DANVAs Registreringsvejledningsgruppe forestår udarbejdelse af registreringsvejledninger for DANVAs datamodeller.

Formålet med gruppens arbejde er at højne registreringsstandarden og ensartetheden hos de forsyninger, der anvender DANVAs datamodeller.

Et vigtigt delmål er at undgå forskellig anvendelse af datamodellerne- såvel i forsyning A og forsyning B som fra medarbejder A til medarbejder B

Registreringsvejledningsgruppen er bemandet således:  

Pernille Møller Thygesen TREFOR Vand A/S
Marion Seidler Fürstling NOVAFOS
Kåre Christensen Syddjurs Spildevand
Morten Anders Rasmussen HOFOR
Malene Kjær Mortensen Aalborg Forsyning
Kasper Rasmussen Envidan, repræsenterer Aalborg Forsyning
Jacob K. Jørgensen Envidan
Lars Gadegaard (Projektleder) DANVA

 

Er du interesseret i at deltage i Registreringsvejledningsgruppens arbejde er du meget velkommen til at kontakte Lars Gadegaard.