Datamodellen Fælles Kernemodel udgør et fælles fundament for henholdsvis Danvand og Dandas og indeholder de begreber, attributter, relationer og koder m.m., der understøttes af begge modeller. Dette er valgt for at sikre størst mulig ensartethed mellem modellerne med henblik på at sikre forenkling og ensartet forståelse på tværs af vand og spildvand.

Danvand 2.1.2 og Dandas 3.1.2 bygger oven på en kopi af Fælles Kernemodel 2.1.2, hvilket sikrer en næsten ens definition og udveksling af store dele af vand- og spildevandsmodellerne. Det skal dog bemærkes at vi i forbindelse med implementering af den Fælles Kernemodel har konstateret at f.eks. begreber og relationer ikke altid tolkes helt ens på tværs af vand- og spildevandsverdenerne. Vi har derfor f.eks. suppleret nogle af begreberne i Fælles Kernemodel med ekstra attributter til brug i Dandas i forhold til Danvand, hvilket er markeret i Fælles Kernemodel. Disse forskelle i tolkninger gælder også for enkelte relationer.

Fælles kernemodel releases ikke som en selvstændig datamodel med tilhørende udvekslingsfiler som DANVAs øvrige datamodeller. Kernemodellen er indbygget i og udgør fundamentet for Danvand og Dandasmodellerne.Figuren giver et overblik over hvorledes Danvand 2.1.2 og Dandas 3.1.2 er funderet i Fælles kernemodel 2.1.2. Ved klik på figuren loader den i et selvstændigt vindue.

Som det fremgår af figuren er samtlige modeller versionerede. Det er vigtigt at være opmærksom på denne versionering, der binder modeller og moduler sammen internt og i forhold til omverdenen. Det fremgår f.eks. at TV- og brøndrapport 3.1.1 understøtter udveksling af TV-rapporter jf. Fotomanual 2021 og at Danvand 2.1.2 og Dandas 3.1.2, Kabler fremmedrør og flader 1.1.1 understøtter LER 2.0 med logiske snitflader.