COLOURBOX6542461.jpg

DANVA kan hjælpe dig ved strukturomlægning eller fusion: Hvad betyder det for mit effektiviseringskrav?

Fusioner bør tage udgangspunkt i at få det bedste ud af de enkelte selskaber til det nye selskabs fælles bedste. Med brug af en skyg­gemodel af Forsyningssekretariatets bench­marking, kan de enkelte selskabers perfor­mance identificeres, så det bliver muligt at planlægge, hvilke processer der i fremtiden bør fokuseres på i det fusionerede selskab.

DANVA tilbyder en vurdering af en sammen­lægning baseret på den økonomiske regulering og sammenlignelige nøgletal inden for benchmarkingprojektets fokusområder.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.