228 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder
Klimatilpasning-179X110

Benchmarking og individuelle effektiviseringskrav for prisloft 2012

Økonomistyring-617X411

Effektivisering gennem udvikling – ikke afvikling

Klimatilpasning-179X110

Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne – Fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav for prisloftet 2013

Lovgivning-617X411

Effektiviseringer på spildevand kan få alvorlige konsekvenser

Penge_Vækst-plante_617px

Effektiviseringer i vækstpakke afhænger af ny vandsektorlov

1000_kroner_sedler_617px

Effektiviseringspotentiale i ny rapport er pustet op

Figur-Effektiviseringspotentiale_NK.jpg

Effektiviseringspotentialer til ØR 2020 - DANVAs beregninger.xlsx

Effektiviseringspotentiale 2018 til 2020 medlemsnyt.docx.xlsx

Effektiviseringspotentiale søjlediagram.pdf

Effektiviseringspotentiale-2018-til-2020-medlemsnytdocx.xlsx

Høringssvar ifm. ændring af bekendtgørelser om hhv. økonomiske rammer for vandselskaber og vandselskabers tilknyttede virksomhed

Ejerskab og driftsansvar for eksisterende rørlagte grøfter som var eksisterende før kloakering af nyt opland

Klimatilpasning-179X110

Høringssvar på udkast til ”Netvolumenmål og Omkostningsækvivalenter”

Drikkevand-617X411

Vandsektorens benchmarking-model tvinger vandselskaber i knæ

Lovgivning-617X411

Alvorlige fejl i ny kvalitets-, miljø- og energibenchmarking

Klimatilpasning-179X110

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

Klimatilpasning-179X110

Udkast til ændring af prisloftsbekendtgørelsen – supplerende investeringstillæg

Lovgivning-Vandsektorlov-617X411

DANVA får medhold i Konkurrenceankenævnet

Klimatilpasning-179X110

Høring af bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål og tilhørende vejledning

Vækst-og-innovation-Vandtek-617X411

VTU-Fonden uddelte 17 mio. kr. i tilskud til 14 nye projekter inden for vandsektoren

Lovgivning-Vandsektorlov-617X411

Regeringens nye model for spildevandsbetaling skal opkvalificeres

Eksport-617X411

Vandselskaber skal have bedre rammer for innovation og udvikling

Klimatilpasning-179X110

DANVA høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. – jeres j. nr. NST- 4400-00021

Foreningen-Vandhuset-617X411

Resumé af rapport om evaluering af vandsektorloven

Kirsten_Brosbøl_617px

Vandbranchen til årsmøde og debat om ny vandsektorlov

Salen_Deltagere_fra_siden_617px

En ny vandsektorlov er det vigtigste for branchen

Lone_Loklindt_617px

Få ny indsigt i arbejdet med vandsektorloven

Lovgivning-Vandsektorlov-617X411

Hurtigt overblik over ny forligsaftale om revision af vandsektorloven

Pris-indikator

Derfor er pris en dårlig indikator for effektivitet

Efterklaringstank_617px

16,5 millioner kr. til at udvinde ressourcer af spildevand

Beregning_lommeregner_617px

Løfter i forsyningsstrategi er ti fugle på taget af et luftkastel

3

Ny forskning skal synliggøre værdiskabelse i klimaprojekter

Foreningen-Vandhuset-617X411

Vandselskaber tjener kunder, samfund, vækst, arbejdspladser og eksport

viforsynerDKweb 617

Forsyninger skal forblive i demokratisk ejerskab

LT_lancering_15.03.2017_617px

Forsyninger er effektive og billige i demokratisk ejerskab

DANVA_Vandhuset_2016_617px

DANVA begærer aktindsigt i Forsyningssekretariatets data

Klima-Betalingsregler-617X411

Evaluering af klimatilpasningsplaner og regler for medfinansiering

TEMA1

Ambitiøse og visionære globale mål, der gælder for alle

Carl-Emil _Larsen_2016_pressefoto_617px

Medfinansieringsordning kan sinke indsats mod oversvømmelser

CEL617jpg

Stor tilfredshed med Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber