COLOURBOX14453565.jpg

Registreringsvejledninger for DANVAND 2.1.2 og DANDAS 3.1.2
Der er udarbejdet registreringsvejledninger for DANVAND 2.0 og DANDAS 3.0 for henholdsvis Ledning, Ventil, Tilslutningspunkt og Konstruktion.
Registreringsvejledningerne kan tilgås direkte under den respektive datamodel gennem DANVA-Reolen.

Registreringsvejledningerne skal gennemgås før de uploades for Danvand 2.1.2 og Dandas 3.1.2, med henblik på at sikre, at de reflekterer evt. ændringer i datamodellerne. 

Følgende registreringsvejledninger er planlagt udarbejdet i Registreringsvejledningsgruppen: Bassin og magasin, Pumpestation, Pumpested og Retningsregulering.

Registreringsvejledningerne udarbejdes af DANVAs Registreringsvejledningsgruppe, for yderligere information henvises til dette site. Vi er meget interesseret i at øge bemandingen i gruppen, har du spørgsmål til gruppens arbejde eller lyst til at deltage bedes du kontakte Lars Gadegaard.