411 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder
Klimatilpasning-179X110

Benchmarking og individuelle effektiviseringskrav for prisloft 2012

Økonomistyring-617X411

Effektivisering gennem udvikling – ikke afvikling

Klimatilpasning-179X110

Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne – Fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav for prisloftet 2013

Lovgivning-617X411

Effektiviseringer på spildevand kan få alvorlige konsekvenser

Penge_Vækst-plante_617px

Effektiviseringer i vækstpakke afhænger af ny vandsektorlov

1000_kroner_sedler_617px

Effektiviseringspotentiale i ny rapport er pustet op

Bekendtgørelsesændringer_Økonomiske_rammer_sept.2016_høringsversion1

Høringsbrev_Økonomiske_rammer_Tilknyttet_virksomhed_12.09.20161

DANVA_strategi_2016-2020_Hørings-version_Marts_2016

Energismarte_Vandselskaber_Ellen_Margrethe_Basse_2014

Damvad-rapport_Produktivitet_DANVA_Dansk_Fjernvarme_26102016

Damvad-rapport_Vandselskabernes_direktioner_og_bestyrelser

Høringssvar totaløkonomisk benchmarking 2018.pdf

Klimasikring+i+grundejerens+afløbssystem.pdf

2017.05.18_Referat_DANVA+generalforsamling.pdf

2016.05.26_Referat_Generalforsamling_DANVA.pdf

2015.05.28_Referat_Generalforsamling_DANVA.pdf

2013.05.23_Referat_Generalforsamling_Aalborg_BS_HSA_final.pdf

2013_Referat_Generalforsamling_01.10.2013.pdf

Vejledning nr. 61 Scenarie_notat_samlet_skaerm.pdf

Vejledning nr. 69Endelig_kontoplan_vejledning_20130606.pdf

Vejledning nr. 70 Servicemaalvejledning.pdf

Vejledning nr. 82 - DANVA slamkatalog.pdf

2012-08.06-Vejledning-CO2-regnskab for forsyninger - en guide-DS.pdf

2012.01.04-Vejledning-Vejledning om behandling af vandselskabers materielle anlægsaktiver ved de reguleringsmæssige indberetninger.pdf

2011_12_20-Rapport-Grønbog_Fremtidens_Vandsektor.pdf

2015.15.15-Vejledning-Overvejelser_ved_samarbejder_m.m.ny_pdf.pdf

Bilagsrapport_danva_samlet170316.pdf

Bilagsrapport_danva_samlet170316.pdf (1)

Slam+–+Fremtidens+renseanlægs+energiressource.pdf

damvad-rapport_produktivitet_danva_dansk_fjernvarme_26102016 (1).pdf

damvad-rapport_vandselskabernes_direktioner_og_bestyrelser (1).pdf

DI+ITEK+Vejledning+om+persondataforordningen+med+bilag.pdf

VUDP_Ansøgningsvejledning_2017_fase+_1.pdf

Horten_Hvidbog_Aendring-af-Vandsektorloven-2016.pdf

Lars_Chr._Lilleholt_tale_DANVA_årsmøde_2017.pdf

0.1+Dansk+Vandkonference+2016+Intro+CEL.pdf

Program_Temadag_Vandsektorlov_9.+marts_2016_final.pdf

CEL+Intro_Hvad+vandselskaberne+skal+levere.pdf

Oplæg+DANVA+VSL+teknologiudvikling+joannes+gaard.pdf

Forsyningstræf+2016+indlæg+Et+anderledes+vandsamarbejde+Kitsie+Lund+AquaDjurs.pdf

2016_PP_Præsentation+vedr.+overvejelser+ved+indgåelse+af+samarbejde+eller+overtagelse+-+Forsyningstræf+2016_Energi++Forsyning.pdf

