04A_Billede 06-09-2018 10.14.19.jpg

DANVA kan hjælpe dig med at indblik i selskabets økonomiske situation - ved brug af DANVAs PIT-model

DANVAs PIT-model giver dig overblik over den langsigtede økonomi i dit selskab. Dette er afgø­rende i forhold til at vurdere det fremtidige effektiviseringsbehov, den langsigtede ramme til investeringer, takst- og gældsudvikling. Den totaløkonomiske regulering stiller krav om at dit selskab har overblik over disse forhold.

PIT-modellen er et excel-baseret værktøj som DANVA stiller gratis til rådighed for stemme­berettigede medlemmer. 

DANVA kan hjælpe med opsætning og nem implementering, samt sikre en god forståelse for selskabets fremadrettede brug af PIT-modellen.

Giv gerne feedback på denne artikel
DANVA arbejder hele tiden på at gøre det endnu bedre for dig. Derfor ville vi blive glade, hvis du ville give os feedback på denne artikel - enten ved at klikke på ikonerne nederst eller ved at skrive en mail til lf@danva.dk.

Tak for hjælpen.

Fandt du det du søgte?