DDV-Integrationsmetoden blev udviklet i 2012 som resultat af DDV's Referencedatamodelprojekt i et bredt samarbejde i vandsektoren.  DDV-Integrationsmetoden er funderet i OIO Enterprise Arkitektur metoden fra Digitaliseringsstyrelsen, der anvendes af myndigheder og virksomheder. Vi har med DDV-Integrationsmetoden opbygget en fælles branchespecifik digital platform, et sæt fælles regler og standarder, som alle sektorens vandselskaber – store som små – kan have glæde af.

DDV vejledninger og arkitekturbeskrivelser uploades løbende til DDV-Reolen, hvor de frit kan downloades.

DDV-Reolen er omdrejningspunktet for arbejdet med DDV-Integrationsmetoden, idet samtlige vejledninger og arkitekturbeskrivelser lagres herpå. Det er intentionen af vandselskaberne downloader input fra DDV-Reolen til brug i deres it-projekter. Vandselskaberne kan hente input i form af eksempler og branchestandarder på blandt andet forretningsprocesser, datamodeller, snitfladebeskrivelser m.m. Efter projekternes afslutning bidrager vandselskaberne til fællesskabet/branchen ved at uploade den DDV-dokumentation, som de har udarbejdet i forbindelse med deres projekters gennemførsel. 

DDV-Reolen indeholder følgende typer dokumentation:

  • DDV Vision og målbillede: Beskriver DDV's vision og mål med DDV-Integrationsmetoden.
  • DDV Principper: En række principper der kan bruges som redskab til at sikre en fælles retning i i digitaliseringsarbejdet i sektoren og i de projekter der udarbejdes på basis af DDV-Integrationsmetoden.
  • DDV Integrationsmetode & illustrative eksempler: Udarbejdelse af en struktureret beskrivelse af en fremgangsmåde til digitaliseringsopgaver i sektoren, der behandler de fire primære aspekter: Analyse af arbejdsgange, datamodellering, specifikation af data-service samt valg af integrationsmønstre. 
  • DDV Integrationsmønstre: Et katalog over integrationsmønstre, som danner grundlag for konkrete integrationsløsninger i sektoren. Et integrationsmønster egner sig typisk til brug ud fra givne omstændigheder som gives af arbejdsgangen, det konkrete informationsbehov mv.
  • DDV governancemodel: Modellen skal sikre overensstemmelse mellem resultaterne i de fremtidige modeller og standarder på den ene side, og de rammer og principper der etableres i projektet på den anden side.

Download DDV-Integrationsmetoden her

Giv gerne feedback på denne artikel
DANVA arbejder hele tiden på at gøre det endnu bedre for dig. Derfor ville vi blive glade, hvis du ville give os feedback på denne artikel - enten ved at klikke på ikonerne nederst eller ved at skrive en mail til lf@danva.dk.

Tak for hjælpen.

Fandt du det du søgte?