder vandselskaberne med

Bekendtgørelser til ny vandsektorlov er sendt i høring

Det største tilbageslag mod grundvandsbeskyttelsen i tyve år

Storstilet vandkongres – kæmpe gevinst for Danmark

5.000 vandeksperter fra hele verden på vej til København

DANVA vil forene, forstærke og fortælle om vandbranchen

Kort introduktion til Den Transatlantiske Frihandels- og Investeringsaftale (TTIP) og relationerne til på vandsektoren

Middelfart Spildevand og VandCenter Syd arbejder sammen om et moderne renseanlæg

Invitation til PCP-møde om spildevand og ressourcer

Forsyningsministerium favner forsyningssektorens udfordringer

Bornholms Spildevand og DANVA fik medhold i sag om betaling for målerdata

Water Camp i Vandhuset skal styrke rekruttering

EurEau har valgt ny præsident og nye komite-formænd

Hurtigt overblik over ny forligsaftale om revision af vandsektorloven

Optimal udnyttelse af spildevand og udvikling af ny teknologi

Mikroplast og andre miljøfremmede stoffer – hvor stort er problemet?

Landsaftale om vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord

Vandselskaber udfordres af skadelige stoffer og kemikalier

Miljøministeren: Vi skal satse på fremtidens vandteknologi

DANVA inviterer til temamøde 17. marts om vandplaner

Kommuner og forsyninger samarbejder om klimatilpasning

Ny bekendtgørelse om differentieret vandafledningsbidrag

Call for abstracts til nordisk spildevandskonference i Norge

Vandkunder rammes skævt af lov om hjælp til fattige husejere

PULS digital indberetning af analyseresultater fra spildevandsselskaber

Vejledende notat om særbidrag for særligt forurenet spildevand

Vandsektoren er begejstret for nye regler om særligt forurenet spildevand

Ny bekendtgørelse om særbidrag træder i kraft d. 17. oktober

Storstilet vandkongres – kæmpe gevinst for Danmark

Aktive medlemmer til Netværksseminar i Vandhuset

Lovforslag om finansiering af spildevandsrensning er sendt i høring

Billund BioRefinery hædret med Svend Aukens miljøpris