Verdensmaal.JPG

Kom godt i gang med at implementere FN’s Verdensmål, så de bidrager til bedre service, bedre miljø og mere effektiv drift

Baseret på metoder og erfaringer fra DANVAs Inspirationskatalog for Vandsektoren og Verdensmålene (https://www.danva.dk/publikationer/vandsektoren-og-verdensmaalene/) og med udgangspunkt i medlemmernes konkrete erfaringer tilbyder vi at hjælpe jer godt i gang med verdensmålene i jeres forsyning, f.eks. på en 4-6 timers workshop.

Kontakt Miriam Feilberg, mfe@danva.dk – 2244 1452 og Helle Kayerød hkr@danva.dk - 2494 6360 for mere information

 

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.