DANVAs Registreringsvejledningsgruppe forestår udarbejdelse af registreringsvejledninger for DANVAs datamodeller.

Formålet med gruppens arbejde er at højne registreringsstandarden og ensartetheden hos de forsyninger, der anvender DANVAs datamodeller.

Et vigtigt delmål er at undgå forskellig anvendelse af datamodellerne- såvel i forsyning A og forsyning B som fra medarbejder A til medarbejder B

Registreringsvejledningsgruppen er bemandet således:  

Pernille Møller Thygesen TREFOR Vand A/S
Kåre Christensen Syddjurs Spildevand
Malene Kjær Mortensen Aalborg Forsyning
Kasper Rasmussen Envidan, repræsenterer Aalborg Forsyning
Jacob K. Jørgensen Envidan
Camilla L. Nygaard HLM
Lars Gadegaard (Projektleder) DANVA

 

Er du interesseret i at deltage i Registreringsvejledningsgruppens arbejde er du meget velkommen til at kontakte Lars Gadegaard.