Formålet med Implementeringsgruppen er at bistå DANVA med udarbejdelse af kravspecifikationer samt påtage sig implementeringsopgaven i forbindelse med løsning af konkrete modelopdateringer i relation til DANVAs datamodeller.

Bemanding varetages af vandselskaber, applikationshuse og rådgivere. Som udgangspunkt bemandes Implementeringsgruppen af frivillig indsats. I enkelte tilfælde mod betaling af specifikke applikationshuse/rådgivere.

Implementeringsgruppen etableres/nedlægges i takt med gennemførsel af konkrete aktiviteter/projekter. Herved opnår vi at der etableres konkrete skarpe grupper til løsning af konkrete opgaver.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.