EU-parlament-520X284-Medlmesnyt-uge-27.jpg

Selvom Kommissionens embedsmænd i stor stil arbejder hjemmefra, og politikerne kun har begrænset fysiske møder, så er der stor aktivitet i EU på områder, der har berøring med vandsektoren. I DANVA regi bruges ressourcerne især på det forberedende arbejde til revisionen Byspildevandsdirektivet.

Byspildevandsdirektivet 

Byspildevandsdirektivet angiver minimumskrav til rensningen af spildevandet, og står til at blive revideret 30 år efter vedtagelsen.

Hovedindholdet i direktivet fra 1991 er en række fælles krav til rensningen af spildevand fra bymæssige bebyggelser og visse industrityper.

Aktuelt er EU Kommissionen i gang med indsamle viden, dokumentation og inspiration.

Møder med embedsmandsværket

De nordiske forsyningsforeninger har siden foråret 2020, hvor revisionsarbejdet blev påbegyndt, haft en god kontakt til de relevante embedsmænd, der flere gange har bedt om særskilte møder.

I disse virtuelle møder har medlemmer af en backinggruppe, bestående af forsyningsfolk fra DANVAs medlemsorganisationer sammen med sekretariatets medarbejdere, deltaget. Endvidere har danske eksperter fra spildevandsselskaber været involveret i arbejdsgrupper under Kommissionen.

EU aktiviteter af relevans

Omfanget af de omfattende og hæsblæsende EU aktiviteter med tilknytning til vandsektoren, kan du få et indblik i i oversigtsskemaet, som du kan finde til højre. Skemaet er en ”fordanskning” af EurEau overblik fra september 2020.

I vores europæiske vandforening, EurEau, arbejdes der bl.a. med:

  • Indledende arbejde med revisionen af Byspildevandsdirektivet
  • Evalueringen af Slamdirektivet
  • Indledende arbejde med en evt. revision af direktiverne om hhv. sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer (NIS-direktivet) samt europæisk kritisk infrastruktur (ECI-direktivet)
  • Indledende arbejde med energi-direktiver; energi-effektivitet hhv. renewable energi.
  • Indledende arbejde med evt. revision af direktivet om bæredygtig brug af pesticider
  • Vurdering af den europæiske landbrugspolitik på vand, jord og biodiversitet