H+©rsholm 34.jpg
Drikkevandsdirektivet medfører en opdatering af kvalitetskrav og DNAVA genopliver nu netværk, der skal arbejde med med DDS/ISO 22000. Ansatte i DANVAs medlemsselskaber kan tilmelde sig.

DANVA starter et nyt netværk, netværk for DDS/ISO 22000. Første møde i det nye netværk afholdes den 21. september 2023 og ansatte i DANVAs medlemsselskaber kan tilmelde sig ved at kontakte sekretariatet.

DDS (Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed), Ledelsessystem for Fødevaresikkerhed og ISO 22000 er alle termer for ledelsessystemer, som bruges for at sikre drikkevand af god kvalitet. De sikrer, at det forebyggende arbejde, der gøres for at bevare kvaliteten, kan dokumenteres. Det omfatter håndtering og minimering af risici for vandkvaliteten og involverer alle dele i selskabernes administration og drift.

Drikkevandsdirektivet medfører en opdatering af kvalitetskrav

Kravet om kvalitetssikring har efterhånden 10 år på bagen i lovgivningssammenhæng, og vi forventer en opgradering i forbindelse med indførelse af drikkevandsdirektivets krav i Danmark. Vi forventer blandt andet, at flere bliver omfattet af kravet om certificering/certificerbart system.

Genopliver netværk om kvalitetsstyring

Der har tidligere i DANVA regi været forskellige netværk om kvalitetsstyring, og nu er tiden inde til at kickstarte dette arbejde igen, mener man i DANVA.

I DANVAs netværk er der mulighed for at diskutere og dele dine erfaringer med andre, der arbejder med ledelsessystemer. Da området er under kraftig udvikling, mener vi i DANVA, at vi skal bruge hinanden, skabe stærke netværk og drage fordel af at kunne dele erfaringer og bygge videre på hinandens viden. Netværket vil også give mulighed for at identificere relevante nye projekter indenfor området, som DANVA kan arbejde videre med for at skabe et bedre grundlag for arbejdet med kvalitetssikring i vandselskaberne.

Har det din interesse?

Har du interesse i eller viden om ledelsessystemer i relation til drikkevandssikkerhed og kommer du fra et vandselskab, så kontakt Seniorkonsulent Carsten Vejergang cvhc@danva.dk for interessetilkendegivelse for deltagelse i netværket.

Mere om netværk for DDS/ISO 22000

Netværkets første møde forventes afholdt den 21. september 2023 i Vandhuset hos DANVA, hvor vi skal have konstitueret netværket. Derudover vil vil drøfte emner som

  • Audit.
  • Korrektioner versus korrigerende handlinger.
  • Risikofaktorvurderinger måske særligt i relation til afsmitning fra materialer
  • imødekommelse af dokumentationskrav hvor skal niveauet ligge og hvordan sikres det samt mange flere emner? 

Det er i sidste ende netværkets dog deltagerne i netværket, der bestemmer, hvilke emner, netværket skal fokusere på med hvilken mødefrekvens og i hvilken mødeform.

Så kom og giv din mening til kende!