DANVA stiller krav til de leverandører (applikationshuse og øvrige softwareleverandører), der udbyder applikationer baseret på DANVAs nye datamodeller med tilhørende moduler.

Formålet er at sikre, at leverandørernes applikationer understøtter udveksling af basale dele af datamodellerne til gavn for de vand- og spildevandsselskaber, der ikke har et indgående kendskab til datamodellerne.

DANVA stiller krav pr. datamodel/modul til hvilke begreber, der skal understøttes i forbindelse med udveksling med applikationer baseret på DANVAs datamodeller/moduler. For Danvand 2.1.2 og Dandas 3.1.2 gælder endvidere, at udveksling af databasehistorik, livscyklus og kodelister skal være understøttet. 

DANVA stiller ikke nogen krav til leverandørernes fysiske implementering af datamodellerne da de alene er udarbejdet på logisk niveau. Udveksling (import/eksport) skal kunne foretages via de xsd-dokumenter, som DANVA har udarbejdet pr. model/modul. 

DANVA stiller ingen deadline til applikationshusene for hvornår de skal implementere/understøtte de logiske modeller gældende fra Danvand 2.0 og Dandas 3.0, grundet de store ændringer fra de fysiske modeller Danvand 1.1 og Dandas 2.6. Dog gælder det, at når et applikationshus releaser en given logisk model så er applikationshuset forpligtiget til at understøtte DANVAs opdateringer af modellen, senest et halvt år efter at de er frigivet af DANVA. 

Kravene til applikationshusenes implementering fremgår af nedenstående figur, der for de enkelte modeller/moduler indeholder en fortegnelse over hvilke begreber det er obligatorisk eller valgfrie for leverandørne at understøtte i forbindelse med udveksling fra deres systemer/applikationer.

Figuren kan f.eks. anvendes i dialogen mellem vandselskab og leverandør i forbindelse med kontrahering, for at synliggøre hvilke dele af DANVAs datamodeller som kontrakten omhandler.

Ved klik på figuren loader den i et selvstændigt vindue.

For mere detaljeret information henvises til informationsmodellerne beliggende på DANVA-Reolen