341 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder
COLOURBOX2827464.jpg

DANVA Benchmarking

Klimatilpasning-179X110

Benchmarking og individuelle effektiviseringskrav for prisloft 2012

Drikkevand-617X411

Vandsektorens benchmarking-model tvinger vandselskaber i knæ

Klimatilpasning-179X110

Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne – Fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav for prisloftet 2013

NORDIWA_Managament_conference_04.04.2013_program

DANVA_strategi_2016-2020_Hørings-version_Marts_2016

Bilag_1_Vurdering_erhvervsøkonomiske_konsekvenser_BKG_økonomiske_rammer_for_vandselskaber

Energismarte_Vandselskaber_Ellen_Margrethe_Basse_2014

2015_Innovativ_klimatilpasning_med_borgere_Håndbog_HYPERLINKS

Damvad-rapport_Produktivitet_DANVA_Dansk_Fjernvarme_26102016

Høringssvar totaløkonomisk benchmarking 2018.pdf

Klimasikring+i+grundejerens+afløbssystem.pdf

2015.05.28_Referat_Generalforsamling_DANVA.pdf

2013.05.23_Referat_Generalforsamling_Aalborg_BS_HSA_final.pdf

2013_Referat_Generalforsamling_01.10.2013.pdf

DANVAs_medlemsydelser_NYT_Sidedokument_gældende_fra_31.+december_2015.pdf

Sidedokument+DANVAs+medlemsydelser+april+2015.pdf

Nr.1_Fysiske_aktiver.pdf

Vejledning nr. 61 Scenarie_notat_samlet_skaerm.pdf

Vejledning_nr_63. Definitioner_og_registreringer_paa_kundeomraadet m. bilag.pdf

Vandstatistik 2005 Bilagsrapport Endelige udgave.pdf

Vejledning nr. 69Endelig_kontoplan_vejledning_20130606.pdf

Vejledning nr. 70 Servicemaalvejledning.pdf

Vejledning 75_ Miljømålslovens idefase.pdf

Vejledning nr. 82 - DANVA slamkatalog.pdf

2012-08.06-Vejledning-CO2-regnskab for forsyninger - en guide-DS.pdf

2012.01.04-Vejledning-Vejledning om behandling af vandselskabers materielle anlægsaktiver ved de reguleringsmæssige indberetninger.pdf

2013.03.19-Navngivning i TV inspektion Vejledning.pdf

TPublikationerRapporterStikrapportStikrapport2007FokuspAflbsstikledninger261107samletpdf.pdf

Boringsoptimering_Hovedrapport_samlet.pdf

2011_12_20-Rapport-Grønbog_Fremtidens_Vandsektor.pdf

Bilagsrapport_danva_samlet170316.pdf

Bilagsrapport_danva_samlet170316.pdf (1)

Energirigtig+og+sikker+vandforsyning+Del+1+og+Del+2.pdf

damvad-rapport_produktivitet_danva_dansk_fjernvarme_26102016 (1).pdf

Horten_Hvidbog_Aendring-af-Vandsektorloven-2016.pdf

Opsamling fra grupperne_IWA_HCC 27 april 2017.pdf

SUMMARY_Opsamling fra HCC_mødet 27 april 2017.pdf

Final+Bid+Copenhagen_reduced+version_IWA+WWCE+2020.pdf

Affordability+notat.pdf

Partnerskaber+Kaj+Stjernholm_Stjernholm.pdf

9.4+Andersen_DanskVand2016_Et+MBBR+og+ozon+baseret+pilotrenseanlæg+til+behandling+af+hospitalsspildevand+i+Skejby.pdf

