120 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Høringssvar på ændring af vandsektorloven, vandforsyningsloven, spildevandsbetalingsloven m.v. og bekendtgørelsesudkast med hensyn til styrkelse af kontrol med takster, regulativer og vedtægter – jeres j. nr. 2022-16977

DANVA på Folkemøde med minister og bonderøv

Stor tilfredshed med Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber

Guldborgsund bruger Kodeks for god selskabsledelse til en dialog om kompetencer

Nyt fra medlemmerne: Ny administrerende direktør i Vandcenter Syd

Ny organisering af Miljø- og Fødevareministeriet

Referencegruppe til kodeks for god selskabsledelse fundet

Persondataforordningen – vi hjælper hinanden med vores kortlægning af persondata

Vidensdeling fremmer innovation om håndtering af vand i byer

Netværksseminar stillede skarpt på bedre mødekultur

Godt fagligt indhold, professionelt arrangeret og kompetente undervisere

Kortlægning af personoplysninger og overvejelser om ressourceforbrug

Høring over udkast til bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand

DANVA vil forene, forstærke og fortælle om vandbranchen

Fusioner og samarbejde mellem vandselskaber

Optimal udnyttelse af spildevand og udvikling af ny teknologi

Få ny indsigt i arbejdet med vandsektorloven

Effektiviseringer i vækstpakke afhænger af ny vandsektorlov

Opgørelse – uretmæssig rabat på vandafledningsbidraget (trappemodellen)

DANVA Lederuddannelse giver fælles sprog og nye værktøjer

Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg (ledelsessystemer)

Hvor længe vil vi acceptere overskridelser af vandkvalitetskrav?

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

Effektivisering gennem udvikling – ikke afvikling

COLOURBOX6666655.jpg

Jura økonomi ledelse og kommunikation

KL-CBS kursus for bestyrelses-ledelse nov. 2019.pdf