Kabler, fremmedrør og flader 1.1's integration med Danvand 2.1.2 og Dandas 3.1.2, ved klik på figuren loader den i et selvstændigt vindue.

Kabler, fremmedrør og flader 1.1
DANVA frigav den 3. sep. 2020 modulet Kabler, fremmedrør og flader 1.1 som en fejlretning og lettere udbygning af Kabler, fremmedrør og flader 1.0. For yderligere information henvises til dette site, der indeholder en oversigt over de forskellige versioner af modulet

Kabler, fremmedrør og flader 1.1 integrerer med Danvand 2.1.2 og Dandas 3.1.2
Formålet med modulet Kabler, fremmedrør og flader 1.1 er at registrere f.eks. signalkabler, ledninger fra andre forsyningsarter, kabelskabe samt en række andre begreber med eller uden relation til Danvand 2.1.2 og Dandas 3.1.2.

De kabler, fremmedrør og flader, der er indeholdt i modulet er kendetegnet ved, at de ikke indgår som en del af det hydrauliske netværk som både Danvand 2.1.2 og Dandas 3.1.2 baserer sig på. 

Kabler, fremmedrør og flader 1.1 består af
- En logisk informationsmodel med tilhørende dokumentation beliggende på DANVA-Reolen.
- Et XML-udvekslingsformat til brug for udveksling af ledningsdata m.m. både internt i forsyningen og med eksterne rådgivere og landinspektører.
- Logiske snitflader til LER 2.0 som grundlag for forsyningens besvarelse af graveforespørgsler.

Indmelding af udviklingsønsker og fejl
Hvis du har input (udviklingsønsker, uhensigtsmæssigheder og fejl) til modulet er du meget velkommen til at inddatere dem via dette link.

DANVAs krav til applikationshusenes understøttelse
DANVA stiller krav til applikationshusene om at alle de indeholdte begreber m.m. i modulet skal kunne udveksles jf. DANVAs udvekslingsformat. DANVA stiller ingen krav til applikationshusene om, hvornår og hvorledes applikationshusene skal implementere/understøtte modulet. Yderligere information vedr. DANVAs krav til applikationshusenes understøttelse af DANVAs datamodeller her