222 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Benchmarking og individuelle effektiviseringskrav for prisloft 2012

Effektivisering gennem udvikling – ikke afvikling

Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne – Fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav for prisloftet 2013

Effektiviseringer på spildevand kan få alvorlige konsekvenser

Effektiviseringer i vækstpakke afhænger af ny vandsektorlov

Effektiviseringspotentiale i ny rapport er pustet op

Figur-Effektiviseringspotentiale_NK.jpg

Effektiviseringspotentialer til ØR 2020 - DANVAs beregninger.xlsx

Effektiviseringspotentiale 2018 til 2020 medlemsnyt.docx.xlsx

Effektiviseringspotentiale søjlediagram.pdf

Effektiviseringspotentiale-2018-til-2020-medlemsnytdocx.xlsx

Høringssvar ifm. ændring af bekendtgørelser om hhv. økonomiske rammer for vandselskaber og vandselskabers tilknyttede virksomhed

Ejerskab og driftsansvar for eksisterende rørlagte grøfter som var eksisterende før kloakering af nyt opland

Høringssvar på udkast til ”Netvolumenmål og Omkostningsækvivalenter”

Vandsektorens benchmarking-model tvinger vandselskaber i knæ

Alvorlige fejl i ny kvalitets-, miljø- og energibenchmarking

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

Udkast til ændring af prisloftsbekendtgørelsen – supplerende investeringstillæg

DANVA får medhold i Konkurrenceankenævnet

Høring af bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål og tilhørende vejledning

VTU-Fonden uddelte 17 mio. kr. i tilskud til 14 nye projekter inden for vandsektoren

Regeringens nye model for spildevandsbetaling skal opkvalificeres

Vandselskaber skal have bedre rammer for innovation og udvikling

DANVA høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. – jeres j. nr. NST- 4400-00021

Resumé af rapport om evaluering af vandsektorloven

En ny vandsektorlov er det vigtigste for branchen

Få ny indsigt i arbejdet med vandsektorloven

Hurtigt overblik over ny forligsaftale om revision af vandsektorloven

Derfor er pris en dårlig indikator for effektivitet

16,5 millioner kr. til at udvinde ressourcer af spildevand

Løfter i forsyningsstrategi er ti fugle på taget af et luftkastel

Ny forskning skal synliggøre værdiskabelse i klimaprojekter

Vandselskaber tjener kunder, samfund, vækst, arbejdspladser og eksport

Forsyninger skal forblive i demokratisk ejerskab

Forsyninger er effektive og billige i demokratisk ejerskab

DANVA begærer aktindsigt i Forsyningssekretariatets data

Evaluering af klimatilpasningsplaner og regler for medfinansiering

Ambitiøse og visionære globale mål, der gælder for alle

Medfinansieringsordning kan sinke indsats mod oversvømmelser

Stor tilfredshed med Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber