Soenaes_Traedesten_Viborg.jpg

Selv om mange selskaber har projekthåndbøger, der beskriver best practice for gennemførelse af projekter, er der alligevel potentiale for en mere effektiv gennemførelse af investeringsprojekter. Det viser 2 procesforløb, som DANVA har gennemført med i alt 12 selskaber.

Deltagere i benchlearningforløbet ”Effektive Investeringer” tilkendegiver, at de har fået meget ud af at sammenligne priseffektiviteten på tværs af projekter, og evaluere hvad der har været årsag til at nogle projekter er gennemført mere effektivt end andre.

DANVA har udviklet en metode til sammenligning af projekter og evaluering af selskabets pris- og projektgennemførelseseffektivitet. DANVA tilbyder at facilitere forløb for selskabernes projektledere og controllere, som vil skabe bredere forståelse for investeringernes priseffektivitet (ift. netvolumen), og identificere hvor projektlederne bør have fokus i forbindelse med projektledelsen / -gennemførelsen.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.