Reviewgruppen består af to grupper, henholdsvis en Vand- og spildevandsfaglig gruppe samt en Teknisk Modelgruppe, der behandler modeltekniske emner.

Formålet med disse to grupper er at bistå DANVAs Datamodelgruppe med at kravspecificere deres opgaver samt agere sparrings-/review-/høringspart i forbindelse med de konkrete modelopdateringsprojekter indenfor eller på tværs af vand og spildevandsmodellerne.

Grupperne etableres/nedlægges i takt med gennemførsel af konkrete aktiviteter/projekter.

Den vand- og spildevandsfaglige reviewgruppe
Gruppens formål og sammensætning:

 • Formålet er sparring/review/høring i forbindelse med vand- og spildevandsfaglige forhold (ej modelteknik)
 • Gruppen bemandes af repræsentanter fra vandselskaber, applikationshuse og rådgivere
 • Medlemskab forudsætter indsigt i vand- og eller spildevandsfaglige forhold
 • Inviteres evt. til adhoc-sparring. Det er muligt blot at være med på en lytter
 • Medlemskab giver mulighed for at blive oprettet som medlem af DANVAs iTop portal, der indeholder indmeldte fejl, uhensigtsmæssigheder og ønsker i relation til DANVAs datamodeller
 • Modtager høringsmateriale og har derigennem mulighed for at afgive høringssvar

Reviewgruppen er bemandet med deltagere fra følgende vandselskaber og virksomheder: 

 

- Aarhus Vand A/S
- Envidan
- Frederiksberg Forsyning
- Geopartner
- Hedensted Spildevand
- Herning Vand
- Hexagon
- HOFOR
- NOVAFOS
- Syddjurs Spildevand A/S
- Vestforsyning A/S
- Aalborg Forsyning A/S
- DANVA (Tovholder)


Er du interesseret i at deltage i den Vand og spildevandsfaglige reviewgruppe bedes du kontakte Lars Gadegaard.

Teknisk Modelgruppe
Gruppens formål og sammensætning:

 • Formålet er sparring/review/høring i forbindelse med modeltekniske forhold
 • Gruppen bemandes af repræsentanter fra vandselskaber, applikationshuse og rådgivere
 • Medlemskab forudsætter indsigt i modeltekniske forhold
 • Inviteres evt. til adhoc-sparring. Det er muligt blot at være med på en lytter
 • Medlemskab giver mulighed for at blive oprettet som medlem af DANVAs iTop portal, der indeholder indmeldte fejl, uhensigtsmæssigheder og ønsker i relation til DANVAs datamodeller
 • Modtager høringsmateriale og har derigennem mulighed for at afgive høringssvar

Reviewgruppen er bemandet med deltagere fra følgende vandselskaber og virksomheder: 

- Geopartner
- LIFA A/S
- Niras
- Hexagon
- Rambøll
- DANVA

 

Er du interesseret i at deltage i Teknisk Modelgruppe bedes du kontakte Lars Gadegaard.