Glisholm 2 (1).jpg

Den 11. september 2024 samles eksperter fra danske regioner, forsyningsselskaber og myndigheder for at dele erfaringer med anvendelsen af naturbaserede materiale i vandbehandlingen.

Arrangementet vil starte med velkomsttaler af Kai Bester fra Aarhus Universitet og en repræsentant fra Region Sjælland, der vil sætte scenen for dagens diskussioner. Programmet inkluderer:

Biofiltre til fjernelse af pesticidrester : Kai Bester og Andrea Mongelli fra Aarhus Universitet vil præsentere deres forskning i biofiltre designet til nedbrydning af pesticidrester i vandmiljøer.

Multisource-projektet: Pedro Carvalho og Vaidotas Kisielius, også fra Aarhus Universitet, præsenterer syv pilotforsøg rettet mod forskellige vandudfordringer.

Nature-projektet: Victor Matamoros fra CSID i Spanien vil diskutere vandbehandling  i oplandsniveau ved brug af konstruerede vådområder og Pedro Carvalho/Vaidotas Kisielius vil fortælle om decenrtaliseret spildevandsrensning ved brug af konstruerede vådområder.

Moving bed biofilmreaktorer: En tilgang til fjernelse af pesticider og farmaceutiske rester fra vand vil blive belyst af Bester og Mongelli.

Netværk og diskussioner

Eventet vil også tilbyde en netværkssession og sammen med de afsluttende diskussioner vil det yderligere fremme dialogen og samarbejdet mellem de forskellige interessenter.

Tilmelding sker ved at skrive en mail til: upwater@envs.au.dk