229 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

16,5 millioner kr. til at udvinde ressourcer af spildevand

Alvorlige fejl i ny kvalitets-, miljø- og energibenchmarking

Ambitiøse og visionære globale mål, der gælder for alle

Benchmarking og individuelle effektiviseringskrav for prisloft 2012

DANVA begærer aktindsigt i Forsyningssekretariatets data

DANVA får medhold i Konkurrenceankenævnet

DANVA høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. – jeres j. nr. NST- 4400-00021

Derfor er pris en dårlig indikator for effektivitet

Effektivisering gennem udvikling – ikke afvikling

Effektiviseringer i vækstpakke afhænger af ny vandsektorlov

Effektiviseringer på spildevand kan få alvorlige konsekvenser

Effektiviseringspotentiale i ny rapport er pustet op

Ejerskab og driftsansvar for eksisterende rørlagte grøfter som var eksisterende før kloakering af nyt opland

En ny vandsektorlov er det vigtigste for branchen

Evaluering af klimatilpasningsplaner og regler for medfinansiering

Forsyninger er effektive og billige i demokratisk ejerskab

Forsyninger skal forblive i demokratisk ejerskab

Få ny indsigt i arbejdet med vandsektorloven

Hurtigt overblik over ny forligsaftale om revision af vandsektorloven

Høring af bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål og tilhørende vejledning

Høringssvar ifm. ændring af bekendtgørelser om hhv. økonomiske rammer for vandselskaber og vandselskabers tilknyttede virksomhed

Høringssvar på udkast til ”Netvolumenmål og Omkostningsækvivalenter”

Løfter i forsyningsstrategi er ti fugle på taget af et luftkastel

Medfinansieringsordning kan sinke indsats mod oversvømmelser

Ny forskning skal synliggøre værdiskabelse i klimaprojekter

Regeringens nye model for spildevandsbetaling skal opkvalificeres

Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne – Fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav for prisloftet 2013

Resumé af rapport om evaluering af vandsektorloven

Stor tilfredshed med Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber

Udkast til ændring af prisloftsbekendtgørelsen – supplerende investeringstillæg

Vandsektorens benchmarking-model tvinger vandselskaber i knæ

Vandselskaber skal have bedre rammer for innovation og udvikling

Vandselskaber tjener kunder, samfund, vækst, arbejdspladser og eksport

VTU-Fonden uddelte 17 mio. kr. i tilskud til 14 nye projekter inden for vandsektoren

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

Effektiviseringspotentiale 2018 til 2020 medlemsnyt.docx.xlsx

Effektiviseringspotentiale søjlediagram.pdf

Effektiviseringspotentiale-2018-til-2020-medlemsnytdocx.xlsx

Effektiviseringspotentialer til ØR 2020 - DANVAs beregninger.xlsx