2020

Den europæiske vandforening, EurEau, arbejder for, at princippet om udvidet producentansvar bliver indført i fremtidens spildevandsregler i EU. Læs mere her.

Corona restriktioner i Bruxelles forhindrer ikke stor aktivitet i EU på vandområdet. DANVA forkusserer ressourcer på revisionen Byspildevandsdirektivet. Læs mere her.

2019

EU3 møde i oktober, hvor der var fokus på en EU dom om nitrat-direktivet og Water Operator Partnership. Læs mere her.

EU3 mødet i maj, hvor der var fokus på koncession, it-sikkerhed, FN mål og god ledelse. Læs mere her. 

EU regler med særlig betydning for vandsektoren. Læs mere her.