Reviewgruppen består af to grupper, henholdsvis en vand- og spildevandsfaglig gruppe samt en Teknisk Modelgruppe, der behandler modeltekniske emner.

Formålet med disse to grupper er at bistå DANVAs Datamodelgruppe med at kravspecificere deres opgaver samt agere sparrings-/review-/høringspart i forbindelse med de konkrete modelopdateringsprojekter indenfor eller på tværs af vand og spildevandsmodellerne.

Grupperne etableres/nedlægges i takt med gennemførsel af konkrete aktiviteter/projekter.


Den vand- og spildevandsfaglige reviewgruppe
Den vand- og spildevandsfaglig reviewgruppe bemandes af repræsentanter fra vandselskaber, applikationshuse og rådgivere.

Formålet er sparring/review af vand- og spildevandsfaglige forhold (ej modelteknik)

Reviewgruppen er bemandet således:  

Pernille Møller Thygesen TREFOR Vand A/S
Marion Seidler Fürstling NOVAFOS
Pia Christine Mayoh Aarhus Vand
Bent Guldager Aarhus Vand
Karina Olesen Energi Viborg
Charlotte Sejr Pedersen KLAR Forsyning A/S
Bettina Andersen DIN Forsyning
Thomas Lund DIN Forsyning
Kåre Christensen Syddjurs Spildevand
Mette Godsk Nicolejsen Aalborg Vandkoncern
Morten Anders Rasmussen HOFOR
Anders Hartmann Andersen Division Hexagon Safety & Infrastructure
Simon Veilstrup Andersen Division Hexagon Safety & Infrastructure
Kim Buch Niras
Trine Schultz Orbicon Informatik
Torbjørn Mandahl Pedersen LE34
Kasper Rasmussen Envidan, repræsenterer Aalborg Vandkoncern
Jacob K. Jørgensen Envidan
Thomas Sørensen DANVA
Lars Gadegaard (Projektleder) DANVA

 Er du interesseret i at deltage i den Vand og spildevandsfaglige reviewgruppe bedes du kontakte Lars Gadegaard.

 

Teknisk Modelgruppe

Teknisk Modelgruppe bemandes af repræsentanter fra applikationshuse og rådgivere. Vandselskaber med modelteknisk kompetence er velkomne til at deltage.

Formålet er sparring/review af modeltekniske forhold.

Teknisk Modelgruppe er bemandet således:  

Kim Buch Niras
Trine Schultz Orbicon Informatik
Henrik Madsen Orbicon Informatik
Jacob K. Jørgensen Envidan
Carsten Letort Envidan
Torbjørn Mandahl Pedersen LE34
Jesper Krogh Sørensen Powel
Anders Hartmann Andersen Division Hexagon Safety & Infrastructure
Simon Veilstrup Andersen Division Hexagon Safety & Infrastructure
Steen Vestergaard LIFA A/S

 

Er du interesseret i at deltage i Teknisk Modelgruppe bedes du kontakte Lars Gadegaard.

 

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.