COLOURBOX4405822.jpg

DANVA kan hjælpe dig med at få indblik i tillæg og søgning af tillæg

Assistance til at hæve indtægtsgrundlaget ved at søge tillæg:

I 2017 blev de økonomiske rammer låst fast på det aktuelle niveau. For at få udvidet disse rammer er det nødvendigt at ansøge om tillæg.

DANVA har stor erfaring med praksis og lovgiv­ning inden for dette område og tilbyder derfor alt fra selskabsspecifik rådgivning og identifice­ringen af konkrete potentielle tillæg til udarbej­delse af konkrete ansøgninger og koncept­ud­vikling om håndtering af tillæg.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.