DANVAs Registreringsvejledningsgruppe forestår udarbejdelse af registreringsvejledninger for DANVAs datamodeller.

Formålet med gruppens arbejde er at højne registreringsstandarden og ensartetheden hos de forsyninger, der anvender DANVAs datamodeller.

Et vigtigt delmål er at undgå forskellig anvendelse af datamodellerne- såvel i forsyning A og forsyning B som fra medarbejder A til medarbejder B

Registreringsvejledningsgruppen er bemandet således: 

 

 

Pernille Møller Thygesen TREFOR Vand A/S
Marion Seidler Fürstling NOVAFOS
Karina Olesen Energi Viborg
Kåre Christensen Syddjurs Spildevand
Morten Anders Rasmussen HOFOR
Kasper Rasmussen Envidan, repræsenterer Aalborg Vandkoncern
Jacob K. Jørgensen Envidan
Lars Gadegaard (Projektleder) DANVA

 

Er du interesseret i at deltage i Registreringsvejledningsgruppens arbejde er du meget velkommen til at kontakte Lars Gadegaard.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.