20A_Billede 06-09-2018 14.08.42.jpg

DANVA kan hjælpe dig med at optimere (minimere) effektiviseringskravet ved at søge særlige forhold

Særlige forhold er muligheden for at få undtaget omkostninger fra TOTEX benchmarkingen, som modellen ikke tager højde for. Får man godkendt særlige forhold reduceres de benchmarkede omkostninger og selskabets effektiviserings­potentiale bliver lavere og mere retvisende.

DANVA har stort kendskab til benchmarking­modellen, og tilbyder derfor selskabsspecifik rådgivning, og hjælp til udarbejdelse af ansøg­ning om særlige forhold.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.