Lars_Therkildsens_Nytårstale_12.01.2016.pdf

Carl-Emil_Larsen_DANVA_Strategi_12.01.2016.pdf

2016.DANVA+aktiviteter_Carl-Emil_Larsens_tale.pdf

Referat_spor_5_Fra_energineutral_til_klimaneutral.pdf

Ejerens+rolle+og+forventninger+til+vandselskabet+-+Erik+Buhl.pdf

Driftsikkerhed+og+motivation+-+Susan+Münster.pdf

Erfaringer+første+år+efter+fusionen+-+John+Buur+Christensen.pdf

Erfaringer+fra+el-sektoren+-+Jens+Bahne+SE+(1).pdf

5_+Albrechtsen_Fremtidens_udfordringer.pdf

Tanker+omkring+regulering+af+vandsektorens+investeringer+-+Enevoldsen.pdf

Hvorledes+sikres+innovation+på+tværs+af+vandsektoren+-+Jacob+Larsen.pdf

2017.05.09_Notat_Arbejdsproduktivitet BI.pdf

2017.05.09_Notat_Arbejdsproduktivitet.pdf

2017-07-03_DANSKVAND_2017_3_SELSKABER.pdf

170820 Fundingoversigt.pdf

DANVA POWERPOINT Regionalmøder 2017_public.pdf

2016-04-21_DANVA_strategi_2016-2020.pdf

Dombog_udskrift_B0882002.pdf

Dombog_udskrift_B010700M.pdf

Fundingoversigt_DANVA_opdateret.pdf

Konference - uvedkommende vand 12.04.2018.pdf

Rammeaftale_DANVA.pdf

Vejledning tømningsordninger samlet.pdf

Betragtninger om skatteforhold i vandsektoren.pdf

Folder, DANVAs nye datamodeller.pdf

20180606-Forespørgsel-e-Boks-Digitalstyrelsen.pdf

2018.05.24_Referat_DANVA_Generalforsamling.pdf

Notat_Periodevise driftsomkostninger.pdf

vejledning-i-indberetning-til-benchmarking.pdf

Vejledning nr. 95 Overvejelser ved samarbejder m.m.samlet v.2 pdf.pdf

DAMVAD Rapport_endelig.pdf

Vandsektorens-vaerdi-for-samfundet.pdf

Aftale_oekonomisk-regulering-af-vandsektoren-2018.pdf

20181204-FINAL-DANVA notat-kryptering af mail med forbrugsdata.pdf

Vi søger en controller .pdf

Vi søger en juniorcontroller .pdf

Nytårstaffel 2019 LAT-tale.pdf

Afslag fra Datatilsynet.pdf

2019 VUDP ansøgningsvejledning fase 1.pdf

2019 VUDP ansøgningsvejledning fase 1_Final.pdf

Bilagsrapport_Drift_vedligehold_Regnvandsbassiner_FINAL.pdf

2019_DTU Sektorudviklingsrapport om vandteknologi.pdf

De frie grunddata set fra et forsyningsperspektiv v. 0.99.pdf

2019_De frie grunddata set fra et forsyningsperspektiv.pdf

program til hjemmeside 2019-04-03.pdf

Svovlbrinte håndbogen version 23-04-2019.pdf

Svovlbrinte håndbogen v. 1.2 maj 2019.pdf

12345.pdf

De frie grunddata set fra et forsyningsperspektiv v. 0.99.pdf (1)

De frie grunddata set fra et forsyningsperspektiv v. 1.0.pdf

Notat prisudvikling NK_JJ.pdf

Underskrevet referat generalforsamling 2019.pdf

2019-Referat-DANVA_generalforsamling_underskrevet.pdf

2019.07.02 Fundingoversigt.pdf

Figur-Effektiviseringspotentiale_NK.jpg

Effektiviseringspotentialer til ØR 2020 - DANVAs beregninger.xlsx

Effektiviseringspotentiale 2018 til 2020 medlemsnyt.docx.xlsx

Effektiviseringspotentiale søjlediagram.pdf

Effektiviseringspotentiale-2018-til-2020-medlemsnytdocx.xlsx

Høringssvar ifm. ændring af bekendtgørelser om hhv. økonomiske rammer for vandselskaber og vandselskabers tilknyttede virksomhed

Ejerskab og driftsansvar for eksisterende rørlagte grøfter som var eksisterende før kloakering af nyt opland

Klimatilpasning-179X110

Høringssvar på udkast til ”Netvolumenmål og Omkostningsækvivalenter”

Drikkevand-617X411

Vandsektorens benchmarking-model tvinger vandselskaber i knæ

Lovgivning-617X411

Alvorlige fejl i ny kvalitets-, miljø- og energibenchmarking

Klimatilpasning-179X110

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

Klimatilpasning-179X110

Udkast til ændring af prisloftsbekendtgørelsen – supplerende investeringstillæg

Lovgivning-Vandsektorlov-617X411

DANVA får medhold i Konkurrenceankenævnet

Klimatilpasning-179X110

Høring af bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål og tilhørende vejledning

Vækst-og-innovation-Vandtek-617X411

VTU-Fonden uddelte 17 mio. kr. i tilskud til 14 nye projekter inden for vandsektoren

Lovgivning-Vandsektorlov-617X411

Regeringens nye model for spildevandsbetaling skal opkvalificeres

Eksport-617X411

Vandselskaber skal have bedre rammer for innovation og udvikling

Klimatilpasning-179X110

DANVA høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. – jeres j. nr. NST- 4400-00021

Foreningen-Vandhuset-617X411

Resumé af rapport om evaluering af vandsektorloven

Kirsten_Brosbøl_617px

Vandbranchen til årsmøde og debat om ny vandsektorlov

Salen_Deltagere_fra_siden_617px

En ny vandsektorlov er det vigtigste for branchen

Lone_Loklindt_617px

Få ny indsigt i arbejdet med vandsektorloven

Lovgivning-Vandsektorlov-617X411

Hurtigt overblik over ny forligsaftale om revision af vandsektorloven

Pris-indikator

Derfor er pris en dårlig indikator for effektivitet

Efterklaringstank_617px

16,5 millioner kr. til at udvinde ressourcer af spildevand

Beregning_lommeregner_617px

Løfter i forsyningsstrategi er ti fugle på taget af et luftkastel

3

Ny forskning skal synliggøre værdiskabelse i klimaprojekter

Foreningen-Vandhuset-617X411

Vandselskaber tjener kunder, samfund, vækst, arbejdspladser og eksport

viforsynerDKweb 617

Forsyninger skal forblive i demokratisk ejerskab

LT_lancering_15.03.2017_617px

Forsyninger er effektive og billige i demokratisk ejerskab

DANVA_Vandhuset_2016_617px

DANVA begærer aktindsigt i Forsyningssekretariatets data

Klima-Betalingsregler-617X411

Evaluering af klimatilpasningsplaner og regler for medfinansiering

TEMA1

Ambitiøse og visionære globale mål, der gælder for alle

Carl-Emil _Larsen_2016_pressefoto_617px

Medfinansieringsordning kan sinke indsats mod oversvømmelser

CEL617jpg

Stor tilfredshed med Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber