COLOURBOX3131349.jpg

 

DANVA tilbyder bistand til diverse opgaver i hele Danmark. Ring og spørg om vi kan hjælpe.

Kontakt:

Thomas B. Sørensen, 8793 3565, nvb@danva.dk

Peter Mortensen, 8793 3502, pm@danva.dk

Johannes Jönsson, 8793 3574, jj@danva.dk

Bertel Ifversen, 8793 3567, bi@danva.dk

Niels V. Bjerregaard, 8793 3504, nvb@danva.dk

Niels Knudsen, 8793 3518, nk@danva.dk 

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.