Overgreb 004 8727A

Seksuel chikane er en udfordring i alle brancher - inklusive vandselskaber. Med en stigning i rapporterede tilfælde, er det tid til at genoverveje vores strategier og skabe tryggere arbejdspladser.

Seksuel chikane er en alvorlig og kompleks problematik, der kan forekomme på enhver arbejdsplads. Ifølge en nylig undersøgelse har gennemsnitligt 22,1% af deltagerne på danske arbejdspladser oplevet mindst én hændelse af uønsket seksuel opmærksomhed og chikane inden for det seneste år. Vand, kloak og affaldsbranchen opgøres samlet og her har 24,6% af respondenterne oplevet uønsket seksuel opmærksomhed eller chikane mindst én gang inden for de seneste 12 måneder.

Det er også vigtigt at bemærke, at af de personer, der har oplevet mindst én hændelse, angiver 68,1% en intern udøver, mens 25,2% angiver en ekstern udøver. Dette illustrerer, at udfordringen kommer både fra inden for og uden for organisationen.

”Som ledelse i et vandselskab skal man være opmærksom på disse tal og anerkende, at seksuel chikane er et problem, der skal adresseres på alle niveauer i organisationen, siger direktør i DANVA Carl-Emil Larsen, og fortsætter, ”Vi skal sammen tage skridt for at ændre kulturen og skabe et arbejdsmiljø, der er frit for uønsket seksuel opmærksomhed og chikane”.

Rapporten viser, at en betydelig andel af de personer, som oplever uønsket seksuel opmærksomhed eller chikane, mener, at de selv kan håndtere situationen. Men de potentielle negative konsekvenser ved at lade den enkelte medarbejder håndtere sådanne situationer alene, er endnu ikke fuldt undersøgt, skrives det i rapporten. Dette peger på en klar rolle for ledere, der skal støtte medarbejdere og skabe en kultur, hvor det er trygt at rapportere hændelser.

”Som ledere i vandselskaberne har vi et ansvar for at skabe et arbejdsmiljø, hvor alle medarbejdere føler sig trygge og respekterede. Dette betyder, at vi skal have klare retningslinjer, støtte dem, der oplever chikane, samt uddanne vores medarbejdere i, hvordan man genkender og rapporterer seksuel chikane”, afslutter Carl-Emil Larsen og henviser til, at rapportens resultater er et klart signal til alle i vandselskaberne, om at vi skal tage dette emne seriøst.

Rapporten kan læses i sin helhed her

Det kan du gøre

Undersøgelsens konklusioner bygger på en spørgeramme der er en del af rapporten. Hvis man selv vil undersøge omfanget af uønsket seksuel opmærksomhed og chikane mere nuanceret på egen arbejdsplads, kan man downloade spørgeskemaet og tilhørende vejledning her.

Arbejdspladser kan få hjælp af Arbejdstilsynet til at forebygge og håndtere grænseoverskridende adfærd. Du kan ringe anonymt til Arbejdstilsynets hotline om krænkende handlinger, og du kan finde gode råd og værktøjer på Arbejdstilsynets hjemmeside.

DANVAs arbejde

DANVA har for nylig sat gang i et arbejdsmiljø- og sikkerhedsprojekt – Sikker Vandbranche. Vi ønsker at sætte meget mere fokus på det forebyggende arbejde og i den forbindelse forventer vi at afholde en årlig konference, for at sætte spot på årets udvikling og anerkende branchens præstationer indenfor årets tema. Projektet er oprindeligt initieret fordi branchen i flere år har ligget højt i ulykkesstatistikkerne, og derfor er temaet på årets konference ulykkesforebyggelse og ledelsens rolle heri.

Det er klart, at den analyse som Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har lavet om uønsket seksuel opmærksomhed giver anledning til også at sætte dette område under lup. Målet er en sikker og tryg vandbranche for alle og ledelsens ansvar er afgørende for den forebyggende indsats uanset om fokus er på ulykker, uønsket seksuel opmærksomhed eller andet. Vi kan som branche blive meget bedre til at forebygge.

Mere om årets arbejdsmiljøkonference SIKKER VANDBRANCHE – alle ulykker kan undgås

Konferencen afholdes den 28 november 2023 på Comwell i Kolding, målgruppen er ledere og arbejdsmiljøansvarlige i vandbranchen.