DDV-Integrationsmetoden blev udviklet i 2012 som resultat af DDV's Referencedatamodelprojekt i et bredt samarbejde i vandsektoren.  DDV-Integrationsmetoden er funderet i OIO Enterprise Arkitektur metoden fra Digitaliseringsstyrelsen, der anvendes af myndigheder og virksomheder. Vi har med DDV-Integrationsmetoden opbygget en fælles branchespecifik digital platform, et sæt fælles regler og standarder, som alle sektorens vandselskaber – store som små – kan have glæde af.

DANVA-Reolen er omdrejningspunktet for arbejdet med DDV-Integrationsmetoden, idet samtlige vejledninger og arkitekturbeskrivelser lagres herpå. Det er intentionen af vandselskaberne downloader input fra DDV-Reolen til brug i deres it-projekter. Vandselskaberne kan hente input i form af eksempler og branchestandarder på blandt andet forretningsprocesser, datamodeller, snitfladebeskrivelser m.m. Efter projekternes afslutning bidrager vandselskaberne til fællesskabet/branchen ved at uploade den DDV-dokumentation, som de har udarbejdet i forbindelse med deres projekters gennemførsel. 

DANVA-Reolen indeholder følgende typer dokumentation:

  • DDV Principper: En række principper der kan bruges som redskab til at sikre en fælles retning i i digitaliseringsarbejdet i sektoren og i de projekter der udarbejdes på basis af DDV-Integrationsmetoden.
  • DDV Integrationsmetode & illustrative eksempler: Udarbejdelse af en struktureret beskrivelse af en fremgangsmåde til digitaliseringsopgaver i sektoren, der behandler de fire primære aspekter: Analyse af arbejdsgange, datamodellering, specifikation af data-service samt valg af integrationsmønstre. 
  • DDV Integrationsmønstre: Et katalog over integrationsmønstre, som danner grundlag for konkrete integrationsløsninger i sektoren. Et integrationsmønster egner sig typisk til brug ud fra givne omstændigheder som gives af arbejdsgangen, det konkrete informationsbehov mv.
  • DDV governancemodel: Modellen skal sikre overensstemmelse mellem resultaterne i de fremtidige modeller og standarder på den ene side, og de rammer og principper der etableres i projektet på den anden side.

Download DDV-Integrationsmetoden her