07_08A_Billede 06-09-2018 11.44.26.jpg

Få et overblik over - og viden om - dit selskabs performance

Ønsker du at få et bredt overblik over dit sel­skabs performance og en dybere forståelse heraf?

DANVA tilbyder en gennemgang af dit selskabs tal fra vores databaser med nedslag på særlige interesse­områder for selskabet eller tal, der spring­er i øjnene. DANVA ligger inde med mange data på selskaberne og rapporter på selskaber­nes performance på en lang række områder. Med denne ydelse kan du få en generel gennemgang eller sætte fokus på udvalgte områder som økonomisk re­gulering, omkostninger, miljø-, kvalitet, forsyningssikkerhed eller andre emner efter eget valg.

Ydelsen er tænkt som en nem og hurtig måde at få et bedre udbytte af tal indberettet til Forsy­nings­sekretariatet, DANVA eller andre aktører, på eksempelvis et af jeres ledelsesmøder.