Soenaes_Traedesten_Viborg.jpg

Selv om mange selskaber har projekthåndbøger, der beskriver best practice for gennemførelse af projekter, er der alligevel potentiale for en mere effektiv gennemførelse af investeringsprojekter. Det viser 2 procesforløb, som DANVA har gennemført med i alt 12 selskaber.

Deltagere i benchlearningforløbet ”Effektive Investeringer” tilkendegiver, at de har fået meget ud af at sammenligne priseffektiviteten på tværs af projekter, og evaluere hvad der har været årsag til at nogle projekter er gennemført mere effektivt end andre.

DANVA har udviklet en metode til sammenligning af projekter og evaluering af selskabets pris- og projektgennemførelseseffektivitet. DANVA tilbyder at facilitere forløb for selskabernes projektledere og controllere, som vil skabe bredere forståelse for investeringernes priseffektivitet (ift. netvolumen), og identificere hvor projektlederne bør have fokus i forbindelse med projektledelsen / -gennemførelsen.