146 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder
COLOURBOX13133580.jpg

Fristen for indberetning til de økonomiske rammer inkl. af regnskabsoplysninger til Forsyningssekretariatet er den 1. maj.

Persondataforordningen – vi hjælper hinanden med vores kortlægning af persondata

Vidensdeling fremmer innovation om håndtering af vand i byer

Netværksseminar stillede skarpt på bedre mødekultur

Godt fagligt indhold, professionelt arrangeret og kompetente undervisere

Kortlægning af personoplysninger og overvejelser om ressourceforbrug

Høring over udkast til bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand

DANVA vil forene, forstærke og fortælle om vandbranchen

Fusioner og samarbejde mellem vandselskaber

Optimal udnyttelse af spildevand og udvikling af ny teknologi

Få ny indsigt i arbejdet med vandsektorloven

Effektiviseringer i vækstpakke afhænger af ny vandsektorlov

Opgørelse – uretmæssig rabat på vandafledningsbidraget (trappemodellen)

DANVA Lederuddannelse giver fælles sprog og nye værktøjer

Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg (ledelsessystemer)

Hvor længe vil vi acceptere overskridelser af vandkvalitetskrav?

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

Effektivisering gennem udvikling – ikke afvikling

COLOURBOX8666427.jpg

Ledelsessystemer

COLOURBOX6666655.jpg

Jura økonomi ledelse og kommunikation

Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber (trykt udgave)

KL-CBS kursus for bestyrelses-ledelse nov. 2019.pdf