Verdensmaal2.JPG

DANVAs proceskonsulenter kan facilitere workshops, møder og udviklingsforløb i dit selskab, efter behov. 

For eksempel kan DANVA, facilitere et forløb, hvor der er fokus på, hvad den nuværende benchmarking kan sige om det enkelte sel­skabs performance og hvordan resultaterne kan medvirke til at medarbejdere og ledelser i selskaberne bliver endnu bedre til at se, hvilke mulige udviklings- og effektiviserings­poten­tialer, der ligger i præcis deres selskab. 

 

 

 

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.