Kodeks Forside

God selskabsledelse handler om de styringsmæssige rammer omkring en virksomhed – om ejerens, bestyrelsens og ledelsens rolle og ansvar og ikke mindst samspillet mellem disse styringsniveauer.

Download

Kodeks for god selskabsledelse i kommune forsyningsselskaber.

Rapporten er udarbejdet af DANVA i samarbejde med Danske Vandværker, Dansk Affaldsforening og Dansk Fjernvarme.

Bilag

Skema til redegørelse vedr. anbefalinger til god selskabsledelse.