DSCF7942 Edit
Foto: Tina Sørensen. I DANVA er tal og data fra vandselskaberne selve fundamentet for at skabe værdiforøgelse og udvikling for medlemmerne.

De fleste har lært i skolen, at tal har en særlig værdi, og at facit er det rigtige tal. Mange elever har vist kæmpet med at finde meningen med at få orden på tal i et univers, hvor faktorernes orden ovenikøbet i særlige tilfælde er underordnet.

I vandsektoren bruger vi tal til mere end blot at finde det rigtige resultat, for det er jo ikke tallet, der er facit her uden for undervisningens teoretiske øvebane. Tal giver først rigtig mening, når de bruges til værdiforøgelse og udvikling.

I DANVA er tal og data et helt grundlæggende fundament for foreningen, fordi det giver os mulighed for at bistå medlemmerne på højeste niveau og samtidig samarbejde med myndigheder og lovgivere om rammer og vilkår for vandet. Den der ejer sine tal, har magt over situationen, og vandselskaberne ligger på det punkt hele tiden i front, fordi de tal og data, der understøtter deres præstationer, er opdaterede. Det gør foreningens medlemmer i stand til at stå stærkere, hvad enten det drejer sig om drift, investeringsspørgsmål eller forhold målrettet indtægtsramme og regulator.

Det er foreningens medlemmer, der med deling af deres tal og data f.eks. via benchmarking er med til at skabe bedre rammer for dem selv og alle andre i vandsektoren. Det skete for eksempel i forbindelse med skattesagen, hvor DANVA med tal i hånden kunne overbevise Højesteret om de faktiske forhold. Sådan var det også med klimatilpasning, hvor vi har kunnet vise, at det er fire gange så bekosteligt at bortlede vand ved hjælp af traditionelle løsninger som med klimatilpasning på overfladen. Vi bruger medlemmernes tal også i arbejdet med at få sprøjtefrie grundvandsparker, ligesom vi har gjort det med højtstående grundvand, der nu har resulteret i Klimatilpasningsplan 1. Det samme har gjort sig gældende med revision af vandsektorloven, hvor det er en kæmpe sejr, at lovforslaget med hjælp fra medlemmernes tal og data blev stoppet, så man nu i stedet skal have et vandreguleringsudvalg til helt at gentænke den økonomiske regulering. Ja, jeg kunne blive ved, og vil gerne takke hver og en for at bidrage med tal til foreningen, så vi kan have magt over situationen.     

Tal giver også værdi ude i vandselskabernes dagligdag, når de indsamlede data bearbejdes og omsættes til løsninger. Det kan, som vi beretter om i det kommende nummer af DANSKVAND, bruges til at finde nye kildepladser ved hjælp af strategisk placerede sensorer, der kommunikerer med en overdimensioneret magnet under en helikopter. Det kan også være i forbindelse med forudsigelse af skybrud, hvor avancerede regnmålere melder tal og data ind, som korresponderer med et hav af styringssystemer, der kan koordinere indsatsen efter behov. Tal og data bruges til snart sagt alle processer. Det gælder både hver og en af jer ude i vandselskaberne og her i vores forening, hvor DANVA med dem i hånden anvender dem til at skal skabe bedre rammer og vilkår for vandselskaberne.

I skolen skal man finde det rigtige facit, men ude i virkeligheden har den, der ejer tal og data, magt over situationen. I DANVA er tal og data fra vandselskaberne selve fundamentet for at skabe værdiforøgelse og udvikling for medlemmerne.