Mette+Godsk+Aalborg+Kloak_+Slides+til+Dansk+Vand+Konference+9.+nov.+2016.pdf

Program_Temadag_Vandsektorlov_9.+marts_2016_final.pdf

CEL+Intro_Hvad+vandselskaberne+skal+levere.pdf

Oplæg+DANVA+VSL+Performance+Benchmarking+joannes+gaard.pdf

2016.DANVA+aktiviteter_Carl-Emil_Larsens_tale.pdf

Referat_spor_5_Fra_energineutral_til_klimaneutral.pdf

Caroline+Kragelund+Teknologisk+institut_temadag_DANVA.pdf

SMS-tjenesten+ved+Michaela+Block+Eiris.pdf

Valg+af+bundlinjer+-+indikatorer+v+Jacob+Eskildsen.pdf

Tanker+omkring+regulering+af+vandsektorens+investeringer+-+Enevoldsen.pdf

Færdig BOG KODEKS .pdf

IWA_WDCE_Tokyo_Call_for_Papers.pdf

2017-07-03_DANSKVAND_2017_3_SELSKABER.pdf

DANVA POWERPOINT Regionalmøder 2017_public.pdf

Flyer_Brudregistrering+1.0.pdf

2 2013.03.19-Navngivning i TV inspektion Vejledning (11 ).pdf

2013.03.19-Navngivning i TV inspektion Vejledning.pdf

2016-04-21_DANVA_strategi_2016-2020.pdf

Bilag 1 DANVA kommentarer indsat i høringsudkastet.pdf

NORDIWA 2018 - Call for Abstract ver 2_WEB.pdf

DANVA Arrangementsoversigt 2018 Web.pdf

2018 DANVA Arrangementsoversigt Web.pdf

Dombog_udskrift_B0882002.pdf

Dombog_udskrift_B010700M.pdf

PM Grand Opening_AquaGlobe.pdf

Betragtninger om skatteforhold i vandsektoren.pdf

d432f800ae85f30022e52d774ab2a8e0-Report-on-the-governance-of-water-services-in-Europe.pdf

EurEau_Report-on-the-governance-of-water-services-in-Europe.pdf

Copenhagen Outcome_Vision_Ambition and Core Narrative for HCC 25 april_draft 22 april.pdf

Copenhagen Outcome_Vision_Ambition and Core Narrative for HCC 25 april_draft 22 april.pdf (1)

Notat_Periodevise driftsomkostninger.pdf

Program - Økonomisk regulering - Bliv opdateret.pdf

Økonomisk regulering - Grundlæggende kursus - 2 dags kursus.pdf

vejledning-i-indberetning-til-benchmarking.pdf

Regionalmøder september 2018 public.pdf

Vejledning nr. 95 Overvejelser ved samarbejder m.m.samlet v.2 pdf.pdf

A4-Landskab - Vandsektoren og Verdensmålene_v9b.pdf

Aftale_oekonomisk-regulering-af-vandsektoren-2018.pdf

Vi søger en controller .pdf

Nytårstaffel 2019 LAT-tale.pdf

Bilagsrapport_Drift_vedligehold_Regnvandsbassiner_FINAL.pdf

2019_DTU Sektorudviklingsrapport om vandteknologi.pdf

De frie grunddata set fra et forsyningsperspektiv v. 0.99.pdf

2019_De frie grunddata set fra et forsyningsperspektiv.pdf

The water industry and the UN SDGs_FINAL_ENGLISH.pdf

De frie grunddata set fra et forsyningsperspektiv v. 0.99.pdf (1)

De frie grunddata set fra et forsyningsperspektiv v. 1.0.pdf

Underskrevet referat generalforsamling 2019.pdf

2019-Referat-DANVA_generalforsamling_underskrevet.pdf

Horizon 2020_research_and_innovation_SC5_projects_2014-2018.pdf

Høringssvar totaløkonomisk benchmarking 2018.pdf

Oplæg+DANVA+VSL+Performance+Benchmarking+joannes+gaard.pdf

Benchmarking

vejledning-i-indberetning-til-benchmarking.pdf

COLOURBOX4405822.jpg

DANVA Statistik & Analyse

COLOURBOX6542461.jpg

Medlemskab af DANVA

COLOURBOX8666427.jpg

Ledelsessystemer

Klimatilpasning-179X110

Høringssvar på udkast til ”Netvolumenmål og Omkostningsækvivalenter”

Lovgivning-617X411

Alvorlige fejl i ny kvalitets-, miljø- og energibenchmarking

Økonomistyring-617X411

Effektivisering gennem udvikling – ikke afvikling

Klimatilpasning-179X110

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

Pige_drikker_vand_617px

Hvor længe vil vi acceptere overskridelser af vandkvalitetskrav?

Lovgivning-Vandsektorlov-617X411

DANVA får medhold i Konkurrenceankenævnet

Klimatilpasning-179X110

Høring af bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål og tilhørende vejledning

Lovgivning-617X411

Evaluering af Vandsektorloven - status og proces

Lovgivning-Vandsektorlov-617X411

Hurtigt overblik over ny forligsaftale om revision af vandsektorloven

Pris-indikator

Derfor er pris en dårlig indikator for effektivitet

Vandtek_2016_hal_617px

VandTek - Viden, ideer og løsninger omsat til grøn vækst

Brisbane Workshop 13.10.16 deltagere 617px

Vidensdeling fremmer innovation om håndtering af vand i byer

Dansker_drikker_vand_617px

Right2Water kampagnens betydning for den danske vandsektor

Foreningen-Vandhuset-617X411

Vandselskaber tjener kunder, samfund, vækst, arbejdspladser og eksport

DDandas intro

Startskuddet til en ny æra i branchen med DANVAs nye datamodeller

vandselskaber

Vandselskaber tjener kunder, samfund, vækst, arbejdspladser og eksport